TSN teknolojisini açıklayan video
Zamana Duyarlı Network Oluşturma nedir? YouTube

Zamana Duyarlı Network Oluşturma nedir?

Zamana Duyarlı Network Oluşturma, mevcut Ethernet network'lerinin gerçek zaman özelliklerini geliştirmek için tasarlanmış bir standartlar setidir. Bu nedenle, IEEE 802.1 standartlaştırma organizasyonu TSN Görev Grubunda tanımlanmakta olan birkaç ayrı standardı içermektedir.

Bununla birlikte, Ethernet TSN bağımsız bir haberleşme protokolü değildir. Bunun yerine fonksiyonları tanımlar. Bu fonksiyonlar sırasıyla OPC UA veya PROFINET gibi farklı protokoller tarafından kullanılabilir.

Video: TSN, IT ile OT'nin yakınlaşmasını sağlar.

TSN, IT ile OT'nin yakınlaşmasını sağlar.

Yeni TSN standardının avantajları ve özellikleri

Gerçek zamanlı kritik uygulamaların (kapalı çevrim kontroller, güç şebekelerinde sinyal izleme veya hareket kontrolü gibi) ve veri-yoğun uygulamaların (video akışları veya IT sistemleri gibi) veri iletimi, karşılıklı parazitlenmeyi engellemek amacıyla halihazırda ayrı network'lerde uygulanmaktadır. Bununla birlikte, iş süreçlerindeki artan esnekleşme ve dijitalleşme, bilişim teknolojisi (IT) ile işletimsel teknolojinin (OT) daha fazla birleştirilmesini ve dolayısıyla daha önce ayrı olan sistemlerin bütünleştirilmesini gerektirmektedir.

TSN, mevcut Ethernet standartlarını genişletmek ve uyarlamak suretiyle endüstriyel networklerde bilişim teknolojisi (IT) ile endüstriyel işletimsel teknoloji (OT) arasında bir yakınlaşma sağlamaktadır. Yani, hem gerçek zamanlı kritik veriler hem de veri-yoğun uygulamalar (video akışları gibi), paylaşılan bir Ethernet kablosu yoluyla birbirlerini engellemeden uygulanabilir.

TSN teknolojisi nasıl çalışır?

TSN, farklı standartlarda tanımlanan üç ana mekanizmaya dayanır.

İnteraktif görüntü haritası: Network yakınsamasının üç ana mekanizması
Zaman senkronizasyonu
Zaman senkronizasyonu durumunda, gönderici ile uygulamayı network içinde koordine etmek için tüm katılımcı cihazların saatleri ayarlanarak kontrolör döngüsüyle senkronize edilir (IEEE 802.1AS-2019 standardı: Zaman ve Döngü Senkronizasyonu).
Planlama ve trafik şekillendirme
Planlama ve trafik şekillendirme yardımıyla gerçek zamanlı ve gerçek zamanlı olmayan kritik veri trafiğini kontrol etme Burada, tüm katılımcı cihazlar aynı kurallara göre çalışır (Planlanmış Trafik, Parçalama (Frame Preemption) ve Akışlar için değişiklikler ile IEEE 802.1Q-2018 standardı).
Haberleşme yollarının seçilmesi, kullanılabilir bant genişliğinin ayrılması ve hata toleransı
Haberleşme yollarının seçilmesi, kullanılabilir bant genişliğinin ayrılması ve hata toleransı, tüm katılımcı cihazlar için aynı kurallara göre gerçekleşir (IEEE 802.1Q-2018 ve 802.1CB standartları: Saydam Yedeklilik).

Network'teki tüm gerçek zamanlı kritik haberleşme, ilgili veri paketinin gereklilikleri ve önceliği temelinde belirli bir Servis Kalitesi (bant genişliği, gecikme, vb.) ile sağlanan akışlar halinde organize edilir. Kullanılabilir bant genişliğinin diğer akışlara göre test edilebilmesi için, akışlar kullanımdan önce ayrılmalıdır. Merkezi network kontrolörü veya CNC olarak da bilinen bir network yönetim motoru (örn. kontrolörün içinde) topolojiyi okur, akışları hesaplar ve network'ü uygun şekilde konfigüre eder.

