Network'e bağlanmış bir şehrin havadan görünümü

Akıllı çevre yönetimi Akıllı çevre izleme için çözüm

Bozulmamış bir çevrede su, toprak ve hava kalitesi iyidir, fakat aynı zamanda gürültü seviyeleri de düşüktür. Özellikle şehirlerde ve metropoliten alanlarda çevresel koşullar sürekli olarak izlenmeli, analiz edilmeli ve en uygun hale getirilmelidir.

Çevresel verilerin toplanması ve kullanılması, akıllı çevre yönetimi bağlamında çok büyük öneme sahiptir. Phoenix Contact'ın Çevresel IoT çözümleri ile çevresel verilerin izlenmesini Nesnelerin İnterneti üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

IoT ile çevre izleme

Şehirler ve bölgeler büyüdükçe, sürdürülebilir çevre yönetimine olan ihtiyaç da artıyor. Parkların ve yeşil alanların etkin yönetimi ve dengeleme alanlarının drenajı gibi önlemler, çevrenin korunması ve şehirlerde yaşam kalitesinin artırılması için önemlidir.

Su kalitesi, havadaki CO2 ve toprak neminden, farklı iklim parametrelerine kadar veriler, Nesnelerin İnterneti'nde sensörler tarafından toplanabilir. En yeni bilgi sistemleri tarafından işlenen veriler, çevrenin nasıl değiştiği konusunda sonuçlar sağlar.

Doğadaki yeşil yapraklar

Çevresel IoT çözümü Çevresel verilerin kolay toplanması için çözüm

Phoenix Contact, iklim değişimi ile şehir ve belediyelerde toz kirliliği gibi güncel sorunlara proaktif şekilde hitap etmek amacıyla akıllı çevre izleme için bir sistem geliştirdi.

Çevre IoT Sistemi, uygun sensör teknolojisini kullanarak çevresel verileri toplar. Açık ekosistem PLCnext Technology'ye dayanan kontrolörlerimiz aracılığıyla, bağlanılan veriler toplanır ve daha sonra bir haberleşme network'ü üzerinden şehir veri platformlarına aktarılır.

Akıllı sistem tarafından görüntülenen çevre bilgisi, şehir ve peyzaj planlamacılarına önemli karar verme araçları sağlar. Örneğin bitkilerin ve yeşil alanların ihtiyaca göre sulanması yoluyla hizmetler ve prosesler için maliyetler büyük ölçüde azaltılır.

Sürdürülebilir çevre yönetimindeki sayısız uygulama alanlarına ilave olarak, sistem aynı zamanda ciddi hava ve sel uyarıları için veri tabanı da sağlayabilir.

Çevresel verilerin şeffaflığı

Algılanabilir çevresel problemler bağlamında, Çevre IoT sistemi uygun şikayet yönetimi için maddi dayanak sağlar. Örneğin, çevresel veri portalları, vatandaşlara kendi akıllı telefonlarında şehir içindeki gürültü gibi bilgiler sağlar. Şeffaf bilgi paylaşımı, tartışmaların artık seçici bir ölçüme veya kişisel algılara dayanmayacağı anlamına gelir.

Avantajlarınız

  • Çevrenin sürdürülebilir şekilde korunması için etkili önlemlerin belirlenmesi
  • Fırtına veya sel gibi tehlikeli durumlara erken bir aşamada müdahale edilmesi
  • Şeffaf çevre bilgisi yoluyla çevre sorunları konusunda farkındalığın artırılması
  • İhtiyaç-temelli optimizasyon yoluyla hizmet ve prosesler için maliyetlerin azaltılması

Akıllı Şehir Kutusu ile akıllı çevre yönetimi

Akıllı çevre yönetimi videosu
Akıllı çevre yönetimi MovingImage
SİZİN İÇİN BURADAYIZ
Birlikte bir çözüm bulalım
Su ve çevre yönetimi, şehir planlaması ile kaynak ve atık yönetimi altyapısının geliştirilmesi – sizi yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları için konseptlerle destekliyoruz.
Bizi hemen arayın
Doğanın eline uzanan iş insanının eli