Sunucu odasına bir bakış

Modern veri merkezleri için çözümler Sistematik olarak yüksek kapasiteli altyapı

Veri merkezleri dijital dönüşümün motorudur. Bilgi akışı sağlar ve talebi sürekli olarak artan devamlı bilgi ulaşılabilirliği için çok büyük miktarlarda veri kaydederler. Bulut tabanlı hizmetler ve 5G networkleri çağında bir şirket içerisindeki veri hacmi şaşırtıcı bir hızla artış gösteriyor. Bu, veri merkezlerini planlarken güvenlik ve süreklilik için daha karmaşık gerekliliklere yol açar. Sonuç olarak, IT altyapısı ve dolayısıyla modern bir veri merkezinin işletimi giderek daha da karmaşıklaşıyor. Veri merkezlerinin sürekli işletimi ve hızlı geliştirilmesi için çözümlerle güç sağlamanıza, korumanıza, bağlanmanıza ve izlemenize yardımcı oluyoruz.

Yeni nesil hücresel haberleşme olan 5G, IoT ve dijitalleşme alanlarında tamamen yeni uygulamalara yol açacak. [...] Bu, haberleşme network'lerimizde çok şey gerektirir, ancak her şeyden önce yüksek düzeyde emniyet ihtiyacına yol açar.

Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Kıdemli Uzman Elektrik Mühendisliği Ana Birimi
Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Sunucu donanımlı oda

Veri merkezi gereklilikleri Veri merkezi planlamanın boyutları

Yeni bir veri merkezinin inşası tesis, IT ve binanın kendisi hakkında belirli koşullar gerektirir. İşletim güvenliğine sahip bir veri merkezi planlarken, şirketler IT güvenliği, IT sistemleri ve teknik bina tesisatlarına ilave olarak ulusal standartları dikkate almalıdır. DIN EN 50600 (Veri merkezi tesisleri ve altyapıları) ve ANSI/TIA-942 (Veri Merkezleri için Telekomünikasyon Altyapı Standardı), planlamada önemli standartlardır. Diğerlerinin yanı sıra; arızalara karşı esneklikleri, enerji yönetimleri ve sürdürülebilirlikleri dahil güç beslemesi ve soğutma için gereklilikleri tanımlarlar. Phoenix Contact, hem yönetmelikleri hem özel ihtiyaçlarınızı karşılayan bir veri merkezi planlarken sizi destekler.

Besleme ve koruma için teknik donanımlı kontrol panosunun yanında duran bir çalışan
Binadaki kontrol panosu üzerinde enerji ölçüm cihazı
Bir bina kontrol projesinin parçası olarak bir görev üzerinde çalışan eleman
Tüm bağlantı teknolojileriyle birlikte bir kontrol panosunun önden görünüşü
Besleme ve koruma için teknik donanımlı kontrol panosunun yanında duran bir çalışan

UPS sistemlerindeki güç kaynağı, cihaz koruması ve aşırı gerilim korumasından oluşan entegre, koordine edilmiş besleme konseptleri, plansız sistem arıza ve aksamalarının engellenmesine yardımcı olur. Aydınlatma ve güç dalgalanmaları öngörülemeyen risk faktörleridir. Bunlar yangınlara, önemli sistemlerin aksamasına ve dahası veri kaybına neden olabilir.

Erken planlama aşamasında yıldırım ve aşırı gerilim korumasının dikkate alınması uygulamayı kolaylaştırır. İyileştirme zor, çok zaman alıcı ve pahalıdır. IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X'e göre koruyucu önlemleri içeren entegre, uygun bir koruma bölgesi konsepti planlamaya yardımcı olur.

Besleme ve koruma hakkında daha fazla bilgi
Binadaki kontrol panosu üzerinde enerji ölçüm cihazı

Veri merkezlerinde, enerji izleme birkaç nedenle önemli bir bileşendir. İklim hedeflerini tutturmak ve enerji verimliliğini artırmak söz konusu olduğunda, enerji tüketimini kaydetmek ve belgelemek gereklidir. Bu bilgi, uygun geliştirme önlemleri sağlamak için kullanılır. Bu nedenle teknik veri merkezi planlamasına bir izleme sistemi dahil etmek zorunludur.

