Endüstride DC şebekeler Phoenix Contact'ın geleceği düşünen DC teknolojisi, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji besleme, depolama ve dağıtımını mümkün kılar. Güvenli DC mikro-şebeke uygulamaları için DC çözümlerimizi keşfedin.

Bir DC şebekesinin şematik temsiliyle bir üretim alanındaki çalışanlar

Hemen şimdi daha fazla sürdürülebilirlik için yenilikçi DC teknolojisi Sürdürülebilirlik moda bir sözcükten daha fazlasıdır – daima bizim misyonumuz olmuştur.

Verimli şekilde depolanan ve dağıtılan yenilenebilir enerjiye sahip bir dünyaya giden yolda Phoenix Contact'a katılın. Bu, elektrik enerjisinin her zaman, her yerde kullanılabilir olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, Phoenix Contact olarak biz mikro şebekelerde DC teknolojisinin güvenli kullanımına yönelik konsept ve çözümlere odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirlik, DC teknolojisinin doğru kullanımıyla başlar.

Dr. Christian Helmig, Başkan Yardımcısı, Saha Cihaz konnektörleri ve Dr. Martin Wetter, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, İnovasyon - Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Başkan Yardımcıları, Phoenix Contact: Dr. Martin Wetter ve Dr. Christian Helmig
Otomobille için bir üretim alanında duran bir mühendis

Doğru akım – Geleceğin endüstriyel enerji sistemi nedir? Üretimden depolama ve tedariğe

Günümüzün dünyasında, çoğu nihai cihaz zaten doğru akımla (DC) çalışmaktadır. Endüstriyel ortamlardaki şarj istasyonları ve elektrikli sürücüler, alternatif akımdan üretilen doğru akımla çalışır. Bu nedenle DC-INDUSTRIE ve DC-INDUSTRIE 2 projesinde çalışan çeşitli şirketler entegre, DC tabanlı bir akıllı şebeke araştırdı.

Phoenix Contact'ta makine yapımında çalışan personel

Fikir, yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen doğru akımın, şebekedeki makineler, motorlar veya konveyör bantları gibi yükleri dönüşüm kayıpları olmadan doğrudan elektrikle beslemesidir.

DC elektrik şebekesinde network oluşturma nedeniyle, bir sistemin frenleme enerjisini elektrik gücü olarak tekrar şebekeye vermek de mümkündür. Üretilen fazlalıklar enerji depolama sistemlerinde toplanır ve gerektiğinde tekrar şebekeye verilir. Bu, şebeke elektrik girişini %80 azaltır. İlave olarak, pik yük ve şebeke üzerindeki yük azaltılabilir.

DC elektrik şebekesinin avantajları

  • Enerji geri kazanımı, yenilenebilir enerjinin dönüşümsüz kullanımı ve enerji depolama yoluyla daha yüksek enerji verimi
  • %55 daha az bakır tüketimi, daha düşük ekipman maliyetleri ve daha küçük ayak izleri yoluyla kaynak optimizasyonu
  • Şebeke elektriği arızalarından kaynaklanan üretim aksamalarından kurtulma
  • Enerji akışlarının akıllı kontrolü için temel

