Vindparker

Vindparker

Optimal nettorganisering

Optimaliser forsyningsstyringen ved hjelp av kommunikasjons- og styreløsninger til vindparken.

Tilbake til Bruksområder og løsninger

Kategorier

  • Løsninger for vindparker

    Innen telekommunikasjonens verden har vi store endringer foran oss. Mange leverandører har allerede i mange år vært i gang med prosessen for å avløse sine ISDN- eller analogtelefonnett til fordel for All-IP-teknikken.

Samspillet mellom anleggene i en vindpark blir stadig mer kompleks. Der man tidligere hadde en samling med anlegg som ble driftet som enkeltstående kraftverk, må dagens vindparker ofte agere som et homogent kraftverk på nettet.

For at de konstant mer krevende direktivene for nettforsyning skal kunne imøtekommes, må kommunikasjonen mellom anleggene oppfylle stadig høyere standarder. Derav resulterer en kompleks reguleringskrets som står i en kontinuerlig kommunikasjon med nettet for dermed å kunne reagere på endringer med tilpasset forsyning. I tillegg må nettilknytningen beskyttes mot ekstern tilgang via DSL.

Dine fordeler

  • Forsyningsstyring i henhold til standarder med løsninger også for retrofit
  • Sviktsikker kommunikasjon takket være redundant nettverksteknikk
  • Undersystemer kan utvides fleksibelt med modulær I/O- og styreteknikk

Nettforsyning

Komponenter for datainnsamling ved nettforsyningen  

Strømtransformatorene PACT RCP utgjør en del av en retrofitløsning for nettforsyningen

Det være seg nybygg eller retrofit: Med komplette løsninger for vindparkens forsyningsstyring implementerer du lokale direktiver i henhold til standard, og først og fremst meget effektivt.

Som eksempel danner strømtransformatorene PACT RCP selve hjertet i tidsbesparende retrofitløsninger for alt som har med datainnsamling ved netforsyningen å gjøre.

Parknettverk

Komponenter i automatikkskapet  

Pålitelige komponenter for høy tilgjengelighet i parknettverket

Vindparknettverk må være meget ytelsessterke, og først og fremst sviktsikre. Uansett om de skal ha kabelføring eller være trådløse.

Hos Phoenix Contact finner du en velegnet løsning: Robuste kablingssystemer eller fleksible WLAN-applikasjoner. Alle har sitt utgangspunkt i industrielektronikk med lang levetid og overbeviser med lave installerings- og vedlikeholdskostnader.

Værstasjon

Vindmålermast  

Registrerer vindstyrke og -retning for effektiv parkstyring

For at vindparker skal kunne driftes mest mulig effektivt, velger man ofte å installere en egen vindmålermast. Innsamlede og klargjorte data videreføres til parkstyringen via optiske fibre eller radiosignaler.

Phoenix Contact tilbyr i den sammenheng systemer på PROFINET-basis som sørger for enkel og sømløs kommunikasjon over samtlige nivåer.

Ideelle for tilknytning av sensorene ved alle typer vær: M12-pluggforbindersystemer.

Alt for å oppnå optimal nettorganisering

Redundans og høy ytelse er mottoet når vindanlegg skal nettorganiseres. Med våre løsninger sørger du på alle nivåer for sviktsikker og tilgangsbeskyttet kommunikasjon med kontrollrommet og nettet til energileverandøren. Dermed oppnår du størst mulig utbytte, ettersom vindanleggene alltid tilpasses behovene for forsyning.

Nettorganisering av vindanlegg

Løsninger for pålitelig kommunikasjon med kontrollrommet og nettet til energileverandøren.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00