Sürdürülebilirlik

Bir aile şirketi olarak, gelecek nesiller için yaratılmış olanı korumak bizim için önemlidir.
Yeşil bir manzaranın ortasındaki Blomberg şirket tesisleri

Sürdürülebilir faaliyetlerimiz

Phoenix Contact'ta sürdürülebilirliği yaşıyor ve soluyoruz. Enerji devrimi ve iklimin korunmasına yönelik yenilikler ve teknolojik çözümlerde All Electric Society'nin yol gösterici vizyonunu uyguluyoruz. Yeni ürünler geliştirirken kaynakları idareli kullanma, çevreyi koruma ve geri dönüştürülebilirliği sağlamaya özen gösteriyor ve aynı yaklaşımı üretim sürecine de uyguluyoruz.

İyi bir çalışma kültürü, doğa ve çevre ile uyumluluk ve sosyal adalet için sorumlu iş uygulamalarına bağlıyız. İnsan hakları ve çocuk haklarının yanı sıra insanların çeşitliliğine saygı duyarız ve yasalara, normlara ve standartlara kesinlikle uyarız. Bu değerler pazarlık konusu yapılamaz ve sürdürülebilir eylemlerimizi şekillendirir.

Çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar

ÇSY kriterlerine göre hareket ediyor ve sürdürülebilir kurumsal yönetim doğrultusunda çevresel (Ç = Çevresel), sosyal (S = Sosyal) ve ekonomik boyutları eşit şekilde dikkate alıyor, bunları yasal gereklilikler ve sosyal taleplerle (Y = Yönetim) uyumlu hale getiriyoruz .

Gelecek için iyi fikirler
Küresel sürdürülebilirlik projeleri
Yarının dünyasını biraz daha iyi hale getirmek amacıyla birlikte çalışmak için iyi nedenler var.
Projelere git
Meslektaşlar ekim işine girişti
17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nin grafiksel temsili

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmak: Phoenix Contact olarak ürün ve yenilik portföyümüzle, 17 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden (SKH) altısını doğrudan destekliyoruz.

Toplam 17 maddeden oluşan uluslararası sürdürülebilirlik hedefleri ekonomik, sosyal ve çevresel düzeylerde sürdürülebilir gelişme sağlamak için 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından benimsendi.

Rüzgâr türbini jeneratörleri ve güneş panelleri ile doğal bir manzara önünde iş kıyafetleri giymiş bir çalışan

All Electric Society

İklim değişikliği ve enerji devrimi dünyaya büyük zorluklar ve karmaşık sorunlar sunuyor. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin yeterli miktarda ve uygun fiyatlarla elde edilebilmesi için dünyayı dönüştürmeye inanıyoruz - All Electric Society'ye inanıyoruz. Elektrifikasyon, network entegrasyonu ve otomasyona yönelik çözüm ve teknolojiler esastır.

Ürün Çevresel Ayak İzi

Karbon ayak izimizin azaltılması

Ürünlerimizin karbon ayak izini azaltmak, tüm değer zinciri boyunca emisyonları en aza indirmeye yönelik tüm çabalarımızın ana odak noktasıdır. Mevcut faaliyet alanları, kullanılan malzemeler, lojistik süreçler ve ürünlerin geri dönüştürülebilirliğini ele almaktadır.