Sektör entegrasyonu

Sektör entegrasyonu ile enerji akışı endüstri sınırları boyunca birleştirilebilir ve bütünsel olarak ele alınabilir. Hedef enerjiyi doğru zamanda, doğru yerde yeterli miktarda kullanılabilir hale getirmektir.
Koruyucu giysi ve planlarla birlikte iki çalışan

Maksimum verimli enerji beslemesi

Enerji üretimi, dağıtımı, depolanması ve tüketimi, sektör entegrasyonunda bir bütünsel sistem olarak değerlendirilmektedir. Her bir sektör, ihtiyaç duyulduğunda doğru formda enerjiyi bulabilmek için birbiriyle enerji takası yapar. Enerji tüketim ve üretim verileri toplanıp değerlendirilerek, enerji akışı optimum şekilde kontrol edilir.

Yani, sektörler sadece performans açısından değil, haberleşme açısından da network'e bağlanmalıdır. Farklı network'lerdeki standartlaştırılmış haberleşme protokolleri, sistem sınırlarından bağımsız olarak gerekli haberleşmeyi mümkün kılar. Sektör entegrasyonu prensibi, örneğin bir şirket içerisinde küçük ölçekte veya şirketler arasında çalışır. Phoenix Contact; enerji, endüstri, altyapı ve mobilite sektörlerinin elektriklendirilmesi, network'e bağlanması ve otomasyonu için ürün, çözüm ve hizmetler sağlar.

Avantajlar

  • Sürdürülebilir enerji temini
  • Kaynak verimli üretim
  • İklim koruması için kapsamlı optimizasyon
  • Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin depolanması
  • Tutarlı veri ve bilgi akışı
  • Sürdürülebilir bir dünya için her şey birbirine uyar

Uzman ekibimizle bağlantı kurun

“Sektör entegrasyonu ile ilgili sorularınızda size tavsiyelerde bulunacağız ve çözümlerimizle size destek olacağız”.
Schieder'deki E-Mobility GmbH'nin dış görünümü

Binalar daha fazlasını da yapabilir Güneş enerjisi, üretim, batarya depolama ve e-mobilitenin entegrasyonu

Günümüzde binalar başınızı sokacak bir evden çok daha fazlasını sunuyor; onlar sektör entegrasyonun gerçeğe dönüştüğü yerlerdir. Akıllı bina, güneş enerjisi, kontrol mühendisliği, üretim, batarya depolama sistemleri ve hatta şarj istasyonları arasında anlamlı bir bağlantı sağlıyor. Phoenix Contact bunun için uygun çözümler geliştiriyor ve şarj istasyonlarını fotovoltaik sistemlere, havalandırma ve aydınlatmayı enerji yönetimine, üretimi ise batarya depolama sistemine bağlıyor. Her şey çift yönlü çalışır. Burada e-otomobiller aynı zamanda geçici enerji depolama sistemi haline geliyor ve binaya enerji sağlıyor. Bu, sürdürülebilir olmanın yanında aynı zamanda akıllı bir çözümdür.

Schieder üretim altyapısı

Daha fazla pilot kontrollü üretim sistemleri Batarya depolama sistemleri, üretim kontrolü ve enerji piyasasının birleştirilmesi

Her şey karışımda ve aynı zamanda miktardadır. Bina ve üretim arasında bağlantı kurarsam arz ve talebi çok iyi uyumlaştırabilirim. Bir üretim düzeni gerçekte ne kadar enerji gerektirecektir? Yarından sonraki günü düşünmeye ve batarya depolama sistemini doğru zamanda yenilemeye değer mi? Bunun için kendi fotovoltaik sistemimi mi kullanacağım yoksa kW-saat uygun maliyetliyse elektriği kamu şebekesinden mi satın alacağım?

Network entegrasyonu ve her şeyden önce dijitalleşme bu sorulara doğru yanıtları sağlıyor. Çalışma değerlidir. Birleşik sektörler aynı zamanda sürdürülebilir ve ekonomiktir.

Fabrika sahası

Enerjiyi proseste tutun Depolama, makine network'leri ve daha az dönüşümle kayıpları sınırlayın

Enerjiyi ait olduğu yerde, yani üretim sürecinde bırakalım. Kayıpları etkili şekilde önlemek için sektör entegrasyonu kullanıyoruz. Üretilmesi gerekmeyen her kilovatsaat para tasarrufu sağlar ve küresel iklim için faydalıdır.

Bu, örneğin binaların, batarya depolama sistemlerinin ve üretim makinelerinin kombinasyonuyla başarılabilir. Bu entegrasyonun, özünde, doğru enerji kaynağının, doğru yerde, doğru zamanda kullanılmasıyla ilgilidir. Ayrıca bu network'ü bir batarya depolama sistemiyle entegre eder ve doğru akım kullanırsak, sürekli dönüşüm ve harcanan fren enerjisi nedeniyle hiçbir şey kaybolmaz. Bu bizim All Electric Society'e giden yolumuzdur.

