Neler mi yapıyoruz?

Güç ve veri akışlarının bağlantısı, dağıtımı ve kontrolü – bunları gerçekleştirebilmek için 1923'ten bu yana doğru ürünler geliştiriyoruz. Çözümlerimiz, endüstriyel üretim tesislerinde, yenilenebilir enerji alanında ve altyapıda yahut karmaşık cihaz bağlantılarında, yani prosesin otomatik çalışması gereken her yerde kullanılmaktadır. Edineceğiniz avantajlar salt fonksiyonların ötesindedir: Ürünlerimiz, iş ortaklarımızın daha verimli prosesler ve daha düşük maliyetlerle, sürdürülebilir uygulamalar geliştirmesine yardımcı olur.

Biz Phoenix Contact'ız: Yenilikçi ürün ve çözümlerimizle iklime duyarlı ve sürdürülebilir bir dünyanın yolunu açıyoruz.

Phoenix Contact Türkiye

Phoenix Contact Türkiye

‘Bakır ve Fikirler’ den yola çıkılarak 1923 yılında kurulan Phönix Elektrizitatsgesellschaft, H. Knümann & Co.’nun Almanya’daki enerji firmaları ile yaptığı yoğun temaslar sonucu modüler ve ray klemenslerini icat etmiştir.

Günümüzde, Firma Genel Merkezi Blomberg, Almanya’dadır. 1986 yılında kurulan Phoenix Contact Türkiye, günümüzde 50'nin üzerinde çalışanı, ülke çapında yaygın ofis ve bayilik teşkilatı ile müşterilerine her zaman en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla, kalite sistemimizi ve gerekli kaynaklarımızı, gereksinimlerimiz doğrultusunda geliştirir, etkinliğini gözler ve sürekli iyileştiririz. Çalışanlarımızın daha etkin bir şekilde sonuca ulaşmalarını sağlamak için sürekli firma içi eğitimler düzenler, bilgi ve becerilerini geliştirerek yetkinliklerini artırır, günün gereği teknolojileri kullanarak uygun altyapı ve çalışma ortamını sağlarız.

Varlıklarımızı hedeflerimize yöneltip, sürekli gelişen ülke ekonomisine katkıda bulunuruz.

Phoenix Contact'ın dünya çapındaki lokasyonları

Phoenix Contact Grup

Dünya çapında faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak, farklı dikey entegrasyon seviyelerine sahip çeşitli ülkelere yayılan bir üretim ağına sahibiz.

Satış şirketlerimizin oluşturduğu küresel ağ sayesinde müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yakınlığı garanti ediyoruz. Bütün lokasyonlardaki çalışanlarımız herkes için sürdürülebilir bir dünyaya ulaşma hedefini merkezine alan bir teknoloji ve inovasyon aşkıyla çalışıyor.

Bizi biz yapan şey nedir?

Çevre ve toplum için sorumluluk alıyoruz. Bütün düşünce ve eylemlerimize bu bakış açısı yön veriyor. Ekonomik anlamda başarılı olmak için inovasyonla sürdürülebilirliği birleştiriyoruz. Dahası, çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla güven, takdir ve güvenilirlik temelinde ilişki kuruyoruz.

Bir elde tutulan tahta küpler üzerindeki uyum yazıları ve logolar

Uyum

Uyum, Phoenix Contact’ın DNA'sının ayrılmaz bir parçası ve bizim için çok büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla, merkezi Hukuk ve Uyum Departmanımız doğrudan Finans ve Mali İşler Direktörümüze bağlı olarak çalışır.

Uyum Yönetim Sistemimizin temelini Phoenix Contact Grubu Davranış Kuralları oluşturur. Bu Davranış Kuralları bütün dünyadaki Grup şirketlerimiz için bağlayıcıdır. Davranış Kurallarımız, ihbar sistemi ve Alman Tedarik Zinciri Yasası (LkSG) temelinde politika beyanımız gibi önlemlerle tamamlanmış durumdadır.

1920'lerde Essen demiryolu istasyonu

Phoenix Contact'ın tarihçesi

1923'te endüstriyel ürünler için kurulan ticari bir acente olarak başlayıp dünyaya yayılmış tesislere sahip küresel bir oyuncu haline geldiğimiz bu 100 yıl boyunca şirketimizin başarısını sağlayanlar teknoloji ve inovasyon tutkunu kişiler oldu.

Bir tablet aracılığıyla birbirleriyle konuşan çalışanlar

İş ortakları, distribütörler ve tedarikçiler

Phoenix Contact'ta, yaklaşımımız sağlam bir güven ve iş ortaklığı temeline dayanır.

Tüm tedarik zinciri boyunca kalite, yenilikçi ürünler ve müşteri memnuniyeti, ortak başarımızın temelini oluşturur.