Bir bakışta endüstrideki DC şebekesi

İnteraktif görüntü haritası: Endüstrideki bir DC şebekesinin istasyonlarla temsili: güneş enerjisi, rüzgâr, batarya depolama sistemi, power-to-X, üretim ve ofis
Güneş enerjisi
Fotovoltaik sistemler yenilenebilir enerjinin önemli jeneratörleridir. Doğru akım üretir ve bu nedenle AC'ye dönüştürmeye gerek kalmadan bir DC şebekesine verimli şekilde entegre edilebilirler. Besleme yönetimi, fotovoltaik uygulamalar ve çatı güneş enerjisi sistemlerinin tüm yönleri hakkında size tavsiyede bulunmaktan mutluluk duyacağız.
Daha fazlasını keşfedin
Güneş enerjisi
Rüzgâr enerjisi
Rüzgâr türbini jeneratörlerinden gelen enerji, DC/DC dönüştürücüler kullanılarak DC ara devresinden bir DC şebekesine beslenebilir. Artık AC güç şebekesi aracılığıyla bağlantı yapılmasına gerek yok. Rüzgâr türbini jeneratörleri, modüler durum izleme ve yıldırım akımı ölçümü için çözümlerimizi burada bulabilirsiniz.
Daha fazlasını keşfedin
Rüzgâr enerjisi
Şarj altyapısı
E-şarj istasyonlarının bir DC şebekesine çift yönlü bağlanması, araç bataryalarının kısa sürede şarj edilmesini ve aynı zamanda enerji depolama olarak kullanılmasını sağlar. Phoenix Contact, DC şarj teknolojisinin bir üreticisi olarak, e-araçlara yönelik DC şarj istasyonlarının geliştirilmesi ve kurulumu için komponentler sağlamaktadır. DC şarj kabloları, DC şarj kontrolörleri ve DC güç elektroniği hakkında şimdi bilgi edinin.
Daha fazlasını keşfedin
Şarj altyapısı
Power-to-X
Güneş enerjisi santrallerinin ve rüzgâr türbini jeneratörlerinin enerji fazlası, elektroliz yoluyla verimli şekilde kullanılarak yakıtlar (güçten-yakıta), hidrojen ve metan (güçten-gaza), amonyak ve metanol (güçten-sıvıya) veya başka kimyasal maddeler üretilebilir. Bu maddeler de elektrik enerjisi üretmek için kullanılır ve dolayısıyla enerji depolama rolü oynarlar. Enerji depolama sistemleri DC şebekelerinde kararlılık sağlar. Elektroliz aynı zamanda doğru akıma dayalıdır ve bu da power-to-X sistemlerini DC şebekesine entegre etmeyi uygun hale getirir. Elektrolizin izlenmesi, otomatikleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi için komponentler hakkında şimdi bilgi edinin.
Daha fazlasını keşfedin
Power-to-X
Ofis ve aydınlatma
PC'ler ve ekranlar gibi birçok ofis iletişim cihazının yanı sıra LED aydınlatma teknolojisi de dahili olarak DC gerilim gerektirir. Bu yükleri AC güç şebekesine bağlamak için doğrultucu ve DC ara devrelere sahip güç kaynağı üniteleri gereklidir. Ancak bu yükler bir DC şebekesine entegre edilirse güç kaynağı ünitelerinin giriş devresinin önemli bir kısmı kurtarılabilir. Bu, bileşenlerden, ağırlıktan ve hacimden tasarruf sağlar.
Ofis ve aydınlatma
Robotlar ve konveyör hatları
DC motorlar, DC şebekelerde sürücü olarak kabul edilir. Ancak daha önce kullanılan üç fazlı motorlar, frekans dönüştürücülerdeki DC ara devresi aracılığıyla bir DC şebekesine verimli şekilde entegre edilebilir. Bu, özellikle güçlü robotlar ve konveyör bantları söz konusu olduğunda pik yükleri azaltır. Ek olarak, bir DC şebekesindeki frenleme enerjisi geri kazanım yoluyla verimli şekilde geri kazanılabilir.
Robotlar ve konveyör hatları
Enerji depolama sistemleri
DC şebekelerde şebeke desteği için batarya depolama sistemleri kullanılmaktadır. Fazla enerji depolanabilir ve gerektiğinde kullanıma sunulabilir. Enerji depolama sistemlerinin entegre edilmesiyle, örneğin büyük makinelerin çalıştırılması sırasındaki pik yükler azaltılır ve kamu şebekesi rahatlatılır. Enerji depolama sistemleri için size yenilikçi çözümler göstereceğiz.
Daha fazlasını keşfedin
Enerji depolama sistemleri
AC güç şebekesine bağlantı
AC güç şebekesine çift yönlü bağlantıyla, gücü AC güç şebekesinden DC şebekesine beslemek ve fazla enerjiyi DC şebekesinden kamu şebekesine beslemek mümkündür.
AC güç şebekesine bağlantı
Şebeke yönetimi
Verimli şebeke yönetimi, enerji akışının kontrolünü sağlar. Verileri analiz ederek darboğazlar belirlenebilir ve önlenebilir. Bu, mevcut enerjinin optimum şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
Şebeke yönetimi

