5G teknolojisini açıklayan video
5G teknolojisi basitleştirildi YouTube

Endüstriyel 5G tam olarak nedir?

5G, yüksek düzeyde güvenilirlik ve aynı zamanda emniyet sunarken, gerekliliklere bağlı olarak gigabit düzeyinde çok büyük bant genişliği, gerçek zaman yeteneği ve yüksek katılımcı sayıları vaat eden yeni bir cep telefonu standardıdır.

3G ve 4G gibi önceki nesil hücresel şebekelerin aksine, 5G ilk defa endüstri sektörlerinin taleplerini de karşılıyor, yani makinelerle uygulamalar arasında akıllı kablosuz haberleşmeyi garanti ediyor. Endüstriyel 5G ile, cep telefonunda veya yüksek derecede esnek uygulamalarda esnek ve sürdürülebilir network bağlantıları için, örneğin tüm ön gereklilikleri karşılayan özel networkler tesis edilebilir.

Endüstriyel 5G, özellikle Endüstri 4.0 alanında idealdir. 5G, yüksek esneklik düzeyi, çok fonksiyonluluğu, kullanılabilirliği ve verimliliğiyle Endüstri 4.0'ı, akıllı fabrikaları ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ni (IIoT) mümkün kılacak.

Endüstriyel 5G özelliklerine sahip bir üçgen ve özel uygulama alanlarının üçgen içerisine atanması.

Uygulamaya bağlı olarak Endüstriyel 5G'nin çeşitli özellikleri kullanılabilir.

5G teknolojisinin özellikleri ve karakteristikleri

Endüstriyel 5G, kullanıcılara önceki hücresel standartlardan kat kat daha yüksek bir performans düzeyi sunuyor. Düşük gecikme süreleri (çok düşük gecikmeli güvenilir haberleşme, URLLC), yüksek bağlantı yoğunluğu (yoğun makine tipi iletişim, mMTC) ve bant genişliği (gelişmiş mobil geniş bant, eMBB) gibi özelliklerin yanı sıra, bu teknoloji çok amaçlı IIoT bağlanma kabiliyeti ve daha yüksek esneklik düzeyi gibi özelliklere de sahiptir.

Bununla birlikte, endüstriyel 5G bu üstünlüklerin tamamını hemen sağlamaz. Bunun yerine, bu özelliklerin tam olarak ilgili uygulama alanlarına atanmasını ve özel kaynakların bir özel 5G networküne dayandırılmasını mümkün kılar. Böylece, uygulamaya bağlı olarak kullanılabilen bir fonksiyonlar üçgeni sunar.

Başka bir ifadeyle: Bugün farklı gereklilikler nedeniyle çeşitli kablosuz teknolojileri ( örneğin, WLAN, WirelessHART, GSM, LTE, v.b.) ve hatta kablolu medya kullanılmaktadır; fakat gelecekte ilgili uygulamaya adapte edilmiş uyumlu özel 5G networkleri kurmak mümkün olacaktır.

Özel networkler – endüstri sektörü için bir fırsat

Endüstri için, özel networkler tesis etme ve bu sayede 5G networkünün kendi özelliklerini ve güvenilirliğini kontrol edebilme yeteneği, 5G teknolojisini gerçekten özel yapan şeydir. Burada, özel networklerin kamusal networklerden farklı oldukları kabul edilir. Bu nedenle, kamusal olmayan networkler (NPN'ler) veya yerel networkler olarak da bilinirler.

Bir özel 5G networkünde, örneğin bir fabrikayı veya özel mülkü aydınlatmak için bir 5G baz istasyonuna birkaç anten bağlanır. Yani, haberleşme altyapısı tamamen bağımsızdır. Uygulamadaki kablosuz cihazlar, genel hücresel networke değil bağımsız kablosuz networke bağlanacaktır.

Özel bir Endüstriyel 5G networkü yardımıyla fabrika otomasyonunda kablosuz network iletişimi

Fabrika otomasyonunda kablosuz network iletişimi

Özel bir networkün avantajları, şirketlerin veri trafiklerini kendi ihtiyaçlarına uygun olarak izleyebilmeleri, analiz edebilmeleri, yönlendirebilmeleri ve yapılandırabilmeleridir. Dolayısıyla, en iyi çaba ilkesi temelinde lisanssız frekans bantları kullanan ve frekans spektrumu yoğun şekilde meşgul edildiğinde performans kayıplarını kabul etmek zorunda kalan önceki kablosuz çözümlerine göre önemli bir avantaj sunar.

Tamamen izole edilmiş bu özel 5G networküne ilave olarak, özel ve kamusal networklerin bir baz istasyonu veya network denetim görevleri gibi ortak kaynakları paylaştığı karma türevler mevcuttur. Özel baz istasyonlarını tamamen kamusal networke entegre etmek de mümkündür. Bu durumda Hizmet Kalitesini sağlamak için, örneğin network dilimleme yoluyla veya APN'ler üzerinden "sanal özel network kaynakları" gerçekleştirilir.

Endüstriyel 5G'nin uygulama alanları

Prensip olarak, Endüstriyel 5G için düşünülebilecek sonsuz sayıda uygulama vardır. Sistemin yüksek ölçeklenebilirliği ve uyarlanabilirliği nedeniyle, çok farklı gerekliliklere sahip geniş çeşitlilikte uygulamalar entegre edilebilir:

İnteraktif görüntü haritası: Çeşitli 5G uygulama alanlarına genel bakış (altyapı, enerji, proses otomasyonu ve fabrika otomasyonu).
Fabrika otomasyonu
Uzaktan servis, elektrikli tek raylı sistem konveyörleri, otonom sistem kontrolü ve izleme, mobil nihai cihaz bağlanabilirliği, sensör teknolojisi için standartlaştırılmış bağlanma kabiliyeti, makine ve sistemlerin daha yüksek düzeyli networklere entegrasyonu
Süreç otomasyonu
Koruyucu bakım, nesne izleme, sistem durumu izleme, ürün izleme, artırılmış gerçeklik, sistem varlık yönetimi, uzaktan servis, yangın ve gaz alarmları
Altyapı
Su/atıksu şebekelerinde izleme, dağıtılmış trafik şebekelerinde izleme ve kontrol, trafik sinyali, kamerayla izleme (kamu güvenliği)
Enerji
Dağıtılmış güç şebekelerinde izleme ve anahtarlama işlemleri
Networke Bağlanan Endüstriler ve Otomasyon için 5G Anlaşması logosu

5G-ACIA, 5G'nin geliştirilmesinde endüstri sektörünün çıkarlarını temsil etmektedir

Endüstriyel 5G alanında taahhüdümüz

Phoenix Contact, Quectel ve Ericsson'la işbirliği içerisinde özel 5G networklerindeki yerel endüstriyel uygulamalar için ilk endüstriyel 5G router'ı geliştirdi. Bu 5G router kullanılarak, makineler, kontrolörler ve diğer cihazlar özel bir 5G networküne bağlanabilir ve böylece kaynak kullanımı, öncelik ve davranış bakımından koordine edilebilirler.

Ayrıca, Phoenix Contact 5G-ACIA organının (Networke Bağlanan Endüstriler ve Otomasyon için 5G Anlaşması) yönetim kurulu üyesidir. Bu şirketler birliği, 5G'yi standartlaştırma ve düzenleme çalışmalarında endüstrinin çıkarlarını temsil etmeye
çalışmaktadır. 5G-ACIA'nın amacı, Endüstriyel  5G'yle ilgili teknik, yasal ve ticari hususları tartışmak ve değerlendirmektir.

5G'nin endüstri sektörü içindeki büyümesi

5G yıllardır tartışılıyor ve çoğu ülkede frekanslar artırılmış olsa da, endüstri sektörü 5G'nin potansiyelini tamamen kullanmaktan çok uzaktır. Bunun nedeni, 5G'nin ayrıntılı olarak tanımlanmış ve daha sonra lansmanı yapılmış bir teknoloji olmamasıdır. Bunun yerine, her biri farklı fonksiyonları mümkün kılan birkaç adımda veya aşamada piyasaya sürülmektedir.

İlk aşama, büyük bir bant genişliğini mümkün kılan Sürüm 15 ile 2018'in sonlarında başladı. 2020'de gerçekleştirilen ikinci aşamada, Sürüm 16 yüksek bağlantı yoğunluğunu uygulamaya koydu. 2022'de, düşük gecikme sürelerini mümkün kılan Sürüm 17 ile üçüncü aşama gerçekleştirildi.

Phoenix Contact, kesintisiz 5G çözümleri sağlamak ve en yeni standartları kendi cihazlarına en kısa sürede entegre etmek için 5G altyapısı tedarikçileriyle birlikte çalışıyor. Ve böylece daima güncel kalmanızı sağlıyor.

Diğer yeni haberleşme teknolojileri Sahaya kadar kararlı haberleşme

OPC UA, TSN, SPE ve 5G gibi yeni haberleşme standartları, halihazırda standartlaştırma projelerinde çeşitli komiteler tarafından oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, bu yeni teknolojiler birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmeyecektir - aksine, bunlar birlikte geleceğin haberleşmesini oluşturmaktadır.
Phoenix Contact, endüstriyel haberleşme teknolojisinde 30 yılın üzerinde deneyime sahip bir teknoloji lideri olarak, ana standartlaştırma komitelerinin tamamında aktif olarak yer almaktadır. Bu komitelerde, sizin için otomasyona yönelik yeni bir üreticiler arası haberleşme standardı şekillendirmeye çalışıyoruz.

Web sayfalarımızda yeni standartlar hakkında daha fazla bilgi edinin.