Bağlı sensör ile Ethernet APL switch'in prototipi

APL saha switch'i vasıtasıyla sensörlerin basit Ethernet bağlantısı

Ethernet APL tam olarak nedir?

APL kısaltması, Advanced Physical Layer anlamına gelir ve Ethernet networklerinde fiziksel veri iletiminin daha da geliştirilmesini tanımlar. Bu fiziksel katman, daha önce ihtiyaç duyulan dört veya sekiz kablo yerine sadece iki kablo yoluyla Ethernet veri değiş tokuşunu mümkün kılmaktadır.

Saf haberleşme dışında, teknoloji aynı zamanda opsiyonel olarak aynı kablo çifti üzerindeki bağlı cihazlara güç beslemesi sağlar.

Dolayısıyla Ethernet APL, Single Pair Ethernet'in (SPE) birkaç tezahüründen biridir ve sensörlerin direkt bağlantısını sağlamak suretiyle sahada son birkaç metreye kadar sürekli haberleşmeyi mümkün kılar.

SPE ve Ethernet APL arasındaki fark nedir?

Single Pair Ethernet teknolojisi, farklı veri hızlarını ve kablo uzunluklarını destekleyen, dolayısıyla çeşitli uygulamalar için uygun olan çeşitli standartlardan oluşur. 10BASE-T1S, 10BASE-T1L, 100BASE-T1 ve 1000BASE-T1 standartları arasında fark vardır.

Farklı Ethernet standartlarının, veri hızlarının ve kablo uzunluklarının karşılaştırması

Advanced Physical Layer, IEC TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) standardı (2-WISE = 2-Kablolu Kendinden Güvenli Ethernet) ile birlikte IEEE 802.3cg'nin 10BASE-T1-L standardını kullanmakta ve öz güvenlik dahil patlamaya karşı koruma yöntemlerini desteklemektedir. Bu nedenle Ethernet APL, patlama riskli bölgelerde kullanımı ve 10 Mbps'de 1.000 m'ye kadar büyük mesafelerin köprülenmesini mümkün kılar.

Ethernet APL özellikleri

APL teknolojisi aşağıdaki özellikleri sunar:

  • Büyük mesafelerin köprülenmesi: 1.000 m'ye kadar ana hat uzunlukları, 200 m'ye kadar destek hatları
  • Patlamaya karşı korumalı bölgelerde kullanım mümkündür (0, 1 ve 2 bölgeleri)
  • Farklı üreticilere ait cihaz ve sistemlerin birlikte çalışabilirliği
  • Devasa miktarlarda ilave veri yakalanarak analiz edilebilir (büyük veri) - kullanım kapasitesini artırmak için kestirimci bakım gibi yeni çözümler gerçekleştirilebilir
  • Mevcut kabloların ve EtherNet/IP™, HART IP, OPC UA ve PROFINET gibi kendini kanıtlamış Ethernet protokollerinin kullanımı sayesinde sistemlerin düşük maliyetli modernizasyonu
Bir proses tesisinin ve belirtilen Ethernet APL networkünün resmi

Proses tesislerinde Ethernet APL

Ethernet APL nerede kullanılır?

Advanced Physical Layer, proses teknolojisi uygulamalarının Ex bölgelerinde cihaz ve sensörlerin doğrudan bağlanmasını mümkün kılar. Direkt Ethernet entegrasyonu sayesinde, eğer veriye sahadan erişilecekse, karmaşık gateway çözümleri uygulanabilir. Bu nedenle, Ethernet APL, proses otomasyonunda IIoT için ekonomik altyapı ve güçlendirici bir faktördür. Aynı zamanda, NAMUR Açık Mimarisi (NOA) veya Açık Proses Otomasyonu standardı (O-PAS™) gibi yeni konseptleri mümkün kılar. Sonuç olarak, bu yeni teknolojiden farklı kullanıcı grupları yararlanabilir:

  • Operatörler ve kullanıcılar
  • Kontrol sistemi tedarikçileri
  • EPC'ler ve sistem entegratörleri
  • Cihaz üreticileri

Bir APL networkünün ayarlanması

Ethernet APL, hem kompakt tesislerde (örneğin, ilaç ve kimya tesislerinde) hem de proses endüstrisinin geniş çaplı tesislerinde kullanılabilir. Daha büyük iletim mesafesi için ana hat ve destek hattı kullanılır.

Sahaya monte edilen Ethernet APL switch'ler, patlama korumasıyla ilgili artan tüm taleplerin daha yüksek emniyet koruma sınıfları veya öz güvenlikle karşılanmasını sağlayacak şekilde, patlama potansiyeli olan bölgelerde (1 ve 2 bölgeleri veya bölüm 2) kullanım amaçlıdır.