Eş yerleştirmeli veri merkezi operatörleri, tüketimi doğru şekilde faturalamak için hassas enerji veri ölçümüne ihtiyaç duyar. Phoenix Contact'ın entegre yazılım ve donanım çözümlerinin avantajından yararlanın. Enerji ölçüm cihazları, haberleşme ekipmanı ve kontrolörlerin bir kombinasyonu vasıtasıyla bulut-tabanlı veri toplamanın avantajından yararlanın. İlave olarak, Proficloud.io üzerindeki EMMA enerji yönetim hizmeti yoluyla sezgisel ve esnek fonksiyonlarla hedefli görüntülemeyi mümkün kılıyoruz.

Enerji izleme hakkında daha fazla bilgi
Bir bina kontrol projesinin parçası olarak bir görev üzerinde çalışan eleman

Dijitalleşme, bina IoT'si ve IT güvenliği, güvenli veri merkezleri için yenilikçi, sürdürülebilir çözümlerin temelidir. Bir geleceğe yönelik veri merkezi altyapısı; esneklik, verimlilik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirliğe dayanır. Açık ve ölçeklenebilir Emalytics bina IoT çerçevemizle, bu gereklilikleri uygulamak için şirketlere ülke çapında destek sağlıyoruz. Konfigürasyonunuzu ve işletmeye almayı hızlandırmak için standart, test edilmiş yazılım kütüphanelerinden ve şablonlardan yararlanın. BıoT kontrolörümüzle birlikte, ihtiyaçlarınıza uygun hale getirilmiş size özel çözümler geliştiriyoruz.

Bina yönetim sistemi hakkında daha fazla bilgi
Tüm bağlantı teknolojileriyle birlikte bir kontrol panosunun önden görünüşü

Verimlilik ve hız, veri merkezlerinin yapımında ve işletmeye alınmasında önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, kalite ve güvenilirlikten taviz verilmemelidir. Güvenilir bağlantı teknolojisi, işletimsel verimlilik ile arıza ve bir acil durumda güvenlik ile tehlike arasındaki farkı teşkil eder. İster kontrol panosundaki, baskılı devre kartındaki bağlantılar veya ister nihai cihaz bağlantıları için ya da enerji depolama için olsun, her uygulama için doğru teknoloji ve ürünler sunuyoruz. Veri merkezi yapımında, hazır montajlı bağlantı ve kablolama sistemlerimiz ideal veri aktarımı ve güç dağıtımı için zaman tasarrufu sağlar.

Bağlantı için yeni ürünler hakkında daha fazla bilgi
Video: All Electric Society'ye güç veriyoruz
All Electric Society'ye güç verin MovingImage

Sürdürülebilir bir dünya için yeşil veri merkezi All Electric Society (AES) hedefine doğru

Phoenix Contact, All Electric Society'nin (AES) stratejik istikametini takip etmektedir. Bu, yenilenebilir kaynaklardan üretilen uygun fiyatlı elektrik enerjisinin ana enerji formu olarak neredeyse sınırsız şekilde herkesin hizmetinde olduğu bir dünyayı tanımlar. Bu bağlamda; üretim, dönüştürme ve depolamadan verimli tüketime kadar enerji akışını optimize etmek amacıyla sektör entegrasyonu için çözümler üzerinde sürekli çalışıyoruz.
Ürün portföyümüz aynı zamanda doğru akımın mikro şebekeler için kullanılması gibi yeni olanaklara yol açmaktadır. Veri merkezleri, çok enerji-yoğun olan dijital dönüşümün temel bir parçadır. Bu, veri merkezlerini bilgi teknolojisinde sürdürülebilir değişimin önemli bir etkeni yapan enerji verimliliği için farklı gerekliliklere yol açmaktadır. Bu başlangıç noktasından itibaren, verileri iklime zararsız şekilde kullanılabilir kılmak için birlikte geleceğe hareket ediyoruz.

