Emniyet röle modülleri

Emniyet rölesi modülleri ve sensörleri

Emniyet röle modüllerini kullanarak, emniyet fonksiyonlarını makine ve sistemlerde güvenilir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu modüller acil duruş butonlarndan, ışık bariyerlerinden ve emniyet kapısı anahtarlarından gelen sinyalleri izler ve gerektiğinde bir güvenli durum başlatırlar. PSR ürün gamı; sabit veya konfigüre edilebilir emniyet fonksiyonlarına sahip emniyet röleleri, sıfır hız ve aşırı hız emniyet rölelerini ve güvenli kuplaj rölelerini içerir.

Daha fazla bilgi

Ürün Ailesi

Emniyetli ve emniyetsiz bir elektromekanik röle arasındaki fark nedir?

Emniyetsiz bir anahtarlama rölesi ile, çok sayıda anahtarlama döngüsünden sonra metal kontaklar kaynaklanarak birbirine yapışabilir. Makine operatörü bu durumda acil durdurma düğmesine basarsa makine durmayacaktır. Bu, emniyetsiz bir duruma yol açar. Bu durum operatörün zarar görmesine veya makinede hasar oluşmasına neden olabilir.

Emniyet rölesi modülüne takılan röleler EN 50205'e göre force-guided kontaklar ile röle teknolojisine dayanır ve makine ve sistemlerdeki fonksiyonları güvenilir şekilde izlerler. Yedekli yapılarla, makine operatörünün güvenli durumu daima garanti edilir.

Ulusal ve uluslararası norm ve standartlar, emniyetsiz rölelerin tehlikeli makine ve sistemlerde kullanılmasını yasaklamaktadır. Bunun yerine, ilgili güvenlik standartlarına ve normlara göre onaylanmış emniyet rölesi modülleri kullanılmalıdır.

Emniyet fonksiyonları

Eğer bir makine veya sistem az sayıda güvenlik fonksiyonu gerektiriyorsa ve aşağıdaki örneklerde olduğu gibi mantık işlemleri uygulanacaksa emniyet rölesi modülleri idealdir:

 • Acil durdurma
 • Hareketli muhafazaların izlenmesi, örneğin güvenlik kapıları
 • Elektro-hassas koruyucu ekipman
 • IIIC'ye kadar çift el kumanda cihazları
 • Sıfır-hız izleme ve hız izleme
Force-guided kontaklı röleler

Force-guided kontaklı röleler

Force-guided kontaklar ile kanıtlanmış emniyet

Entegre izlemeli bir emniyet rölesi modülünde, zorunlu yönlendirme özelliği arıza tespiti için kullanılır. Bu, kontak kaynaması gibi ciddi arızaların güvenilir şekilde tespit edilmesini ve yüksek bir güvenlik düzeyinin elde edilmesini sağlar.

Nasıl mı?
Elementer rölenin N/A ve N/K kontakları birbirlerine mekanik olarak bağlıdır. Böylece kontaklar aynı anda kapamaz. Uygun devreyle bir açma hatası güvenli şekilde tespit edilir. Bu, hem insan hem makine güvenliğini sağlamanın en güvenilir yoludur.

Emniyet röle modülleri için ilgili standart ve sertifikalar

^(w*)### Emniyet röle modülleri için ilgili standart ve sertifikalar

Phoenix Contact'ın tüm emniyet röle modülleri, performans seviyesi e'ye kadar EN ISO 13849'a göre veya SIL 3'e kadar  IEC 61508'e göre TÜV-onaylıdır.
Emniyet röle modülü, emniyet fonksiyonunun lojik parçasını oluşturan bir alt sistemdir ve dolayısıyla yeni emniyet gerekliliklerini karşılamalıdır. Serfikasyon sürecinin bir parçası olarak, diğerlerinin yanı sıra anahtarlama cihazlarının aşağıdaki özellikleri kontrol edilir, değerlendirilir ve onaylanır:

 • Doğru tasarım
 • Tehlikeli hataya kadar ortalama süre (MTTFd)
 • Diyagnostik kapsam (DC)
 • Yaygın nedene bağlı hata (CCF)

Avantajlarınız

Bir bakışta PSR emniyet röle modüllerinin avantajları:

 • Tüm güvenlik fonksiyonları için uygun bir ürün mevcuttur
 • Kompakt emniyet röle modülleri en küçük alanlara monte edilebilir
 • Push-in bağlantı teknolojisiyle basit kablolama
 • GL, UL, TÜV, denizcilik ve yakma teknolojisi gibi tüm pazarlar ve endüstriler için onaylar
 • Daha fazla diyagnostik opsiyon ve maksimum güvenlik için yenilikçi röle teknolojisi
Emniyet röle modülleri için ürün gamına genel bakış

Makine veya sisteminiz için doğru emniyet röle modülünü seçin

Güvenlik çözümleri için komponentler

 • Sabit güvenlik fonksiyonlu emniyet röleleri: Tek cihazda bir veya üç fonksiyon
 • Konfigüre edilebilir güvenlik fonksiyonlarına sahip konfigüre edilebilir emniyet modülleri
 • Proses teknolojisi sistemlerinde elektriksel izolasyon ve güç yükseltme için güvenli kuplaj röleleri
 • Güvenli hareket izleme için sıfır hız ve aşırı hız emniyet röleleri
 • Pozisyon ve emniyet kapısı izleme için emniyet anahtarları
PSR emniyet röle modülleri
Uygulama kılavuzu
Bu kullanım kılavuzu, güvenlikle ilgili makine ve sistem teknolojisine basit bir giriş ve güvenlik teknolojisine bir genel bakış sağlamaktadır. Size uygulama alanınızla ilgili direktif, standart ve yönetmelikler hakkında bilgi vermektedir.
Burayı tıklayın
Emniyet röle modülleri için kullanım kılavuzu