Power-to-X Yeşil hidrojenle birlikte karbonsuz bir geleceği şekillendirme

Power-to-X: Rüzgâr türbini jeneratörü, güneş enerjisi sistemi ve elektroliz tesisi

Power-to-X ile All Electric Society'e

Anahtar bir teknoloji olan Power-to-X ile rüzgâr veya güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler dağıtılabilir, depolanabilir ve talep üzerine kullanılabilir hale getirilecek şekilde büyük miktarlarda temin edilebilir.

Power-to-X süreci
Power-to-X'in ana enerjiyi diğer enerji kaynaklarına dönüştürmek için kullanılması YouTube

Power-to-X ile ihtiyaç duyulan enerji

All Electric Society ilkesinin bir bileşeni, güneş enerjisi gibi  yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisidir. Proses mühendisliği süreçleri bu enerjiyi depolanabilir enerjiye dönüştürür. Bu amaçla power-to-X teknolojileri olarak bilinen teknolojiler kullanılmaktadır.

Güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerinde, sırasıyla çok fazla güneş ışığı, rüzgâr veya su kaynağı olduğunda elektrik fazlası oluşur. Bu fazlalık, yakıtlar (güçten-yakıta), hidrojen ve metan (güçten-gaza), amonyak ve metanol (güçten-sıvıya) ve diğer kimyasalları üretmek için kullanılır. All Electric Society çerçevesinde, bu şekilde üretilen maddelerin bir kısmı da elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Böylece, yukarıda bahsedilen yenilenebilir enerjilerin dalgalanmasını dengeleyen ve sürekli enerji arzı sağlayan bir enerji deposu rolünü üstlenirler. power-to-X'e yönelik bu tip teknolojiler, elektrik, ısı, gaz ve mobilite sektörlerinin birbirine bağlı olduğu sektörel geçişleri destekler.

"Power-to-X tarafından etkinleştirilen All Electric Society" uzman sunumu

Phoenix Contact Diyalog Günleri Proses Otomasyonu Sürümü'nde iklimden etkilenmeyen bir toplumun yollarını tartışacağız. Phoenix Contact'tan Dr. Frank Possel-Dölken, Ulrich Leidecker ve Mathias Füller de hazır bulunacak.

Dijital çözümlerimizin ve yenilikçi ürünlerimizin, proses endüstrisinde power-to-X ile ilgili geçişi nasıl desteklediğini ve “All Electric Society”yi nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü öğrenin.

Akıllı çözümler

Açık ve güvenli dijitalleşme çözümlerimiz halihazırda geleneksel proses endüstrisinde kullanılmaktadır. Hangi uygulamalarımızın hidrojen endüstrisinin gereksinimlerini karşıladığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

PLCnext Technology ekosistemi

Geleceğe hazır otomasyon sistemleri

Power-to-X sistemlerini geleceğe hazır hale getirmek için yeni otomasyon konseptlerinin entegrasyonu gereklidir. Otomasyon konseptlerinin açıklığı ve yeni endüstriyel standartların kullanımı dijitalleşme bağlamında önemli bir rol oynamaktadır.

PLCnext Technology ekosistemi açıklığımızın ve standartlaştırılmış dijital çözümlerimizin temelidir. Açık Süreç Otomasyonu (OPA) gibi kavramları gerçekleştirmenize ve modüler sistem bileşenlerini Modül Tipi Paket (MTP) aracılığıyla büyük ölçekli sistemlere entegre etmenize olanak tanır. MTP sistemlerin tasarımını, yapımını ve devreye alınmasını hızlandırır. PLCnext Technology ayrıca NAMUR Açık Mimari (NOA) konseptini de destekler. Bu, üretim verilerini kolay ve güvenli şekilde kullanmanıza, süreçleri sürekli olarak optimize etmenize ve önleyici bakıma giriş yapmanıza olanak tanır. Açık kaynak PLCnext Teknolojisi platformu şu anda geliştirilmekte olan sistemlerin otomasyonu için geleceğe yönelik bir temel oluşturur. Bulut modemler, emniyet kontrolörleri ve uygulama mağazasına erişim gibi özelliklerden yararlanın.

