Dijital network görselleştirme ile bir şehrin silüeti

Akıllı sokak aydınlatması Kentsel aydınlatmanın dijitalleştirilmesi

Akıllıca kontrol edilen sokak aydınlatması, karayolu trafiği için daha fazla güvenlik ve bakım için daha fazla kolaylık sağlar. Aynı zamanda bol miktarda enerji tasarrufu sağlar ve çevreyi korur.
Akıllı aydınlatma yönetimi çözümümüz ile kentsel aydınlatma sistemlerini daha verimli hale getirebilir ve akıllı bir şehir için ilk önemli adımı atabilirsiniz.

Zorluk


Akıllı sokak aydınlatması ile ışıklandırılmış sokak

Akıllı sokak aydınlatması, LED teknolojisine geçişin yanı sıra büyük ölçüde enerji verimliliği potansiyeli sağlar.

Kamusal alan aydınlatmasının daha verimli kontrolü

Kamuya açık caddelerin aydınlatılması tüm vatandaşlar için güvenli ve çekici bir ortam sağlar. Ancak cadde ve plazaların aydınlatma sistemleri aynı zamanda çok fazla enerji tüketir. İlave olarak, sıklıkla arızalara ilişkin şeffaflık eksikliği ve aydınlatma altyapısının uyarlanabilirliği konusunda esneklik eksikliği söz konusudur.
Aydınlatma altyapısının akıllı yönetimi armatürlerin hizmet ömrünü uzatır ve gereken bakım miktarını azaltır. Kentsel alanlardaki güvenlik ve görünürlük, hedefli aydınlatma aktivitesiyle büyük ölçüde artırılır. Aynı zamanda karbon emisyonları azaltılır ve ışık kirliliği engellenir.

Çözüm


Akıllı sokak aydınlatması

Akıllı aydınlatma yönetimi çözümümüz ile kentsel aydınlatma sistemlerini daha verimli hale getirebilir ve akıllı bir şehir için ilk önemli adımı atabilirsiniz. Akıllı sokak aydınlatmasını mevcut sistemleri iyileştirmek veya yeni projeler gerçekleştirmek için kullanın. Akıllı aydınlatma çözümü LoRaWAN ve hücresel haberleşme gibi modern haberleşme teknolojileri tarafından desteklenmektedir.
Akıllı kontrol ve haberleşme komponentlerinin kombinasyonu ve açık, güvenli aydınlatma yönetim sistemi, tüm şehir aydınlatma altyapısı üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Bununla, bir tedarikçiyle sınırlı kalmadan aydınlatma altyapınızı üniversal aydınlatma kontrol cihazları ile dijitalleştirebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Enerji tasarrufu yoluyla maliyet azaltma
  • Karbon emisyonlarının ve ışık kirliliğinin azaltılması
  • Yönetim ve bakım için daha fazla kolaylık ve verimlilik
  • Konumdan bağımsız izleme ve diyagnostik yoluyla veri şeffaflığı
  • Açıklık ve modern haberleşme teknolojileri sayesinde uyumlu ve geleceğe hazır
Network'e bağlanmış bir şehir görseli

Açık IoT çözümümüz, farklı Akıllı Şehir uygulamalarından gelen bilgileri birleştirir.

Akıllı Şehir ve IoT entegrasyonu

Akıllı aydınlatma sistemlerinin network'e bağlanması, Akıllı Şehir ve IoT uygulamaları için mükemmel platformu yaratmaktadır. Gelecekte, iletişimsel olarak network'e bağlanmış bir şehirde ana görevleri çok fonksiyonlu sokak lambaları üstlenecektir. Kamusal WLAN'ın yanı sıra, hava kalitesi ve trafik akışları hakkında veri sağlar veya e-şarj istasyonları gibi davranırlar.

Örneğin, çevre sensörleriyle teçhiz edilmiş sokak lambaları hareketler, hava ve trafik hacmi hakkında veri toplayabilir. Veriler, aydınlatma yönetim sisteminin yardımıyla, açık arayüz (API) üzerinden IoT platformumuza veya faydalı şekilde bağlantılandırılıp analiz edilebilecekleri kentsel ve kurumsal veri platformlarına aktarılır.

Işıkları açıp kapatmaktan daha fazlası

Aydınlatma kontrol cihazlarının devreye alınması için servis uygulamasına sahip akıllı telefon
Sokak lambalarının ışık düzeyinin kontrolü
Bilgisayarında akıllı sokak aydınlatması işletim yazılımı kullanan çalışan
Aydınlatma kontrol cihazlarının devreye alınması için servis uygulamasına sahip akıllı telefon

Aydınlatma altyapınıza tüm kullanım ömrü boyunca göz kulak olun. Bir sistem entegratörü veya kurulumcusu olarak, bir tek web portalı ile tam uzaktan izleme, yönetim ve kontrol avantajından yararlanın. Servis uygulaması aracılığıyla aydınlatma kontrol cihazlarına kolayca uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.

Sokak lambalarının ışık düzeyinin kontrolü

Tek tek sokak lambaları veya bir grup için esnek karartma profilleri, lamba kullanım kapasitesini optimize eder. Işığın ne zaman ve nerede gerektiğine bağlı olarak, parlaklığa, trafiğe ve insanların mevcudiyetine göre ışık düzeyi ayarını dinamik olarak tasarlayabilirsiniz.

Bilgisayarında akıllı sokak aydınlatması işletim yazılımı kullanan çalışan

Her zaman tek tek lambalardan ölçüm ve hesaplamalara dair kapsamlı durum ve çıkış bilgileri alın. Bu, size enerji tüketimi ve enerji tasarrufu potansiyeli konusunda anahtar niteliğinde bilgiler sağlar. Sistemin diyagnostik fonksiyonu ile servis personeli sokak aydınlatma şebekesindeki arızalı lambaları doğrudan tespit edebilir.

İletişim

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Küresel Endüstri Yöneticisi Kentsel Altyapı
Verimli Akıllı Şehir aydınlatmasına giden yolda size destek olmaktan mutluluk duyarım.

Referans