Veri merkezi yapısında güç esnekliğinin sembolü olarak sonsuzluk işareti

İşletimi güvenli veri merkezi Plansız sistem arızalarından ve aksamalardan kaçının

Veri merkezi arızası, çöken telekomünikasyon şebekeleri veya ödeme işlemlerinde aksaklıklar gibi risk ve tehlikelere yol açar. Veri merkezleri, ağa bağlanmış bir dünyada vazgeçilmezdir. Veri toplama ve veri sağlama, günlük yaşamın giderek daha çok alanında görülen zorunlu aktivitelerdir. Aşırı gerilim koruma ve enerji temininden kesintisiz güç kaynağına ve devre kesici korumaya kadar besleme çözümleri sunuyoruz. İş ortağınız olarak bizimle, her şeyi tek kaynaktan temin edersiniz: Ürün seçimi ve montajdan desteğe kadar. Phoenix Contact‘ın esnek güç kaynakları konusunda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, maksimum sistem sürekliliği elde edebilirsiniz.

Bir veri merkezinin sunucu odası

Entegre planlama Geleceğe hazır bir veri merkezi için temel

Esneklik, verimlilik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik için gerekliliklerin başarılı şekilde uygulanması, entegrasyon-odaklı planlama gerektirir. Buna başlangıçta, veri merkezleri çalıştırılmadan önce başlanmalıdır. Verimlilik ve yüksek kullanım kapasitesi sadece tüm sistem, tesis ve komponentlerin entegre edilmiş akıllı network iletişimiyle elde edilir. Bunu başarmak için, veri merkezinin planlaması başlamadan önce tüm ticaretin sorunsuz etkileşimine odaklanılmalıdır. Sonuç: Yüksek kullanım kapasitesine sahip, sürdürülebilir, verimli bir veri merkezi.

Doğru akım görselleriyle birlikte makineler ve robotlar bulunan bir fabrikada mühendisler

DC elektrik şebekelerinin potansiyeli Geleceğin teknolojileriyle veri merkezlerinde sürdürülebilirlik

İklim hedefleri ve sürdürülebilir üretim, endüstride bizi ilgilendiren konulardır. İklimi korumayı kendine misyon edinmiş bir üretici olarak, DC elektrik şebekesi planlama konusunda etkin olarak çalışıyoruz. DC elektrik şebekelerinin büyük avantaja sahip olduğunu görüyoruz: Elektrik şebekesindeki enerji yükleri, dönüşüm kayıpları olmaksızın yenilenebilir enerji kaynaklarından gelen elektrikle beslenir. Enerji depolamanın entegrasyonu aynı zamanda pik yükleri azaltır ve böylece elektrik şebekesini rahatlatır. Bu nedenle DC teknolojisiyle ilgileniyor ve bu teknolojiyi veri merkezleri için bir kilometre taşı olarak görüyoruz. DC mikro şebekelerin tasarımı hakkında daha fazla bilgi edinin.

O2 logo'lu baz istasyon

Telefónica bizim deneyimimize güveniyor Telekomünikasyon sistemleri ve veri merkezlerinde uygulama

Almanya'daki en büyük telekomünikasyon sağlayıcılarından biri olan Telefónica Deutschland GmbH, gelecek 5G hücresel standardı için kapasiteyi daha da artırmak amacıyla tesislerini dijitalleştiriyor. Geliştirme sırasında, IT altyapısının özellikle hassas bölgeleri için ImpulseCheck ile önleyici bakım da planlandı ve şirketin ihtiyaçlarına göre uygulandı. Telefónica, teknik altyapıyı yıldırım ve darbe gerilimlerinden kaynaklanan arızalara karşı korumak için geleceğe bakan konseptlere güveniyor.

Veri merkezleri için ürün portföyümüz

Bizimle, ekonomik ve sürdürülebilir bir veri merkezi için her şeyi tek kaynaktan elde edersiniz. Tedarikten bağlantıya kadar, size güvenilir ürünler ve uzman hizmeti sağlıyoruz. Dünya genelinde uzun süreli müşterilerimizin güvendiği ve kendi veri merkezlerinde kullandığı ürünlerimize genel bir bakış.