Elektroliz tesisi

Elektroliz tesislerinin kontrolü ve izlenmesi

İlgili süreçler ve sistemlerle elektrolizin izlenmesini, otomasyonunu ve dijitalleştirilmesini sağlıyoruz. Bunlara örneğin su arıtma, elektrolit işleme, gaz ve sıvı tankları ve soğutma sistemleri dahildir. Ayrıca, kompresörleri de izliyor ve otomatikleştiriyoruz. Elektrolizörlerin yüksek sürekliliğini sağlamak ve böylece rekabet gücünü garanti etmek için, kimyasal işleme tesislerini otomasyon teknolojisi ile donatma konusunda uzun yıllara dayanan deneyimle gerekli teknolojileri sağlıyoruz.

Tesis maliyetlerini daha da azaltmak için, kapasiteyi artırmak kadar Tasarım Maliyeti gibi ilkeler de önemlidir. Ayrıca dijitalleşme, süreç optimizasyonu ve modernizasyon için dijital ikizin kullanılması gibi  başka fırsatlar da sağlar. Dijital dönüşüm, power-to-X endüstrisindeki elektrolizörleri ve diğer sistemleri daha verimli hale getirmek için yeni yollar açıyor ve böylece ürünleri daha uygun maliyetli hale getiriyor.

Hidrojen işaretli boru hatları

Boru hatlarının izlenmesi

Çeşitli gazların taşınması için boru hatlarına ek olarak, power-to-X endüstrisi ayrıca binaları beslemek için de boru hattı sistemlerine ihtiyaç duyar.

Çok küçük sızıntıları tespit etmek ve sızıntının yerini hassas bir şekilde hesaplamak için etkili bir boru hattı sızıntı tespit sistemi sunuyoruz. İzleme çözümümüz, hem sentetik petrol boru hatları hem de sentetik gaz boru hatları ile hidrojen boru hatları için uygundur.

Hidrojen tankı

Tank sistemlerinin izlenmesi

Power-to-X tedarik zincirinin bir parçası olarak ilave tank çiftlikleri inşa ediliyor. Örneğin, tank çiftliklerine sadece yakıt hücrelerinde hidrojen için ara depolama olarak ihtiyaç duyulmaz. Endüstriyel sahalardaki büyük tank çiftlikleri, güçten gaza ve güçten sıvıya süreçler için hammadde olarak hidrojen sağlar.

Verimli seviye kontrolünde işlevsel emniyet, Ex i sinyal izolatörleri ve modüler kontroller için çok çeşitli SIL sertifikalı teknolojik ürünler sunuyoruz. Seviye kontrolünün yanı sıra, tankların aşırı dolmasını önlemek için özel valf devreleri kullanan bir taşkın koruması da mevcuttur.

Yakıt hücreli gemi

Yakıt hücrelerinin ve kombine ısı ve enerji santrallerinin kontrolü ve izlenmesi

Bugün, kombine ısı ve enerji santralleri halihazırda doğal gazdan elektrik ve ısı üretiyor. Bu doğal gaz power-to-X endüstrisinin yeşil yakıtlarıyla ikame edilebilir. Bu, yüksek verimli süreci daha da iklim dostu hale getirir.

Yeşil enerji kaynaklarını elektrik enerjisine dönüştürmenin bir başka yolu da, araç teknolojisinde ve diğer uygulamalarda giderek daha fazla yer bulan hidrojen yakıt hücreleridir.

Phoenix Contact, açık otomasyon platformumuz PLCnext Technology gibi  otomasyon ve dijitalleşme çözümleriyle bu kavramların her ikisini de destekler.