Otomatik yönlendirmeli araç sisteminin önünde tablet bilgisayarlı bir kişi

Depoyu lojistikle doldurun Yük yönetimi için AGV'leri mobil depolama sistemleri olarak kullanın

Fabrikalarda intralojistik görevleri tamamen otonom olarak gerçekleştiren otomatik yönlendirmeli araç sistemlerine alışığız. AGV'ler (otomatik yönlendirmeli araçlar) yollarını kendi bulur ve vardiya sonunda bataryalarını bağımsız olarak şarj ederler.

Artık alışmamız gereken şey, AGV'lerin intralojistikten çok daha fazlasını yapabileceğidir. Sonuçta, enerji depolama sistemlerinin tüm fabrika için geçici pik yük yönetimi açısından büyük potansiyeli vardır. Fikrimiz, her enerji depolama cihazını bir tedarikçi, yani bağlantılı sektörlerin enerji şebekesi için bir kaynak olarak değerlendirmektir. Bu bizi All Electric Society'e giden yolda daha da ileri götürüyor.

Denizde yolcu gemisi

Gemi ve liman ve çok yüksek potansiyel Power-to-X ve mobil enerji uygulamaları için hidrojen

Okyanusta - sonsuz genişlikler; limana varıldığında işler birdenbire çok sıkı bir hal alıyor; özellikle de yolcu gemileri için. Bu beyaz devlere karşı direnç artıyor. Popüler liman kentlerinin sakinleri, dizelle çalışan elektrik jeneratörlerinin emisyonlarından tam anlamıyla bıkmış durumda. Bunlar, rıhtıma yanaşmış durumdayken ve ana motor kapalıyken yolcu gemilerinin otel operasyonlarının devam etmesi için gereklidir.

Ancak farklı bir yol daha var; proses teknolojisi, elektroliz ve nakliye birbirine bağlandığında yakıt hücreleri mümkün hale geliyor. Burada yenilenebilir kaynaklardan üretilen hidrojen daha sonra gemide elektrik akımı kaynağı olarak kullanılıyor. Yakıt hücreleri egzoz dumanı üretmez ve bu da yolcu gemisi endüstrisini daha temiz hale getirir.

Bir şehrin havadan görünümü

Altyapı: Yenilenebilir enerjiyle ilgili uygulamanız Mobil enerji jeneratörlerine bağlı PV sistemleri ve elektroliz sistemleri

Bunları hepimiz biliyoruz: İnşaat sahalarında ve dış ortam uygulamalarında güç sağlayan kötü kokulu dizel jeneratörler. Acil durum jeneratörleri de hâlâ benzin ve diğer fosil yakıtları kullanıyor. Bunun yerine mobil yakıt hücreleri kullanırsak ve güneş sistemleri ve rüzgâr santrallerinden elde edilen fazla enerjiyle hidrojen üretirsek dünya ne kadar sürdürülebilir olabilir?

PV sistemlerinin proses teknolojili elektrolizörlerle etegrasyonu, altyapıyı daha sürdürülebilir hale getirir. Ve bu sektör entegrasyonu şimdiden bir hayal değil somut bir gerçekliktir. Örneğin yakıt hücreleri, demiryolu şirketlerinin şebeke operasyonlarında acil durum güç kaynağı olarak dizelin yerini giderek daha fazla alıyor.

Açık deniz platformu

Hidrojen, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi depolanabilir hale getiriyor Sürdürülebilir lojistik için PV sistemleri, proses teknolojisi ve trafik sistemleri birleştirildi

İhtiyaç duyulmadığında rüzgâr ve güneşten elde edilen enerjiyle ne yapmalı? Peki gemiler ve uçaklar uzun mesafeli rotalarda yenilenebilir enerjiye nasıl dahil edilebilir?

Çözüm: Fazla rüzgâr ve güneş enerjisini suyun elektrolizi için ve ardından proseste üretilen hidrojeni değerli e-yakıtları sentezlemek için kullanın. Fotovoltaik ve rüzgâr enerjisi, proses teknolojisi ve taşımacılığın sektörel entegrasyonu, özellikle çok rüzgârlı ve çok güneşli bölgeler için geleceğe yönelik bir gelişme potansiyeli sunmaktadır. Güneşin ve rüzgârın gücünü kimyasal enerjiye dönüştürüyor ve bunu depolanabilir hale getirmek için kullanıyoruz. Bu, havada ve okyanusta temiz lojistik rotalarının önünü açıyor.