Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet

Proses endüstrisi için iş ortağı

Phoenix Contact, bağlantı ve otomasyon teknolojisinde çığır açan çözümlerle, proses endüstrisinde üstün kullanım kapasitesi için anahtar iş ortağınızdır.

Sunduklarımız:

 • Proses tesislerindeki emniyet uygulamaları için IEC 61508 ve IEC 61511'e göre onaylı güvenli komponentler.

 • Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için ATEX onaylı sağlam emniyet teknolojisi

 • IEC 61508'e uygun güvenli diyagnostik ve kolay test

Şimdi keşfedin!
Proses endüstrisi tesisinin önünde baretli çalışan

Güvenli proses tesislerini ve makineleri planlar, kurar ve işletirken, geçerli direktif ve kanunlar, uyulması gereken çerçeveyi sunar. Bu standartlar, teknolojinin bağlı kalınması gereken asgari gelişmişlik düzeyini yansıtır. IEC 61511 standart serisi, proses endüstrisindeki sistemlerin fonksiyonel emniyetinin uygulanmasını düzenler.

Sistem planlayıcıları, üreticileri ve operatörleri, uygulamadan fonksiyonel emniyeti sağlayan sistem entegrasyonu departmanı kadar sorumludur. Koşullardaki değişiklikler, doğrulama belgelerinde, proseslerde ve çalışan eğitimlerinde düzenli ayarlama yapılmasını gerektirir. Alt ünitelerin değişiklikleri ve mevcut sistemlere entegrasyonu sürekli kontrolleri gerekli kılar.

Uygulamalar

Proses endüstrisinde insanlar, varlıklar ve çevre için çok çeşitli potansiyel tehlikeler söz konusudur. Bu riskleri asgariye indirmek için, işletme ve düzenleme fonksiyonları proses kontrol mühendisliği işlem dizilerinin sürekliliğini sağlar. Sistemler, entegre emniyet teknolojisi sistemleriyle korunur.

Acil duruş (ESD) emniyet röleleri
Acil duruş (ESD) emniyet röleleri YouTube

Acil duruş (ESD) Tehlike halinde emniyetli duruş

Proses tesislerinde acil durumlar oluştuğunda, insanların ve çevrenin korunması en yüksek önceliğe sahiptir. Tehlikeleri asgariye indirmek için, diğer önlemlerin yanı sıra etkilenen sistemlerin derhal kapatılması gerekir. Bu durumda, acil durdurma sistemi (ESD) müdahale eder.

Phoenix Contact'ın emniyetli kuplaj röleleri bir acil durumda etkilenen uygulamaları emniyetli şekilde kapatır.

Yangın ve gaz (F&G) emniyet röleleri
Yangın ve gaz (F&G) emniyet röleleri YouTube

Yangın ve gaz Uyarı sistemlerini erken bir aşamada açın

Acil durdurma sistemine ilave olarak, proses endüstrisi aynı zamanda bir yangın ve gaz sistemi de gerektirir. Eğer yangın oluşursa veya patlayıcı gazlar sızarsa, erken tehlike uyarısı gereklidir.

Phoenix Contact'ın emniyetli kuplaj röleleri bir acil durumda sirenleri ve uyarı lambalarını güvenli şekilde açar.

Video serisi
Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet
HAZOP ne anlama gelir ve güvenlik kilidi fonksiyonu nedir? Phoenix Contact'ta Ürün Güvenliği Müdürü olan Manuel Ungermann, proses mühendisliği sistemlerinde emniyetli açma ve kapamayla ilgili şartları, konuları ve ürünleri anlatıyor.
Şimdi görüntüleyin
Proses endüstrisinde fonksiyonel emniyet

Ürünler

Phoenix Contact, proses endüstrisindeki fonksiyonel emniyet uygulamaları için emniyetli kuplaj rölelerinden güvenli kontrolörlere kadar çok çeşitli SIL-onaylı ürünler sunar.

Standartlar ve yönetmelikler Proses endüstrisinde koruyucu fonksiyonların tasarlanması için gereklilikler

Proses endüstrisinde sistemlerin güvenli işletimi için temel gereklilikler konusunda fonksiyonel emniyetle ilgili özel tasarım prensipleri mevcuttur. PCE emniyet ekipmanı için uluslararası ölçekte uyumlaştırılmış prosedür IEC 61511'de açıklanmaktadır. Bu prosedürün önemli bir parçası, fonksiyonel emniyet yönetimiyle bağlantılı olarak emniyet yaşam döngüsüdür. Bu prosedürün bireysel fazları yüksek derecede birbirine bağımlıdır ve emniyet ekipmanının tüm kullanım ömrü boyunca tüm gereklilikleri akılda tutmayı mümkün kılar.

Emniyet yaşam döngüsü Planlama, sistem entegrasyonu ve işletim için bilgi

Sistem planlayıcılar için emniyet yaşam döngüsü
Sistem entegratörleri için emniyet yaşam döngüsü
Sistem operatörleri için emniyet yaşam döngüsü
Sistem planlayıcılar için emniyet yaşam döngüsü

 • Güvenlik planlaması
  Doğrulama ve onaylama dahil sistemin fonksiyonel emniyetini (FS) sağlamak için   gereken aktivitelerin planlanması

 • Risk değerlendirme
  Tüm risklerin sistematik tanımlanması ve değerlendirilmesi ve doğru risk azaltma için alınacak önlemlerin tespiti.

 • Koruma katmanlarının atanması
  Planlanan önlemlerin ayrı koruma düzeylerine atanması ve emniyet fonksiyonları için gereken SIL seviyesinin tespiti.

 • Fonksiyonel emniyet yönetimi
  Emniyet yaşam döngüsü kontrolü ve kaynak planlama için bir yönetim sistemi tesis edilmesi.

 • Fonksiyonel emniyetin değerlendirilmesi
  Emniyet planlaması ve fonksiyonel emniyet yönetiminin doğru şekilde uygulanıp uygulanmadığının tekrar değerlendirilmesi.

Sistem entegratörleri için emniyet yaşam döngüsü

 • Emniyet gereksinimlerinin özellikleri
  Emniyet fonksiyonları dahil emniyet sistemi için gerekliliklerin özellikleri

 • Doğrulama planı
  Belirtilen emniyet fonksiyonlarını kontrol etmek için gereken aktivitelerin planlanması

 • Emniyet sisteminin tasarlanması ve planlanması
  Emniyet gerekliliklerini ve emniyet fonksiyonlarını uygulamanın detaylı planlaması ve emniyet bütünlüğünün doğrulanması.

 • Montaj ve devreye alma
  Emniyet sisteminin kurulması ve işletmeye alma

 • Doğrulama
  Doğrulama planına göre fonksiyon testinin uygulanması ve risk değerlendirmesine göre uygun risk azaltma kanıtının sağlanması.

Sistem operatörleri için emniyet yaşam döngüsü

 • İşletim ve tadilat
  İşletim ve sistem tadilatları sırasında fonksiyonel emniyetin korunması

 • İşletimden çıkarma
  Artık gerekli olmayan emniyet fonksiyonlarının etkisizleştirilmesi ve tamamen kaldırılması