Wireless LAN

Wydajne sieci radiowe oferują większą elastyczność i mobilność

Napis WLAN

Wireless Local Area Network, w skrócie WLAN, to bezprzewodowa lokalna sieć oparta na standardzie IEEE 802.11 i kompatybilna z przewodową siecią Ethernet.

Dlatego nazywa się ją również często Wireless Ethernet. W sieciach automatyzacyjnych opartych na technologii Ethernet, takich jak PROFINET RT, EtherNet/IP™ czy Modbus/TCP, Wireless LAN umożliwia łatwe bezprzewodowe zintegrowanie osprzętu do automatyki przemysłowej.

Standard IEEE 802.11

Różne technologie zostały określone w grupie standardów IEEE 802.11. Najważniejsze standardy IEEE 802.11 to:

  • IEEE 802.11a: Standard transmisji w paśmie 5 GHz z przepustowością do 54 Mb/s
  • IEEE 802.11b: Stary standard transmisji w paśmie 2,4 GHz z przepustowością do 11 Mb/s
  • IEEE 802.11g: Standard transmisji w paśmie 2,4 GHz z przepustowością do 54 Mb/s
  • IEEE 802.11n: Najnowszy standard transmisji w paśmie 2,4 i 5 GHz z przepustowością do 600 Mb/s
  • IEEE 802.11i: Najnowszy standard bezpieczeństwa, znany również jako WPA2
  • IEEE 802.11e: Definiuje funkcje Quality of Service (QoS)
Porównanie osiągalnej przepustowości standardów transmisji WLAN

Porównanie osiągalnej przepustowości standardów transmisji WLAN

Standardy różnią się od siebie głównie szybkością transmisji danych, przy czym rzeczywista osiągalna szybkość transmisji netto wynosi zaledwie około 50% (patrz ilustracja).

Duże sieci z wieloma urządzeniami

Wireless LAN charakteryzuje się tym, że — podobnie jak Ethernet — umożliwia tworzenie dużych sieci z wieloma urządzeniami. W przeciwieństwie do kablowej sieci Ethernet jest to medium, którym muszą podzielić się wszystkie urządzenia podłączone do sieci lub działające w tym samym paśmie częstotliwości.

Im więcej urządzeń jest podłączonych do sieci, tym dłuższe są czasy oczekiwania, wyższy jitter i generalnie zredukowana zostaje szerokość pasma. Czynniki te trzeba uwzględnić przy projektowaniu aplikacji automatyzacyjnej. Przemysłowe produkty WLAN firmy Phoenix Contact są zoptymalizowane do krótkich czasów oczekiwania i niższego jittera.

Roaming – mobilność w sieci

Roaming w sieci WLAN  

Automatyczny roaming mobilnych urządzeń w sieci WLAN

Szczególnym atutem sieci Wireless LAN jest mobilność urządzeń w sieci. Urządzenia mogą poruszać się swobodnie na dużej powierzchni w sieci WLAN, automatycznie przełączając swoje połączenie radiowe na punkt dostępu o aktualnie najlepszym sygnale radiowym. Operacja ta jest nazywana roamingiem.

Pole radiowe sieci WLAN można przy tym zwiększać dowolnie poprzez zastosowanie dodatkowych punktów dostępu. Prędkość i niezawodność, z jaką urządzenia — tzw. klienci WLAN — mogą zmieniać komórkę radiową, ma decydujące znaczenie dla aplikacji automatyzacyjnych. Szybki i niezawodny roaming to atrybut jakości przemysłowych produktów WLAN firmy Phoenix Contact.

Wysoka wydajność przy wysokiej niezawodności

Aktualne systemy Wireless LAN zgodne ze standardem IEEE 802.11n w porównaniu ze starszymi standardami WLAN oferują znacznie wyższą przepustowość na poziomie kilkuset Mb/s. Jednocześnie zapewniają większy zasięg i niezawodność.

Przesyłanie sygnałów w technologii wieloantenowej MIMO

MIMO wykorzystuje odbicia i propagację wielościeżkową do zwiększenia niezawodności i przepustowości

Najważniejszą cechą techniczną IEEE 802.11n jest technologia transmisji wieloantenowej MIMO (Multiple Input Multiple Output). Polega ona na jednoczesnym wysyłaniu i odbieraniu wielu równoległych strumieni danych przez maks. trzy aktywne anteny. Odbicia w pomieszczeniu wykorzystuje się do zwiększenia przepustowości transmisji oraz poprawy niezawodności i stabilności połączenia radiowego, zwłaszcza w środowisku przemysłowym.

Przykłady zastosowań

Obszary zastosowania Wireless LAN w środowisku przemysłowym są bardzo wszechstronne i coraz szersze. Zwłaszcza zwiększone zapotrzebowanie w dziedzinie komunikacji dotyczące danych procesowych i operacyjnych przy rosnącej wciąż mobilności i braku powiązania z określonym miejscem wielu aplikacji warunkuje stosowanie komunikacji bezprzewodowej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania