Uyumluluk

Phoenix Contact'da uyumluluğa yönelik üst seviyede adanmışlık ve uyumu nasıl sağladığımız hakkında daha fazlasını öğrenin.
Uyumluluk eğitimi alan çalışanlar

Phoenix Contact'ta uyum

Uyum, Phoenix Contact’ın DNA'sının ayrılmaz bir parçası ve bizim için çok büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla, merkezi Hukuk ve Uyum Departmanımız doğrudan Finans ve Mali İşler Direktörümüze bağlı olarak çalışır.

Uyum Yönetim Sistemimizin temelini Phoenix Contact Grubu Davranış Kuralları oluşturur. Bu Davranış Kuralları bütün dünyadaki Grup şirketlerimiz için bağlayıcıdır. Davranış Kurallarımız, ihbar sistemi ve Alman Tedarik Zinciri Yasası (LkSG) temelinde politika beyanımız gibi önlemlerle tamamlanmış durumdadır.

Uyum Yönetim Sistemimiz kurumsal yönetişimimizin temel unsurudur ve dünyadaki bütün tesislerimizde yerleşik durumdadır. Phoenix Contact'da uyum "yasal şartlara uymak"tan çok daha fazla bir anlam taşır. Bizde uyum, kurumsal kültürümüzün bir parçası olarak güvenilirliğimizin temelini oluşturur ve risklerin önlenmesine ve azaltılmasına katkıda bulunur.

Axel Wachholz - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Finans ve Mali İşler Direktörü
Bir ofiste birbirlerini selamlayan insanlar

Davranış Kuralları

Phoenix  Contact Grubu Davranış Kuralları uyum önlemlerimizin odak noktasını oluşturur. Dahası, söz konusu kurallar bizim ortak paydamızdır ve istisnasız bütün çalışanlarımız için geçerlidir. Uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, Davranış Kurallarımızı hem ülke içindeki hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki tesislerimize birçok dilde iletmiş bulunuyoruz.

Konteynerler ile yük treni

Alman Tedarik Zinciri Yasası

Phoenix Contact, 1 Ocak 2023'ten bu yana yeni Alman Tedarik Zinciri Yasası'na (LkSG) tabi bulunmaktadır Ancak, insan hakları her zaman kurumsal kültürümüzün temel unsurlarından birini oluşturmuştur.

LkSG'yi faaliyetlerimizi yasalara uygun olarak daha da şeffaf bir şekilde gerçekleştirebilmek için bir fırsat olarak kabul ettik. Bu amaçla, LkSG'nin dünyanın her yerindeki tesislerimizde sistematik olarak uygulanması amacıyla farklı birimlerden bir ekip oluşturduk. LkSG'yle ilgili bir politika beyanının ayrıntılarını yayınladık. Hatta, Davranış Kurallarımızı da bu konuyu daha öncelikli kılacak şekilde revize ettik.

Bir ofiste toplantı yapan çalışanlar

Uyum Yönetim Sistemi

Phoenix Contact Uyum Yönetim Sistemi, Grup içinde yasalara, yönergelere ve kendi Davranış Kurallarımıza uyulmasını sağlamaya yönelik tedbirlerden oluşur. Bu prosedür, önleme, tespit ve müdahale tedbirlerini içerir. Bu tedbirler örneğin kurum içi direktifleri, çalışanlara yönelik farkındalık eğitimini ve gerçek hayatta karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin önerileri içerir. Farklı irtibat görevlileri atamak, bildirim kanalları oluşturmak ve uyum ihlal vakalarını soruşturmak da söz konusu tedbirler arasında bulunur.

Bir ekranda Phoenix Contact ihbar sistemi

İhbar sistemi

İhbar sistemimiz hem çalışanlarımıza hem de üçüncü şahıslara yasaların ve kurumsal yönetmeliklerimizin olası ihlallerini bildirmek üzere bir imkân sunmaktadır.

İhbar sistemimiz, Alman Tedarik Zinciri Yasasının (“Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz”) Madde 8 ve 9/1'ine uygun şikâyet prosedürü olarak da kullanılmaktadır.