Proses endüstrisinde geniş çaplı tesisler için bir APL network'ünün kurulması
Güç şalteri
Ethernet APL, güç şalteri vasıtasıyla kontrol panosunun en üst düzeyine bağlanır. Bir veya daha fazla ana hat portuna güç ve veri haberleşmesi sağlar. Bunun için, güç şalterine harici olarak gerilim beslemesi yapılır.
Ana hat kabloları
Ana hat kabloları, cihazları besleyecek yüksek elektrik yükleri ve bölge 1'deki APL saha switch'leri arasında 1.000 m'ye kadar büyük kablo uzunlukları için uygundur.
Saha switchi
Saha switchi, saha cihazlarının ve diğer cihazların bağlandığı APL destek hattı portlarına sahiptir. Bir Ethernet APL kablosu (ana hat) yoluyla veya harici olarak elektrik akımı sağlanabilir.
Saha cihazları
Saha switchi, destek hatları yoluyla saha cihazlarına haberleşme sinyalleri ve enerji dağıtmak için kullanılabilir.
Destek hattı kabloları
Destek hattı kabloları, bölge 0'da 200 m'ye kadar uzunluklar için opsiyonel öz güvenlik ile daha düşük bir güç değerine sahiptir.

İlave olarak network topolojisi, kompakt yerleşim düzenleri bile gerçekleştirilebilecek şekilde esnek olarak tasarlanabilir. APL destek hattı portlarını doğrudan standart Ethernet'e bağlamak için APL switch'leri kullanmak suretiyle ana hat ile dağıtım yapılabilir.

Kompakt sistemler için bir APL network'ünün yapısı
Saha switchi
Saha switchi, saha cihazlarının ve diğer cihazların bağlandığı APL destek hattı portlarına sahiptir. Bir Ethernet APL kablosu (ana hat) yoluyla veya harici olarak elektrik akımı sağlanabilir.
Destek hattı kabloları
Destek hattı kabloları, bölge 0'da 200 m'ye kadar uzunluklar için opsiyonel öz güvenlik ile daha düşük bir güç değerine sahiptir.
Saha cihazları
Saha switchi, destek hatları yoluyla saha cihazlarına haberleşme sinyalleri ve enerji dağıtmak için kullanılabilir.
Ethernet APL logosu

Ethernet APL proje logosu

Ethernet APL taahhütümüz

Phoenix Contact ve proses teknolojisinin diğer önde gelen tedarikçileri, Ethernet APL projesi kapsamında kullanıcı taleplerini karşılayan iki kablolu Ethernet çözümünün gerçekleştirilmesi üzerinde çalışmaktadır. Standardizasyon kuruluşları PROFIBUS & PROFINET International, FieldComm Group, ODVA ve OPC Vakfı ile birlikte endüstri iş ortakları, proses otomasyonunda kullanım için yeni bir fiziksel katman temelinde bir açık standart tesis etmektedir.

Phoenix Contact, 2019'un sonlarındaki NAMUR Genel Toplantısı ve Şubat 2020'deki ARC Forumu sırasında Ethernet APL switch'lerin ilk çalışan prototiplerini tanıttı. APL proje ortakları ABB, Endress+Hauser, KROHNE ve SAMSON ile NAMUR kurulumunda, Ethernet APL switch ve PLCnext Technology yoluyla bir HMI'a ve Buluta bağlanmak için PROFINET protokolü kullanıldı. ARC Forum'da, ABB ile birlikte OPC UA üzerinden bağlantıyı uygulamayla gösterme olanağı bulduk.

Diğer yeni haberleşme teknolojileri Sahaya kadar kararlı haberleşme

OPC UA, TSN, SPE ve 5G gibi yeni haberleşme standartları, halihazırda standartlaştırma projelerinde çeşitli komiteler tarafından oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, bu yeni teknolojiler birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmeyecektir - aksine, bunlar birlikte geleceğin haberleşmesini oluşturmaktadır.
Phoenix Contact, endüstriyel haberleşme teknolojisinde 30 yılın üzerinde deneyime sahip bir teknoloji lideri olarak, ana standartlaştırma komitelerinin tamamında aktif olarak yer almaktadır. Bu komitelerde, sizin için otomasyona yönelik yeni bir üreticiler arası haberleşme standardı şekillendirmeye çalışıyoruz.

Web sayfalarımızda yeni standartlar hakkında daha fazla bilgi edinin.