Løsninger for lastmåling

Oversikt

Rotorblad  

Registrering av svingninger og last i rotorblader

  • Rotorblader utsettes for ekstreme miljøpåvirkninger og påkjenninger. Fordi bladene blir stadig lengre, øker også kravene til overvåking.
  • Rotor Monitoring System (RM-S) fra Phoenix Contact overvåker svingningene og lasten i rotorbladene kontinuerlig.
  • Varsler sendes ut dersom innstilte grenseverdier overskrides: Operatørene informeres dermed fortløpende om bladenes tilstand.

Anvendelse

Rotorbladene er blant vindanleggenes "nevralgiske" komponenter. Spesielt tendensen til lengre blader gjør at overvåking blir en stadig viktigere faktor. Rotorbladene utsettes for meget sterke dynamiske krefter som i løpet av levetiden kan føre til strukturelle skader i bladkonstruksjonen.

Kontinuerlig overvåking av last og svingninger gjør at skader kan oppdages tidsnok. Med disse dataene regulerer du vindanlegget optimalisert etter last, noe som gjør at belastningen på bladene kan reduseres til et minimum. Hvis en skade oppstår, gjenkjennes den tidsnok og kan utbedres med minimale arbeidstiltak. Ved å registrere lastforløp avdekker du endringer i strukturen gjennom bladets levetid.

Løsning

Dannelse av lastforløp  

Dannelse av lastforløp

Rotor Monitoring System (RM-S) måler lastegenskaper og bøyemomenter i rotorblader. I den forbindelse klistres strekklapper nær bladroten på innsiden av rotorbladene i vindanlegg.

Selve kjerneelementet i løsningen er Inline-kontroller ILC 171 fra Phoenix Contact. Kontrolleren kobles til sensorer i rotorbladene via Inline-moduler som er direkte anordnet i rekke. For å beskytte anlegget mot overspenning og lynnedslag installeres avledere for sensorledningene, antenneinngangen til GSM-ruteren og for effektforsyning. Som alternativ kan du også ettermontere et GSM-modem i systemet og oppnå direkte kommunikasjon. I tillegg til kontrollerens grensesnitt kan et PROFIBUS- eller CAN-grensesnitt integreres for intern busstilknytning.

Signalene til de tilkoblede sensorene samles inn av kontrolleren. Ved den raske signalbehandlingen filtreres målestørrelsene, og kontrolleres med hensyn til plausibilitet. Med utgangspunkt i måleverdiene fastsettes i tillegg minimum, middels og maksimum bøyemoment samt rotorens turtall. Hvis innstilte grenseverdier overskrides, kan en alarm sendes ut via programmerbare digitalutganger. Klargjorte data stilles synkront til disposisjon for den overordnede kontrolleren i forbindelse med skanning. Via nettverket kan samtlige rådata lagres i en Microsoft SQL-database eller i CSV-format på SD-kortet eller en FTP-server og evalueres av et uavhengig system. I tillegg registrerer RM-S lastspekteret som oppstår. Dannelse av lastspekteret brukes til å samle inn informasjon om svingningsamplituder gjennom hele driftstiden, da disse forårsaker strukturelle skader på rotorbladene. Med disse verdiene kan man evaluere resterende levetid.

Ettermontering i et vindanlegg  

Egnet som retrofitløsning

Som ettermontering eller for nybygg

RM-S kan planlegges direkte sammen med anleggets elektriske design eller ettermonteres i eksisterende anlegg. Retrofit-varianten består av et ferdigtilpasset automatikkskap som monteres i navet og som kan integreres i kontrolleren via de eksisterende grensesnittene.

Som opsjon kan dataene overføres direkte til operatøren via GSM-modemet. Ved nybygg implementeres nødvendig maskinvare som kontroller og I/O-moduler direkte i vindanleggets pitch-automatikkskap. I slike tilfeller overføres programvaren til kontrolleren via et SD-kort.

Dine fordeler

  • Tilstandsbasert vedlikehold av rotorblader takket være tidsnok gjenkjennelse av skader
  • Redusert belastning av bladene grunnet lastoptimalisert regulering av vindanlegget
  • Pålitelig drift grunnet robuste komponenter, egnet for betingelsene som hersker på vindanlegg
  • Åpent system for optimal integrering i eksisterende systemer

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service


Overvåkingssystem for rotorblader

Komplett system for helhetlig overvåking av rotorblader

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk