Centralna oczyszczalnia ścieków w Wilhelmshaven: niezawodna komunikacja radiowa

Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Wilhelmshaven z zastosowaniem rozwiązań radiowych firmy Phoenix Contact

Kanał ściekowy  

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wilhelmshaven z zastosowaniem systemów radiowych Bluetooth firmy Phoenix Contact

Zakłady Technische Betriebe Wilhelmshaven (TBW) są odpowiedzialne za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Wilhelmshaven i Schortens. Zajmują się eksploatacją 520-kilometrowej podziemnej sieci kanalizacyjnej oraz dwóch przepompowni głównych i 65 przepompowni pomocniczych, które transportują ścieki kanałami ciśnieniowymi do centralnej oczyszczalni. Dział kanalizacji miejskiej TBW oczyszcza codziennie około 20 000 metrów sześciennych ścieków.

Zakłady TBW cały czas optymalizują swoją infrastrukturę. W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków cztery osadniki wtórne, osadnik piasku oraz przepompownie i osadniki gnilne zostały wyposażone w system radiowy firmy Phoenix Contact, aby przesyłać ekonomicznie sygnały i dane do centrali sterowniczej.

Rozwiązanie

Zestaw Bluetooth PROFIBUS  

Przesyłanie danych za pomocą zestawu Bluetooth PROFIBUS firmy Phoenix Contact

Zintegrowanie pomiaru ilości w układzie sterowania

Około 300 metrów od głównej przepompowni po drugiej stronie kanału Ems-Jade w rurociągu ciśnieniowym odbywa się pomiar ilości. Analogowego sygnału pomiarowego nie można było przesyłać do znajdującego się w przepompowni głównej sterownika PLC drogą kablową, ponieważ przeciągnięcie przewodu pod kanałem Ems-Jade byłoby bardzo trudne.

Frank Jakobs, odpowiedzialny za automatyzację oczyszczalni i przepompowni: „W poszukiwaniu rozwiązania tego problemu zainteresowałem się technologią radiową firmy Phoenix Contact”. W miejsce linii kablowej zastosowano dwa konwertery Bluetooth, które przesyłają sygnał czujnika bezpośrednio do systemu PROFIBUS głównej przepompowni. „Dzięki temu zadanie można zrealizować niewielkim kosztem”, podsumowuje Frank Jakobs.

Zespół krat i osadnik piasku  

Po osiągnięciu określonego poziomu moduły bezprzewodowe wysyłają sygnał

Natychmiastowa sygnalizacja przekroczenia poziomu

W zespole krat i osadniku piasku ze ścieków są usuwane największe zanieczyszczenia. Na dnie napowietrzanego osadnika piasku osadzają się różne substancje, np. piasek. Są one następnie odpompowywane i doprowadzane do płuczki piasku. Pompa znajduje się w studni, która w przeszłości często wylewała.

Dzięki systemowi Wireless MUX problem ten należy już do przeszłości: jeśli poziom wody w studzience pompy wzrośnie powyżej określonej wartości, moduły radiowe wysyłają sygnał, który wyłącza wszystkie pompy w pomieszczeniu osadnika.

Gdy poziom wody spadnie, jednostka sterująca z czujnikiem poziomu aktywuje ponownie pompy. System Wireless MUX pracuje bezawaryjnie już od kilku lat. „Ze względu na dobre doświadczenia systemy radiowe firmy Phoenix Contact stosujemy teraz również w wielu innych obszarach”, mówi Frank Jakobs.

Centralna stacja radiowa do zbierania i przesyłania danych  

Centralna stacja radiowa między osadnikami wtórnymi jest przyłączona do urządzenia nadrzędnego PROFIBUS w budynku administracyjnym

Niedroga alternatywa dla styków ślizgowych

Kolejnym obszarem zastosowania przemysłowej technologii radiowej jest obszar osadników wtórnych. W czterech osadnikach sonda procesowa Hach Lange mierzy metodą optyczną poziom osadu. Sondy są zainstalowane na zgarniaczach osadników. Wartości pomiarowe są przesyłane do odpowiedniego sterownika i stamtąd poprzez sieć PROFIBUS dostarczane do sterowni w budynku administracyjnym.

Ze względu na to, że transmisja z użyciem tradycyjnych mediów, takich jak styki ślizgowe, byłaby w takim otoczeniu bardzo awaryjna i wymagałaby intensywnej obsługi technicznej, zdecydowano się sięgnąć po rozwiązanie bezprzewodowe.

Na każdym z czterech zgarniaków zainstalowano konwerter Bluetooth i połączono go z odpowiednim sterownikiem Profibus. Sondy przesyłają dane poprzez Bluetooth do centralnej stacji między zgarniakami, która z kolei jest przyłączona do urządzenia nadrzędnego PROFIBUS w budynku administracyjnym poprzez konwerter światłowodowy.

Podsumowanie

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, odpowiedzialny za automatyzację w TBW

„Dzięki zastosowaniu bezprzewodowych rozwiązań firmy Phoenix Contact rozwiązaliśmy wiele problemów i oszczędziliśmy dużo pieniędzy”, podsumowuje Frank Jakobs.

„Dlatego również w przyszłości we wszystkich obszarach oczyszczalni sieci radiowe będą stanowić dla nas prawdziwą alternatywę dla sieci kablowych”.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410