Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir eylem ve yönetimden yanayız. Karbonsuzlaştırma, kaynakları koruma ve sosyal sorumluluk konularına göz atmak için sürdürülebilirlik raporuna bakın.
Kuş bakışı yeşil manzara
Sürdürülebilir kurumsal yönetim blokları

Sürdürülebilir faaliyetlerimiz

Bir imalat endüstrisi şirketi olarak, sürdürülebilirlik konusunda sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Phoenix Contact'ın kendi iş modellerini sürdürülebilir iş uygulamalarıyla uyumlu hale getirmesinin nedeni budur.

ÇSY kriterlerine göre hareket ediyor ve sürdürülebilir kurumsal yönetim doğrultusunda çevresel (Ç = Çevresel), sosyal (S = Sosyal) ve ekonomik koşulları eşit şekilde dikkate alıyor, bunları yasal gereklilikler ve sosyal taleplerle (Y = Yönetim) uyumlu hale getiriyoruz .

Gelecek için iyi fikirler
Küresel sürdürülebilirlik projeleri
Yarının dünyasını biraz daha iyi hale getirmek amacıyla birlikte çalışmak için iyi nedenler var.
Projelere git
Yeşil bir manzara önünde rüzgâr türbinleri
Bir fotovoltaik konnektörün takılması

Enerji

Enerji, sürdürülebilir bir dünyanın anahtarı ve daha da sürdürülebilir hareket etmemiz için önemli bir kaldıraçtır.

Başarıyla: Phoenix Contact'ta güç kaynağı açısından tüm tesislerimizde şimdiden karbon nötr durumdayız! Uluslararası iklim koruma projelerine yatırım yaparak kaçınılmaz artık emisyonları dengeliyoruz. Ancak, emisyonlarımızı ve enerji ihtiyaçlarımızı sürekli olarak azaltmak için çalışıyoruz. PV atılımımız çerçevesinde, yeni teknolojiler kullanarak dünya çapında her zamankinden daha fazla lokasyonda güneş enerjisi üretiyoruz. Bunun yeterli olmadığı her yerde ve her zaman, şebeke tedarikçilerinden yeşil elektrik tedarik ediyoruz.

Bir çiçek üzerindeki arı

Çevrenin ve kaynakların korunması

Bir üretici firma olarak, kaynakları olabildiğince bilinçli kullanma zorunluluğumuz var. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı ve akıllı geri dönüşüm konseptlerinin geliştirilmesi yoluyla sürekli olarak kaynakların korunmasını adım adım en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı durum ambalajlarımızda çevre dostu malzemelerin kullanımı için de geçerlidir.

Su gibi değerli kaynakları korumak ve tehlikeli maddelerin kullanımını önlemek için, genel bir kural olarak tüm iş adımlarını ve üretim süreçlerini nasıl optimize edebileceğimizi ve daha verimli hale getirebileceğimizi görmek için inceliyoruz. Bu bağlamda ana hedefimiz, ekolojik ve ekonomik açıdan herkes için faydalı, etkin bir döngüsel ekonomi oluşturmaktır.

Manzara içinden geçen yük treni

Sürdürülebilir tedarik zincirleri

Müşterilerimizle olduğumuz kadar bize tedarik sağlayan şirketlerle de iş ortağıyız. Birlikte daha akıllıca üretim yapmak, değer zincirini optimize etmek ve ürünleri mümkün olduğu kadar uzun süre döngüde tutmak için çalışıyoruz. Enerji gereksinimlerini tutarlı bir şekilde azaltmak ve tüm paydaşlar arasında kaynak verimliliğini artırmak için halihazırda çok sayıda proje ve proses başlatılmıştır. Bunun bir parçası olarak, Alman Tedarik Zinciri Yasası'na da sıkı sıkıya bağlıyız.

Sürdürülebilir üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar

Sürdürülebilir üretim ve imalat

Sürdürülebilirlik, tutarlılık ve süreklilikten beslenir: Geliştirmeden üretime, lojistikten geri dönüşüme kadar ürün ve çözümlerimizin tüm proses adımlarında sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Dayanıklılık, tamamen değiştirmek yerine tamir etme ve yeniden kullanma; bunlar, bu amaç için giderek daha fazla odaklandığımız birçok ürün özelliğinden yalnızca üç tanesidir. Ve daima müşterilerimizin istek ve gereksinimlerini dikkate alıyoruz.

Gelecekte, 2023'ten itibaren ürünlere atayacağımız ‘Ürün Çevresel Ayak İzi‘mizde (PEF) ürünlerimizin yaşam döngüsü değerlendirmesini dikkate alacağız.  Bu PEF, örneğin bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonları açısından maksimum şeffaflık yaratmamızı mümkün kılmaktadır. Bu şekilde, her müşteriye kendi sürdürülebilir kararlarını almalarında destek sağlıyoruz. Aynı zamanda, iş ortağı ve tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik konusunun gelecekteki işbirliği için belirleyici bir kriter olduğunu kabul etmelerini sağlıyoruz.

