Bir elektrik tesisinde yelekli iki çalışan

Güç iletimi ve dağıtımı Enerji sektöründe alt sistemlerin izleme, kontrol ve koruması

Yenilenebilir enerji üretim tesisleri ve değişken satın alma miktarları elektrik besleme şebekelerinde değişikliği zorunlu kılıyor. Bu nedenle, şebekelerin verimli şekilde geliştirilmesi ve dönüştürülmesi için dijitalleşme çözümleri bu günlerde oldukça fazla ilgi görüyor. Kaydedilen veriler, ihtiyaç bazlı planlama yapılmasını mümkün kılar; güvenilir, merkezi olmayan operasyon; ve iletim ve dağıtım şebekelerinin kestirimci bakımı. Elektrifikasyondaki artış, elektrik üretim sektörünün trafik ve ısıtma sektörleriyle birleştirilmesine de olanak sağlıyor.

Bugün, planlama aşamasından projelerin başarıyla uygulanmasına kadar kapsamlı hizmet yelpazemizle çok sayıda şebeke operatörünü destekliyoruz. Burada odak noktamız güvenilir ve yenilikçi ürünlerimiz, çözümlerimiz ve hizmet yelpazemizdir.

Kapsamlı hizmet portföyümüzle - bağlantı teknolojisinden trafo merkezlerinin otomasyonuna kadar - tüm gerilim seviyeleri için özel ürünler ve çözümler sunuyoruz.

Volker Knack - Phoenix Contact, Endüstri Yönetim Enerjisi T&D
Volker Knack
Bir şehirde karanlıktaki trafo merkezi

Güvenilir iletim şebekeleri

Kapsamlı bağlantı ve network teknolojisi portföyümüzle güç akışının yanı sıra sinyal ve veri haberleşmesi de sağlıyoruz. Aynı zamanda, geniş markalama ve montaj malzemeleri yelpazemiz, devreye alma ve müteakip servis sözleşmelerini basitleştirir. FAME test teknolojisi, örneğin , koruma cihazlarını test etmek için gereken süreyi kısaltır. Sinyal cihazları portföyümüz, hem sahada hem de network'de sistem ve hata durumlarını görüntüler.

Üstten trafo merkezinin görünümü

Verimli dağıtım şebekesi otomasyonu

Yenilenebilir enerji üretim santrallerinin ve e-mobilite şarj altyapısı gibi yeni yüklerin bağlantısı, dağıtım şebekesi operatörlerine yeni teknik gereksinimler getiriyor. Voltaj kararlılığı veya ters güç akışıyla ilgili zorlukların yanı sıra, kurulu ekipmanın sıcaklık aralıkları da dikkate alınmalıdır.

Kapsamlı hizmet portföyümüz, elektrik enerjisi dağıtımındaki sistemleri korumak, izlemek ve otomatikleştirmek için tasarlanmıştır ve zorlu koşullarda bile güvenilir enerji beslemesi sağlar.

Güneş panelleri, rüzgâr türbinleri ve enerji depolama sistemleri ile geçici besleme yönetimi

Geçici besleme

Şebeke istikrarını sağlamak için sistem operatörleri, yüke ve üretim durumuna bağlı olarak enerji üretim ve depolama sistemlerinin geçici beslemesini kontrol edebilmelidir. Besleme yönetimi, şebekedeki tıkanıklığı azaltmak için özel olarak düzenlenmiş bir şebeke koruma önlemidir.
Komponentlerle veya montaja hazır kontrol panomuzla, güvenilir ve uygun maliyetli besleme yönetimi sağlamak için her şeyi sağlıyoruz. Montaja hazır çözümümüz, haberleşme bağlantısı, kontrol ve opsiyonel koruma teknolojisi gibi  gerekli tüm bileşenleri zaten dikkate almaktadır. Kapsamlı çözümümüz, VDE-AR-N 4110/-20 uyarınca elektrik şebekesine besleme yapmanızı sağlar.

Güvenilir ve son teknoloji elektrik enerjisi besleme şebekeleri Enerji sektöründe izleme, kontrol ve koruma sistemleri

İletim şebekesi ve dağıtım şebekesi operatörleri şebekelerini sürekli olarak modernize etmekte ve geliştirmektedir. Kapsamlı hizmet portföyümüzle şebeke operatörlerini, ekipmanlarının dijitalleştirilmesi, optimum şekilde uyarlanması ve geliştirilmesi konusunda destekliyoruz. Odak noktası, yüksek sürekliliğe ve teknik anlamda olgun ürün ve çözümlere dayalı besleme güvenliğidir. Kanıtlanmış ve yenilikçi teknolojinin kullanımı, güvenilirliği ve maliyet etkinliğini birleştirir.

En gelişmiş uzaktan kontrol, otomasyon ve koruma teknolojisinin kullanımı, alçak ve orta gerilim şebekelerinde verimli sistem işletimi sağlar. Güvenilir ve uygun maliyetli işletim, ancak, tesis markalama ve kablolama gibi  çok sayıda pasif bileşenin seçilmesiyle başlar. Ürünlerimiz elektrik üretiminden yüke kadar olan alanlarda kullanılmaktadır.