MPG Mendener Präzisionsrohr: bezawaryjna komunikacja radiowa

Moduły radiowe Wireless MUX do bezawaryjnej komunikacji

Wózek wsadowy w odlewni  

Od ponad sześciu lat bez awarii: komunikacja radiowa Bluetooth w MPG

Odlewnia MPG Mendener Präzisionsrohr już od ponad 100 lat zajmuje się produkcją i obróbką metali. Należy do grona wiodących na rynku europejskim producentów rur do wymienników ciepła ze stopu miedzi. 150 pracowników zakładu produkuje miesięcznie do 250 km rur wykorzystywanych na przykład w elektrowniach i aparaturach, w rafineriach i na statkach.

W zakładzie MPG materiały do topienia są transportowane do pieców wózkami wsadowymi. Rozwiązania radiowe firmy Phoenix Contact zapewniają tu bezawaryjną komunikację w trudnych warunkach otoczenia.

Aplikacja

Rury do wymienników ciepła muszą spełniać wysokie wymagania oraz działać bez zarzutu przez okres nawet 40 lat. Dlatego materiały stosowane do produkcji znacznie przekraczają standardową jakość i są optymalizowane do konkretnego zastosowania. Wózek transportowy dostarcza materiały do poruszających się po torze sterowanych elektrycznie wózków wsadowych firmy Cyrus Schwingtechnik, które podają je do pieca.

Sterowanie wózków wsadowych wykonała firma Bregar Systemtechnik, specjalizująca się dziedzinie rozwiązań do automatyzacji przebiegów ruchów oraz kompletnych systemów wraz z oprzewodowaniem i szafami sterowniczymi. Wcześniej sygnały dotyczące np. pozycji wózków, alarmów, startu/stopu czy awaryjnego zatrzymania były przesyłane między centralnym układem sterowania a sterownikiem maszyny poprzez bębny kablowe. Koncepcja przewodowa jest jednak droga, awaryjna i wymaga intensywnej obsługi technicznej.

Rozwiązanie

Wózek wsadowy z multiplekserem Bluetooth  

Wózek wsadowy z multiplekserem Bluetooth

Thomas Vos, odpowiedzialny w firmie Bregar za technikę sterowania, mówi: „Podczas poszukiwań alternatywnego rozwiązania do komunikacji zwróciłem uwagę na technologię radiową firmy Phoenix Contact”. Teraz Bregar w miejsce kabli używa multipleksery Wireless oparte na technologii Bluetooth.

„Za pomocą urządzenia Wireless MUX sygnały są przesyłane bezprzewodowo z wózków wsadowych do centralnego układu sterowania maszyny”, wyjaśnia Vos. „W ten sposób nawet w tym trudnym otoczeniu można zapewnić prostą i ekonomiczną komunikację”.

Urządzenie Wireless MUX przesyła dwukierunkowo 16 cyfrowych i dwa analogowe sygnały, zastępując w ten sposób 40-żyłowy kabel sygnałowy. Zastosowaną technologią bezprzewodową jest technologia Bluetooth zgodna z IEEE 802.15, wykorzystująca darmowe i niewymagające licencji pasmo częstotliwości 2,4 GHz. Dzięki zintegrowanej szybkiej metodzie adaptacyjnego rozpraszania widma (AFH) komunikacja jest solidna i niezawodna.

Podsumowanie

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Zadowoleni użytkownicy: Thomas Vos, Rico von Borzestowski i Thomas Meisterjahn

Z uwagi na dobre doświadczenia z systemami radiowymi firmy Phoenix Contact firma Bregar stosuje je w wielu aplikacjach do różnych wymogów komunikacyjnych. Utworzony w MPG tor radiowy działa od ponad sześciu lat całkowicie bezawaryjnie.

„Poprzez zastosowanie bezprzewodowych rozwiązań firmy Phoenix Contact rozwiązaliśmy wiele problemów i oszczędziliśmy dużo pieniędzy”, wyraża swą pozytywną opinię Thomas Vos, z którą w pełni zgadzają się pracownicy firmy Cyrus i MPG. Dla wszystkich komunikacja radiowa okazała się prawdziwą alternatywą, po którą chcą sięgać również w następnych projektach w przyszłości.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410