Phoenix Contact çalışanları bir sohbet esnasında

Sosyal sürdürülebilirlik

Bir aile şirketi olarak, sürdürülebilirliğe her zaman sosyal bir bakış açısıyla da baktık. Bu nedenle herkese saygı ve takdirle davranırız: Çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm insanlara. Sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunu ciddiye alıyoruz. Bunun bir parçası olarak sosyal ve ekolojik projeleri aktif olarak destekliyoruz.

Tutum, eylem gerektirir. Çalışanlarımızla birlikte sürdürülebilir, sağlıklı, çeşitli ve genel olarak destekleyici bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Bunu yaparken öncelikle çeşitlilik, sürdürülebilir bir zihniyet ve sosyal sorumluluk konularına odaklanıyoruz.

Herkese kendini iyi hissettirmek ve farklı özelliklere, geçmişlere ve bakış açılarına sahip insanların birlikte çalışabileceği bir ortam yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Katkılar ve kampanyalar yoluyla çalışanlarımızı mesleki ve kişisel ortamlarında çevreye duyarlı davranmaya teşvik ediyoruz. Sosyal projelerimizde, çalışanlarımızın sosyal bağlılığını, teknik uzmanlığını ve kişisel gelişimini birleştiriyoruz.

Sürdürülebilir gelişme hedefleri Daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmak: Phoenix Contact olarak ürün ve yenilik portföyümüzle, 17 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden (SDG) altısını doğrudan destekliyoruz.

SDG 7 – Uygun fiyatlı ve temiz enerji
SDG 8 – İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme
SDG 9 – Endüstri, inovasyon ve altyapı
SDG 11 – Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar
SDG 12 – Sorumlu tüketim ve üretim
SDG 13 – İklim eylemi
SDG 7 – Uygun fiyatlı ve temiz enerji

All Electric Society'yi gerçekleştirmenin anahtarı 7 numaralı hedeftir: Uygun fiyatlı ve temiz enerji. Enerji aynı zamanda 1923'ten bu yana Phoenix Contact ürün portföyünün merkezinde yer alıyor.

SDG 8 – İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

Phoenix Contact, dünya genelinde birçok ülkede Hedef 8'e önemli bir katkı yapmaktadır: İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme Çalışanlar şirket içerisinde adil çalışma koşulları, birbirlerine saygılı davranma ve tüm çalışanların gelişimini bekleyebilirler.

SDG 9 – Endüstri, inovasyon ve altyapı

Phoenix Contact, teknolojik çözümleriyle dijital dönüşümün başarılı şekilde uygulanmasına güç veriyor. Şirket, geniş teknik uzmanlık alanları ve muazzam yenilikçi gücüyle sürekli yeni ürünler geliştiriyor.

SDG 11 – Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

Kentsel çevre koruma gereklilikleri, enerji devriminin bir parçası olarak altyapıların genişletilmesini ve yeniden inşa edilmesini içerir.

Phoenix Contact; entegre çözümler, geniş kapsamlı dijitalleşme ile şehirler ve topluluklardaki sektörlerin network'e bağlanması yoluyla daha sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılmaktadır.

SDG 12 – Sorumlu tüketim ve üretim

Phoenix Contact, kendi inisiyatif ve kanaatine dayalı olarak, kaynakların kullanımı konusunda tutumlu ve ihtiyatlı bir yaklaşım izlemektedir. Hedef 12 (sorumlu tüketim ve üretim), gerçek hayattaki eylem ve davranışlarla desteklenmektedir. Makine yapımında basınçlı havanın ekonomik kullanımına, kurşunu azaltılmış üretime ve değerli malzemelerin geri dönüşümüne büyük özen gösteriyoruz - tüm bunlar çevre üzerindeki yükü hafifletiyor. Çalışanlarımız bunu kendi kişisel sorumlulukları olarak benimsiyor. İşletim teknolojisi, servis ve bakım işlemlerinin yanı sıra tüm üretim alanları sürekli iyileştirme sürecine tabi tutulmaktadır.

SDG 13 – İklim eylemi

Bir aile şirketi olarak Phoenix Contact için önemli olan, gelecek nesiller için yarattıklarını korumaktır. Hedef 13: İklim değişikliği ve etkileriyle mücadeleye yönelik acil eylem önlemleri, Phoenix Contact için önemlidir. Yeni ürünler geliştirirken, üretim yaparken ve kaynakları idareli kullanma, çevreyi koruma ve iklim üzerindeki etkimizi azaltma gerekliliğini dikkate alıyoruz.