Oprogramowanie do zarządzania routerami zabezpieczającymi i zaporami sieciowymi

Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami bezpieczeństwa mGuard

Proste zarządzanie

Kontroluj i konfiguruj w dowolnym momencie wszystkie najważniejsze ustawienia bezpieczeństwa swoich urządzeń mGuard​.

Powrót do Cyber Security

Kategoria

Szukaj w Oprogramowanie do zarządzania routerami zabezpieczającymi i zaporami sieciowymi

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

W przypadku zarządzania wieloma produktami ​mGuard inteligentne i efektywne zarządzanie może zautomatyzować czasochłonne procesy oraz zredukować ryzyko niewłaściwej konfiguracji. mGuard Device Manager​ to idealna pomoc przy konfiguracji, uruchamianiu i zarządzaniu wszystkimi urządzeniami ​mGuard.

Zalety

  • Mniejsza złożoność i niższe koszty administracyjne oraz wyższa dokładność i bezpieczeństwo przy instalacji urządzeń mGuard dzięki centralnemu zarządzaniu urządzeniami
  • Wysoka skalowalność: zarządzanie tysiącem urządzeń bezpieczeństwa mGuard niezależnie od ich lokalizacji, rodzaju połączenia lub statusu
  • Zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa i braku zgodności z przepisami przez skrócenie cykli instalacji łatek i aktualizacji

Efektywne zarządzanie urządzeniami

Oprogramowanie mGuard Device Manager  

Oprogramowanie do centralnego zarządzania mGuard Device Manager

Oprogramowanie mGuard Device Manager umożliwia centralne tworzenie i zarządzanie wszystkimi ustawieniami bezpieczeństwa urządzeń mGuard. Następnie zaszyfrowane dane można w jednej operacji przesłać do wybranych lub wszystkich zarządzanych urządzeń ​bezpieczeństwa mGuard.

Dane konfiguracji można pobrać ponownie w dowolnym momencie, aby przetwarzać je dalej w mGuard Device Manager. Umożliwia to instalowanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego i rozszerzeń licencji. Dzięki historii aktualizacji można w dowolnym momencie sprawdzić oprogramowanie sprzętowe oraz cofnąć aktualizacje.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410