SSS: DC teknolojisi

Bir güneş enerjisi sisteminin yanında duran çalışanlar
Otomobiller için bir üretim alanının yukarıdan görünüşü
Enerji verisinin görüntülendiği tabletle birlikte bir çalışan
Trafo istasyonu
Bir kontrol panosu üzerinde çalışan eleman
Bir güneş enerjisi sisteminin yanında duran çalışanlar

Özellikle endüstri sektörü iklim hedeflerini başarmak için uygun çözümler arıyor. İklim değişimi zamanlarında, dünya artan enerji maliyetleri, kıt kaynaklar ve artan enerji talebiyle mücadele ediyor. Bu sorunu çözmeye yönelik bir yaklaşım, fabrikalarda AC güç şebekesinden DC şebekesine geçmektir. Yenilenebilir enerji üretimi, enerji depolama ve enerji geri kazanımı, bir DC mikro şebekesinde uygulanabilen iklim değişiminin anahtar kelimeleridir. Bu, enerji tüketimini azaltır ve pik yükleri düşürür (peak shaving). Bu etki, besleme şebekesini rahatlatır ve dengede tutar. Bir DC şebekesinin endüstri için tasarlanması, sürdürülebilir endüstriyel üretime dayalı geleceğe yönelik bir yaklaşımdır.

Otomobiller için bir üretim alanının yukarıdan görünüşü

Bir DC-tabanlı mikro şebekede elektrik enerjisi, karbonsuz üretimden gelen yenilenebilir enerjinin verimli entegrasyonu yoluyla üretilir. Bu enerji, ayrıca DC'den AC'ye dönüşüm olmadan bir DC güç şebekesi içerisindeki elektrik yükleri tarafından doğrudan kullanılır. Süreç, dönüşüm kayıplarından tasarruf sağlar ve bu da enerji tüketiminde azalmaya olanak tanır. İlave olarak, kaldırma işlemlerinin tüm frenleme enerjisi kullanılabilir. Diğer durumda ısı olarak kaybedilecek olan enerji, elektrik enerjisi olarak tekrar DC güç şebekesine verilir. Enerji depolama sistemleri fazla DC elektriği daha sonra kullanmak üzere toplar.
Sürdürülebilir elektrik üretimi, enerji geri kazanımı ve enerji depolamanın birlikteliği, fabrikalarda daha yüksek sürdürülebilirlik sağlar.

Enerji verisinin görüntülendiği tabletle birlikte bir çalışan

Enerji tüketimindeki tasarruflara ilave olarak, bir DC şebekesi kullanmak aynı zamanda potansiyel malzeme ve yer tasarrufları sağlar. Enerji verimliliği açısından, DC-AC dönüşümünü ortadan kaldırmak suretiyle enerji kayıpları tipik olarak %2 – 4 kadar azaltılabilir. İlave olarak, uygun enerji depolama kullanılması şebeke besleme elektriğinde %80'e kadar azalma sağlar. Frenleme enerjisinin tam kullanımı aynı zamanda uygulamaya bağlı olarak %15 – 20 daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Bir DC uygulamasında bakır kullanımı, performanstan ödün vermeden %55'e kadar azaltılabilir. Kaynakların kıt olduğu zamanlarda bu durum dikkate değerdir. DC cihazlar aynı zamanda AC cihazlardan önemli ölçüde daha küçüktür. Daha düşük malzeme maliyeti daha fazla yer tasarrufu sağlar.

Trafo istasyonu

Doğru akım alternatif akıma veya DC gerilim alternatif gerilime dönüştürülürken enerji kayıpları söz konusudur; çünkü dönüşüm için de enerji gereklidir. Bu nedenle enerji tüketimi artar ve sonuçta enerji verimi düşer. İlave olarak, DC-AC invertörler gereklidir. Bunlar uygulamada bir yere ihtiyaç duyar – dönüştürme yapılmadığında tasarruf edilen yer.

Önceki DC-AC-DC dönüşümlerinin yerine, doğru akım doğrudan yüklere verilir. Tam bir DC elektrik şebekesi tipik olarak bir AC güç şebekesinden %2 – 4 daha az enerji tükettiğinden, enerji verimi artar. Frenleme enerjisinin kullanılması ve doğru akımın derhal depolanması yoluyla ilave tasarruflar da mümkündür.

Bir kontrol panosu üzerinde çalışan eleman

DC uygulamalarında, elektrik arkları kontaklara ve muhafaza parçalarına zarar verebilir ve en kötü durumda kullanıcılar için tehlike yaratabilir. Mevcut şartlarda, konnektör geliştirme konusunda yeni bir yaklaşım gereklidir. Phoenix Contact tarafından yürütülen araştırma projelerinde DC konnektörler için çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Konnektörlerdeki söndürme teknikleriyle birlikte, şimdi operatörleri elektrik arkının tehlikelerinden korumak için yenilikçi yaklaşımlar bulunmuştur.

ODCA logosu

DC şebekelere güveniyoruz Phoenix Contact, DC şebekelerinin endüstride kullanımı için uzman iş ortağınızdır

Endüstri ve araştırma dünyasının 39 iş ortağından biri olarak, aynı zamanda Alman Federal Ekonomik İşler Ve İklim Eylemi Bakanlığı tarafından finanse edilen ZVEI‘s DC-INDUSTRIE2 araştırma projesinin de bir parçasıyız.
Doğal olarak, Phoenix Contact aynı zamanda ardıl proje olan ODCA'da (Açık Doğru Akım Birliği) da yer almaktadır.

Dr. Christian Helmig, Saha Cihaz Konnektörleri Başkan Yardımcısı ve Dr. Martin Wetter, Phoenix Contact GmbH & Co. KG İnovasyondan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı bir DC dağıtım sisteminin önünde

Endüstriyel üretimde gereken enerji devrimi ve bu bağlamda yenilenebilir enerjinin maksimum kullanımı açısından, çalışma grubu güvenli ve sağlam bir şekilde üretim tesislerine doğru akım sağlamayı hedefliyor.

Phoenix Contact, geleceğe hazır elektrik tesisatlarına verdiği özel önemle endüstriyel DC güç şebekelerinin fabrika otomasyonu alanında kullanımı konusunda ulusal ve uluslararası çalışma kollarında yer alıyor ve yoğun araştırmalar yürütüyor.

Örneğin Phoenix Contact'ın ilgilendiği temel konulardan biri DC konnektör sektöründe elektrik arklarının önlenmesidir.

DC şebekeyle bir binayı planlayan çalışanlar

Teoriden pratiğe

Ancak Phoenix Contact daha da ileri gidiyor çünkü araştırma bizim için tek başına yeterli değil. Elektrik tesisatında bir inovasyon lideri ve uzman olarak, ilk adımı atmak, hazır bulunmak, tecrübe kazanmak ve sorunları çözmek istiyoruz.
Bu nedenle kampüsümüzde kendi DC şebekesine sahip yeni Bina 60'ı inşa ettik. Doğal olarak, kendi ürünlerimize güveniyor ve projenin parçası olarak başka DC-yetenekli komponentler geliştiriyoruz.

Karbon nötr üretimi güçlendiren doğru akım
Bina 60 – DC şebekesinin heyecan verici örneği
Blomberg'deki yeni Bina 60'ın da kendi endüstriyel DC şebekesi vardır ve yenilenebilir enerji formlarının potansiyelinden tam olarak yararlanılmaktadır.
B60 DC uygulaması
Phoenix Contact'ın Blomberg, NRW, Almanya'daki lokasyonu