Güç iletimi ve dağıtımı Yenilenebilir enerji üretim tesisleri ve değişken satın alma miktarları elektrik besleme şebekelerinde değişikliği zorunlu kılıyor. Şebekelerin verimli şekilde geliştirilmesi ve dönüştürülmesi için dijitalleşme çözümleri konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız. Toplanan veriler, iletim ve dağıtım şebekelerinin ihtiyaçlara dayalı planlamadan, güvenilir merkezi olmayan operasyondan ve önleyici bakımdan faydalanmasını sağlar.

Bir elektrik tesisinde yelekli iki çalışan

Kapsamlı hizmet portföyümüzle - bağlantı teknolojisinden trafo merkezlerinin otomasyonuna kadar - tüm gerilim seviyeleri için özel ürünler ve çözümler sunuyoruz.

Volker Knack - Phoenix Contact, Endüstri Yönetim Enerjisi T&D
Volker Knack
Bir şehirde karanlıktaki trafo merkezi

Güvenilir iletim şebekeleri

Kapsamlı bağlantı ve network teknolojisi portföyümüzle güç akışının yanı sıra sinyal ve veri haberleşmesi de sağlıyoruz. Aynı zamanda, geniş markalama ve montaj malzemeleri yelpazemiz, devreye alma ve müteakip servis işlerini kolaylaştırır. Örneğin FAME test teknolojisi, koruma cihazlarının test edilmesi için gerekli sürenin azaltılmasını mümkün kılar. Sinyal cihazları portföyümüz, hem sahada hem de network'de sistem ve hata durumlarını görüntüler.

Üstten trafo merkezinin görünümü

Verimli dağıtım şebekesi otomasyonu

Yenilenebilir enerji üretim santrallerinin ve e-mobilite şarj altyapısı gibi yeni yüklerin bağlantısı, dağıtım şebekesi operatörlerine yeni teknik gereksinimler getiriyor. Voltaj kararlılığı veya ters güç akışıyla ilgili zorlukların yanı sıra, kurulu ekipmanın sıcaklık aralıkları da dikkate alınmalıdır.

Kapsamlı hizmet portföyümüz, elektrik enerjisi dağıtımındaki sistemleri korumak, izlemek ve otomatikleştirmek için tasarlanmıştır ve zorlu koşullarda bile güvenilir enerji beslemesi sağlar.

Güneş panelleri, rüzgâr türbinleri ve enerji depolama sistemleri ile geçici besleme yönetimi

Güvenilir ve uygun maliyetli besleme yönetimi

Şebeke istikrarını sağlamak için sistem operatörleri, yüke ve üretim durumuna bağlı olarak enerji üretim ve depolama sistemlerinin geçici beslemesini kontrol edebilmelidir. Besleme yönetimi, şebekedeki tıkanıklığı azaltmak için özel olarak düzenlenmiş bir şebeke koruma önlemidir.
Komponentlerle veya montaja hazır kontrol panomuzla, güvenilir ve uygun maliyetli besleme yönetimi sağlamak için her şeyi sağlıyoruz. Montaja hazır çözümümüz, haberleşme bağlantısı, kontrolör ve opsiyonel koruma teknolojisi gibi gerekli tüm bileşenleri zaten dikkate alır. Kapsamlı çözümümüz, VDE-AR-N 4110/-20 uyarınca elektrik şebekesine besleme yapmanızı sağlar.

Güvenilir ve son teknoloji elektrik enerjisi besleme şebekeleri Enerji sektöründe izleme, kontrol ve koruma sistemleri

İletim şebekesi ve dağıtım şebekesi operatörleri şebekelerini sürekli olarak modernize etmekte ve geliştirmektedir. Kapsamlı hizmet portföyümüzle şebeke operatörlerini, ekipmanlarının dijitalleştirilmesi, optimum şekilde uyarlanması ve geliştirilmesi konusunda destekliyoruz. Odak noktası, yüksek sürekliliğe ve teknik anlamda olgun ürün ve çözümlere dayalı besleme güvenliğidir. Kanıtlanmış ve yenilikçi teknolojinin kullanımı, güvenilirliği ve maliyet etkinliğini birleştirir.

En gelişmiş uzaktan kontrol, otomasyon ve koruma teknolojisinin kullanımı, alçak ve orta gerilim şebekelerinde verimli sistem işletimi sağlar. Güvenilir ve uygun maliyetli işletim, ancak, tesis markalama ve kablolama gibi  çok sayıda pasif bileşenin seçilmesiyle başlar. Ürünlerimiz elektrik üretiminden yüke kadar olan alanlarda kullanılmaktadır.