Modül Tipi Paket (MTP) ile modüler üretim

Kısaltılmış pazara sürüm süresi, üretimde Tak ve Çalıştır özelliğiyle yüksek esneklik düzeyi, sistem modüllerinin hızlı ve verimli mühendisliği: Üretim sistemlerini mevcut pazar ihtiyaçlarına hızlı ve esnek şekilde uyarlamak amacıyla, proses sistemlerinin modülerleştirilmesi bir sistem operatörü veya modül sağlayıcı olarak sizin için açık avantajlar sunuyor.

Uzmanlarımız, üretiminizde MTP'nin imkânları hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır.

Bizi hemen arayın
Bilgisayar kullanarak proses mühendisliği sistemi geliştiren personel

İşleme tesislerinin modülerleştirilmesi

İster ince kimyasallar endüstrisi, ister özel kimyasallar endüstrisi veya ilaç endüstrisi alanında olsun, modüler otomasyon çözümlerimiz proses tesislerinizin verimliliğini, etkinliğini ve kullanım kapasitesini artırıyor.

Bilgisayar kullanarak proses mühendisliği sistemi geliştiren personel

Avantajlarınız

  • Uzun yıllara dayanan endüstri uzmanlığı ile proses sistemlerinin rekor sürede geliştirilmesi, işletmeye alınması ve MTP arayüz standardının müşterek olarak geliştirilmesi
  • NAMUR Tavsiyesi NE 148'in gerçekleştirilmesi hakkında özel tavsiye
  • MTP Designer modülü mühendislik aracıyla mühendislik sürelerinin azaltılması
Kimyasal dozajlama sistemi

Tak ve Çalıştır özelliği için MTP ile Sisteminizi NAMUR NE 148'e dayanan Modül Tipi Paket (MTP) ile otomatikleştirin

Daha küçük üniteler, yeniden kullanım ve hızlı işletmeye alma: Modüler üretim fikri, herhangi bir şekilde birbirine takılan, ayrılması kolay ve esnek bir şekilde birleştirilerek başka bir şeye dönüştürülebilen yapı bloklarına benzer.

Modüler sistemler için temeller, NAMUR Tavsiyesi NE 148'de belirtilmiştir. NE 148 uyarınca, en başından itibaren tekrar kullanılabilir otomatik modüllerin bir kombinasyonu olarak sistemlerinizi tasarlarken size destek sağlarız. Bu şekilde, mevcut sistemleri genişletmek veya yeni sistemler yaratmak için Tak ve Çalıştır özelliğiyle bağlanabilen modüller yaratılır.

Proses tesisleri için modüler üretim hakkında daha fazla bilgi NAMUR web sitesinde bulunabilir:

Modül Tipi Paket (MTP)
MTP – modüler üretim çağı MovingImage

Modül Tipi Paket (MTP) Modülerlik ve dijitalleşmenin anahtarı

Üniform arayüz standartları modüler mimariler için bir ön gerekliliktir. Bundan dolayı, iş ortaklarımızla birlikte MTP arayüz standardının geliştirilmesini öne çıkarıyoruz.

İşleme modülleri fonksiyonel olarak tanımlanır ve proses kontrol sistemleri gibi tüm tesisin üst otomasyon platformlarına entegrasyon basitleştirilir. Böyle bir MTP – yani bir çalışma resmi şeklinde görselleştirme dahil analog modülün dijital açıklaması – mühendislik işini ve dolayısıyla tüm tesis için yatırım maliyetlerini azaltır. Üreticiler-arası işlevsellik sağlamak için, otomasyon üreticileriyle birlikte kimya endüstrisi müşterek olarak VDE 2658 standardını geliştirilmiştir.

ZVEI ve NAMUR videosundan, Modül Tipi Paket (MTP) konsepti ve proses endüstrisi için avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin. Aynı zamanda ZVEI'nin beyaz bülteninde ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Mühendislik aracı modülü

Modül planlama uygulanması mühendislikte basitlikle başlamalıdır. Bu nedenle size esnek bir modül mühendislik aracı olan MTP Designer'ı temin ediyoruz. Küçük bir mühendislik çalışmasıyla VDE 2658'e uygun MTP-uyumlu modülleri fare tıklamasıyla kendiniz yaratın. İlave olarak, MTP dosyaları proses mühendisliği araçlarından otomatik olarak alınabilir.

Uyumlu modül mühendisliği Modül planlama konseptinizin esnek şekilde gerçekleştirilmesi için yazılım çözümümüz.

Modüllerin, MTP Designer yazılım çözümü yoluyla bir bilgisayarda tasarlanması
Modüllerin, MTP Designer yazılım çözümü ile bir bilgisayarda modellenmesi
MTP fonksiyon bloğu kütüphanesi logosu
Kontrol sistemindeki ekranlar
Modüllerin, MTP Designer yazılım çözümü yoluyla bir bilgisayarda tasarlanması

Modül mühendisliği, bir proses tesisinin parçalarını tanımlar ve daha küçük fonksiyon birimlerine ayrılır.