Topoloji: Konuşandan dinleyiciye TSN akışı
TSN yayını konuşmacıdan dinleyiciye doğrudur (TSN üzerinden PROFINET için geçerlidir)
Topoloji: Network yönetim motoru, network'ü konfigüre eder.
Network yönetim motoru network'ü konfigüre eder (TSN aracılığıyla PROFINET için geçerlidir)
Topoloji: Çeşitli protokollerle çakışan TSN network'ü
Çeşitli protokollerle çakışan TSN network'ü
Çerçeve önalımı
Çerçeve Önalımı (TSN üzerinden PROFINET için geçerlidir)
Zaman senkronizasyonu
Zaman senkronizasyonu

TSN yoluyla protokoller

Zamana Duyarlı Network Oluşturma, bir yakınsak network içerisinde birkaç otomasyon ve IT protokolünün eşzamanlı iletimini mümkün kılar.

Burada en yaygın olarak kullanılan protokoller PROFINET ve OPC UA'dır; bununla birlikte, CC-Link IE gibi  başka sistemler de TSN ile kullanım için uygun bulunmaktadır. Bu protokollerin bir network'te karşılıklı parazitlenmeye neden olmamasını sağlamak için, TSN mekanizmalarının network'te nasıl kullanıldıkları konusunda bir ortak profil üzerinde anlaşmaları gerekir. Bu profil, halihazırda IEC/IEEE 60802-IA şemsiyesi altında IEC ve IEEE için bir ortak çalışma grubunda tanımlanmaktadır.

Bilgi görseli: IEC/IEEE 60802 – IA'ya göre müşterek TSN profili

IEC/IEEE 60802 – IA'ya göre müşterek TSN profili

TSN standartlarının kullanılması (“Akışlar ve Konfigürasyon”, “Zaman ve Döngü Senkronizasyonu” ve “Parçalama”), PROFINET standardının 2.4 veya üzeri sürümlerinde zaten belirtilmiştir. İlgili IEEE standartları, PROFINET'in temel özellikleri korunacak şekilde kullanılmıştır. Bu nedenle cihazlar halen PROFINET TSN profili ile geliştirilmektedir ve yakında piyasaya sunulacaktır.

OPC Vakfı'nın Saha Düzeyinde Haberleşme (FLC) İnisiyatifi, halihazırda TSN ile birlikte OPC UA'nın standartlaştırılması üzerinde çalışmaktadır. Standartlaştırma tamamlanır tamamlanmaz, burada TSN ile birlikte OPC UA PubSub'ı destekleyen ilgili cihazlar da geliştirilecektir.

TSN taahhüdümüz

Phoenix Contact, OPC  Vakfı ve PI International gibi  ilgili tüm standartlaştırma organizasyonlarında yer almakta ve IEC/IEEE 60802'de tanımlanmış olan standartların uygulanması konusunda etkin şekilde çalışmaktadır. İlave olarak, endüstriyel otomasyona yönelik kapsamlı bir TSN ürün portföyü sunmak için kendi cihaz ve sistem çözümlerimizi tasarlıyor ve geliştiriyoruz. Böylelikle, hem IT ve OT'nin hem de All Electric Society bağlamında farklı sektörlerinin uyumlu şekilde network'e bağlanmasını mümkün kılacağız.

Diğer yeni haberleşme teknolojileri Sahaya kadar kararlı haberleşme

OPC UA, TSN, SPE ve 5G gibi yeni haberleşme standartları, halihazırda standartlaştırma projelerinde çeşitli komiteler tarafından oluşturulmaktadır. Bununla birlikte, bu yeni teknolojiler birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmeyecektir - aksine, bunlar birlikte geleceğin haberleşmesini oluşturmaktadır.
Phoenix Contact, endüstriyel haberleşme teknolojisinde 30 yılın üzerinde deneyime sahip bir teknoloji lideri olarak, ana standartlaştırma komitelerinin tamamında aktif olarak yer almaktadır. Bu komitelerde, sizin için otomasyona yönelik yeni bir üreticiler arası haberleşme standardı şekillendirmeye çalışıyoruz.

Web sayfalarımızda yeni standartlar hakkında daha fazla bilgi edinin.