Komunikacja bezprzewodowa w produkcji szkła: pokonywanie przeszkód, oszczędność kosztów

Przegląd

Surowiec do produkcji szkła – piasek kwarcowy  

Głównym składnikiem szkła (około 60%) jest piasek kwarcowy

  • NSG Group produkuje produkty szklane dla przemysłu motoryzacyjnego i branży budowlanej.
  • Aby zaoszczędzić energię podczas produkcji, odpowiednie wartości są rejestrowane za pomocą ponad 70 liczników energii elektrycznej.
  • Liczniki zainstalowane na rozległym terenie zakładu są podłączone do centrali dyspozytorskiej za pomocą systemu Radioline.
  • Zastosowanie systemu bezprzewodowego, który działa niezawodnie również bez kontaktu wzrokowego, znacznie obniża koszty połączeń.

Profil klienta

Zakład NSG Group w Gladbeck  

W zakładzie NSG Group w Gladbeck pracuje ok. 520 osób

Jako czołowy międzynarodowy producent szkła, japońska NSG Group zatrudnia na całym świecie 27 tysięcy osób i osiąga obroty w wysokości około 4,65 mld euro.

Zakład w Gladbeck na dwóch liniach produkcyjnych produkuje wysokiej jakości szkło termoizolacyjne i przeciwsłoneczne metodą produkcji float i powlekania offline.

Zastosowanie

Trudno dostępna przepompownia  

Komunikaty stanu z przepompowni są przesyłane drogą radiową do centrali sterowniczej

Do oszczędzania energii w produkcji szkła niezbędny jest system zarządzania energią. Dlatego NSG Group w 2013 roku w swoim zakładzie w Gladbeck wdrożyła odpowiednie rozwiązanie do efektywnego i transparentnego przetwarzania danych z odbiorników energii. Do pomiaru niezbędnych wartości zainstalowano ponad 70 nowych liczników energii elektrycznej. Niektóre urządzenia Modbus zainstalowane w halach produkcyjnych włączono do sieci przez istniejący system sterowania produkcją.

„Dużym wyzwaniem okazały się liczniki zainstalowane na rozległym terenie zakładu“, mówi Björn Niemann, Dyrektor Działu Usług Technicznych w NSG Group w zakładzie w Gladbeck. Dlatego Niemann i jego kolega Manuel Romberg, odpowiedzialny za planowanie projektu, wpadli na pomysł połączenia liczników w sieć bezprzewodową. „I oto stanęliśmy przed kolejnym wyzwaniem“, mówi Romberg. „Systemy łączności radiowej wymagają zazwyczaj do prawidłowego działania „połączenia wzrokowego”, co nie miało miejsca w żadnym z liczników.“ Mając na względzie te warunki zwrócili uwagę na rozwiązanie bezprzewodowe firmy Phoenix Contact i zwrócili się o wsparcie techniczne.

Rozwiązanie

Moduł Radioline w skrzynce rozdzielczej  

Mierniki energii są podłączone do złącza RS-485 modułu Radioline przewodem dwużyłowym

Ze względu na trudne warunki otoczenia do zakładu przyjechał specjalista ds. systemów komunikacji radiowej Stefan auf dem Graben. Przywiózł ze sobą odpowiedni sprzęt, aby przetestować linię radiową. Już po godzinie było jasne, że do wszystkich punktów pomiarowych można dotrzeć drogą radiową. „Byliśmy zachwyceni szybką i kompetentną pomocą“, mówi Björn Niemann. Mierniki energii są podłączone do złącza RS-485 modułów Radioline przewodem dwużyłowym. System bezprzewodowy przesyła protokół Modbus do centrali sterowniczej. Dzięki monitorowaniu zużycia energii można teraz dokładnie przeanalizować przepływy energii w zakładzie NSG w Gladbeck. Dzięki kompleksowemu zarządzaniu energią zmniejsza się zużycie energii, co ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Dzięki elastycznemu rozwiązaniu radiowemu dane szeregowe oraz sygnały we/wy mogą być transmitowane bez licencji, a tym samym bez dodatkowych kosztów. Moduły oparte na wytrzymałej technologii Trusted Wireless 2.0 zostały stworzone specjalnie do wymiany sygnałów na duże odległości. Przy niezakłóconej widoczności możliwa jest transmisja pomiędzy dwoma urządzeniami radiowymi na dystansie od kilkuset metrów do 20 kilometrów. W zakładzie NSG w Gladbeck zastosowano moduły Radioline pracujące w zakresie 868 MHz. Ponadto urządzenia są dostępne również w wersji do częstotliwości 900 MHz i 2,4 GHz. Aby pokonać duże odległości, szybkość transmisji danych można określić indywidualnie przez interfejs bezprzewodowy, zwiększając w ten sposób czułość odbiornika. Przy niskiej szybkości transmisji danych możliwy jest znacznie większy zasięg, niż przy wysokich prędkościach. Urządzenia można więc optymalnie dopasować do danej aplikacji. Trusted Wireless 2.0 wyróżnia się również dobrymi możliwościami diagnostyki oraz możliwością koegzystencji z innymi systemami działającymi w tym samym paśmie częstotliwości.

Podsumowanie

System komunikacji bezprzewodowej stworzony w zakładzie NSG w Gladbeck działa stabilnie już od ponad czterech lat. Dotąd nie doszło do ani jednej sytuacji awarii komunikacji. Ze względu na pozytywne doświadczenia z systemem Radioline, również trudnodostępna przepompownia ścieków latem 2016 roku została podłączona do układu sterowania drogą radiową. „System bezprzewodowy przerósł moje oczekiwania w zakresie stabilności i możliwości zastosowania“, podsumowuje Björn Niemann. „Ze względu na elastyczność i bezpieczną eksploatację planujemy podłączyć do sieci radiowej kolejne trudnodostępne stacje“.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410