Modül otomasyonunuz için program gövdesini otomatik olarak üreten MTP Designer ile hızlı işletmeye alma ve konfigürasyon avantajından yararlanın. Bu süreçte, tüm hizmetler ve aynı zamanda otomasyon nesneleri, VDE 2658-4'e göre oluşturulur.

Modüllerin, MTP Designer yazılım çözümü ile bir bilgisayarda modellenmesi

Modül ve sistem mühendisliğine ilave olarak, kolay kullanımı güçlendirmek için P ve I şeması temelinde yerel görselleştirme kontrolör üzerinde otomatik olarak üretilir.

Görüntünün üretilmesiyle aynı zamanda tüm arayüzler (OPC UA imleri) daha sonraki veri iletimi için tanımlanır.

MTP fonksiyon bloğu kütüphanesi logosu

MTP fonksiyon bloğu kütüphanesi VDI/VDE/NAMUR 2658 MTP standardına uygundur. Kütüphane; saha cihazları, yerel görüntüleme sistemleri ve modüler sistemin üst seviye Process Orchestration Layer'a (kısaca POL). entegrasyonu için arayüzler içerir.

Size, modüler sistemlerin programlanmasını mümkün olduğu kadar kolay ve maliyet etkin biçimde uygulamanızı mümkün kılan önceden konfigüre edilmiş fonksiyon blokları sağlıyoruz.

PLCnext Store'un MTP fonksiyon bloğu kütüphanesini şimdi indirin:

PLCnext Store'a git: Modül Tipi Paket FB
Kontrol sistemindeki ekranlar

MTP Designer yoluyla üretilen açıklama dosyasında, arayüzler aynı zamanda VDI/NAMUR standardı VDE 2658-3 uyarınca şeklen de açıklanır.

Dolayısıyla proses kontrol sistemi programlayıcıları gereken tüm bilgilere erken bir aşamada erişebilir: Bu görselleştirmenin, P ve I şemasının bir türevi olarak temsili ve aynı zamanda gerekli verilerin transferi için ihtiyaç duyulan tüm arayüzler.

Modüler üretim – proses mühendisliğinden otomasyona kadar çapraz-üretici
Modüler üretim – proses mühendisliğinden otomasyona kadar çapraz-üretici MovingImage

Proses mühendisliğinden otomasyona kadar çapraz-üretici MTP ile uyumlu mühendislik

Bir çapraz ticaret işbirliği yaratmak amacıyla X-Visual Technologies GmbH, Semodia GmbH, ABB AG, ve WOtten Consulting ile güçlerimizi birleştirdik. Birlikte, proses mühendisliğinden, kavram kanıtlama yoluyla otomasyona kadar uçtan uca satıcıdan bağımsız modül mühendisliğini kanıtlarla açıklayacağız.

Farklı uygulamalar arasında MTP'nin gönderilip alınması, hatasız şekilde ve simüle edilen modül işletimine kadar standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde yaratılan iş akışı, el değiştirme noktalarında hataları engelleyerek ve aynı zamanda modüler sistemlerin pazara sürüm süresini büyük ölçüde kısaltarak el işçiliğini azaltma potansiyeli sunar.

Modüler üretim hakkında uzman görüşmesi
MTP ile modüler üretim MovingImage

Modüler üretim hakkında uzman görüşmesi

Phoenix Contact Diyalog Günleri sırasında uzman görüşmesi - Proses Otomasyonu Sürümü modülerleştirmenin fırsat, avantaj ve maliyetlerini tartışacak. “Modüller/Tak ve Çalıştır” NAMUR Çalışma Grubu Başkanı Jens Bernshausen, Seepex'ten Christian Brehm ve Phoenix Contact'tan Claus Votknecht bizimle olacak.

Plastik bloklar

Ambalaj üniteleri, kızaklar ve diğer sistem modülleri, Tak ve Çalıştır özelliğiyle yapı bloklarıyla aynı şekilde monte edilir

Pilot projeler Yapı taşı prensibine uygun kombinasyon

  • Pazara sürüm süresi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, artan rekabet karşısında rekabetçi kalmak için önemli şartlardır. Bir çözüm: Birbirine bağlanabilen ve esnek şekilde kullanılabilen modüler sistemler.

  • UPDATE innovasyon dergimizde, Evonik'in Marl Chemical Park'taki pilot tesiste prototiplerle nasıl ilk pratik deneyimini kazandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kişisel irtibat
Sizi ziyaret etmekten mutluluk duyarız!
Proses sistemleriniz için modüler otomasyon çözümlerimiz hakkında bilgi edinmek ister misiniz?
Bizi hemen arayın
Tabletli iki çalışan sohbet ediyor