Teknolojiler

Sürdürülebilir bir gelecek için açık ve güvenilir teknolojilerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Rüzgâr çiftlikleri ile güneş sahası
Siber güvenlik simgeleri
Bir proses tesisinin önünde duran çalışan
Patlama koruması
Rüzgâr çiftlikleri ile güneş sahası

Yeni 5G, APL, TSN ve OPC UA teknolojileri birlikte geleceğin haberleşme altyapısını oluşturuyor. Bu yeni konseptler aynı zamanda yeni power-to-X endüstrisinin bir parçasıdır, çünkü veri noktalarının güvenli, basit ve hızlı şekilde network'e bağlanmasını sağlamanın tek yolu budur.

Tüm önemli standardizasyon komitelerinde aktif olarak yer alıyoruz. Bu komitelerde, sizin için otomasyonla ilgili üreticiler arası yeni bir haberleşme standardı şekillendiriyoruz.

Haberleşme ve iletim teknolojileri hakkında daha fazla bilgi
Siber güvenlik simgeleri

IT güvenliği konusundaki yüksek talepleri karşılamak üzere kritik altyapıda bazı noktalara güvenlik duvarlarının kurulması yeterli değildir. Tüm siber güvenlik risklerini en aza indirmek için koruma hedeflerinin belirlenmesi önemlidir. Bu koruma hedefleri, yerleşik IEC 62443 standardı “Endüstriyel Otomasyon Çözümlerinde IT Güvenliği”ne dayanır.

Sertifikalı bir ICS güvenlik hizmeti sağlayıcısı olarak size sürdürülebilir destek veririz. Bütünsel yaklaşım, güvenlik odaklı ürün geliştirmeyi de içerir.

Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi
Bir proses tesisinin önünde duran çalışan

Riskleri yönetmek sadece çevreyi ve insanları korumak için gerekli değildir. Sistemlerin bakımı ve dolayısıyla yatırımın güvence altına alınması için de önemlidir. Emniyet bütünlük seviyesi (SIL) ile birlikte performans seviyesi (PL) de otomatik emniyet sistemlerinin kullanımında önemli bir rol oynar. SafetyBridge teknolojisi gibi merkezi olmayan, esnek şekilde yapılandırılabilen çözümler, günümüzde farklı SIL3 uygulamalarında kullanılmaktadır. Kontrolöre kolayca entegre edilebilirler.

Profisafe ve Profinet network'lerine entegrasyon sağlayan karmaşık uygulamalara yönelik emniyet kontrolörlerimizden yararlanın. Böylece, üreticiden bağımsız olarak güvenli kapatma, güvenli gaz algılama ve diğer fonksiyonel emniyet işlevleri uygulanabilir. Ayrıca bileşenlerimiz aşırı gerilim koruması sağlar. Kameralar, merkezi olmayan altyapıyı ve güvenliği izler. Ayrıca kapsamlı eğitim programlarıyla da size destek oluyoruz.

Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet hakkında daha fazla bilgi
Patlama koruması

Power-to-X uygulamalarının bir parçası olarak üretilen, taşınan ve depolanan yanıcı gazlar önemli bir emniyet sorununu temsil etmektedir. Fark edilmeyen sızıntı durumunda patlayıcı veya zehirli bir atmosfer oluşabilir. Bu gibi durumlarda personeli uyarmak için uygun sensör teknolojisi ve gaz dedektörleri gereklidir. Ayrıca sızıntı alanlarından fabrika trafiğinin geçişine izin verilmemelidir. Trafiği kontrol etmek için trafik ışığı sistemlerinizi uygun iletim teknolojisi ile gaz dedektörlerine bağlıyoruz.

Patlama riskli bölgelerin gereksinimleri için kapsamlı bir ürün ve çözüm yelpazesi sunuyoruz. Ürünlerimiz, PCB klemensleri ve PCB konnektörlerinden Ex klemenslere, Ex sinyal koşullayıcılara ve ölçüm dönüştürücülerine, aşırı gerilim koruma ve I/O sistemlerine kadar çeşitlilik göstermektedir.

Patlama koruması hakkında daha fazla bilgi

Ürünler

Hidrojen endüstrisi için patlamaz, titreşime ve sıcaklığa dayanıklı ürünlerimizi keşfedin.

Pilot projeler

Benzer uygulamalardaki uzmanlığı power-to-X endüstrisine aktarmanın yanı sıra, şimdiden kendimizi bazı yeni uygulamalara adadık.

Kimya endüstrisi parkı

Hidrojen endüstrisinde otomasyon, elektrifikasyon ve dijitalleşme

Bir montaj hattının verimliliğini artırmak için, örneğin pilot proje kapsamında yakıt hücrelerini otomasyon teknolojisiyle donattık. Bu tür uygulamaların özel gereksinimlerini kavramsallaştırmak için elektroliz prosesleri ile ilgili pilot projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu noktada üretimi önemli ölçüde artırmak amacıyla bir pilot tesisin otomasyonunun yüklenicisi olduk.

Power-to-X endüstrisindeki otomasyon, elektrifikasyon ve dijitalleşme çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

İşbirliği

Ortaklarımızla birlikte enerji ve iklim geçişini sağlıyoruz.

AB bayraklı hidrojen molekülleri

Avrupa Temiz Hidrojen Birliği (ECH2A)

Hidrojen projelerine yönelik Avrupa ECH2A platformu, Avrupa Birliği tarafından Temmuz 2020'de kuruldu. Amaç, Avrupa'da hidrojen ekonomisinin gelişmesini ve genişlemesini teşvik etmektir.

ECH2A birliği, Avrupa'da hidrojen ekonomisinin gelişimini hızlandırmak ve üretim, taşıma ve dağıtımın uygulanmasına ilişkin anlaşmaları teşvik etmek için iş dünyası, siyaset ve sivil toplumdan paydaşları bir araya getiriyor. Avrupa sanayi şirketleri, enerji üreticileri, yatırımcılar, STK'lar, dernekler ve araştırma enstitülerinin yanı sıra belediyeler, şehirler ve bakanlıklar dahil olmak üzere 800'den fazla üyesi vardır. Ech2A ve ortaklarıyla birlikte Avrupa'da belirlenen iklim hedeflerine ulaşmak için güçlerimizi birleştirmek istiyoruz.

All Electric Society

Yenilenebilir enerjinin herkesin yararına olduğu bir dünyaya elektrifikasyon, dijitalleşme ve otomasyon çözümleri sunarak katkıda bulunmak.

All Electric Society
All Electric Society YouTube

Yaşanabilir bir gelecek için teknik çözümler

All Electric Society, yenilenebilir kaynaklardan üretilen uygun fiyatlı elektrik enerjisinin ana enerji formu olarak neredeyse sınırsız şekilde mevcut olduğu bir dünyadır. Bu dünyayı gerçeğe dönüştürmenin anahtarı, tüm ekonomi ve altyapı sektörlerinin kapsamlı elektrifikasyonu, network'e bağlanması ve otomasyonudur.

Otomasyon, elektrifikasyon ve dijitalleşme alanlarındaki akıllı ürünlerimiz ve yenilikçi çözümlerimizle, sürdürülebilir bir dünyaya doğru ilerlerken endüstriyi ve toplumu bu dönüşümde ilerlemeye teşvik ediyoruz.

LinkedIn logosu

LinkedIn: Proses Otomasyonu Şimdi topluluğumuza katılın!

Proses endüstrisiyle ve Power-to-X'le ilgili her şey – en yeni haber ve trendler, ilginç bilgiler veya dünyanın dört bir yanından heyecan verici bilgi kaynakları. Bizi şimdi LinkedIn'de takip edin ve topluluğumuza katılın!

Kişisel irtibat
Yaşanabilir bir geleceğe katkıda bulunan teknik çözümler ilginizi çekiyor mu?
Bizimle irtibata geçin! All Electric Society vizyonumuz hakkında diğer fikir ve bilgileri sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Bizi hemen arayın
Tabletli iki çalışan sohbet ediyor