Renseanlegg Braunsbedra: Raskere idriftsettelse med enklere engineering

Oversikt

Avløpspumpeverk hos ZWAG i Braunsbedra  

Avløpspumpeverk hos ZWAG i Braunsbedra

  • I sentralrenseanlegget til Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Geiseltal (ZWAG) renses alt avløpsvann mekanisk og biologisk.
  • Bedrifter som arbeider med vannbehandling krever i dag ikke bare at leverandørene kan tilby enkeltkomponenter, men også komplette løsninger.
  • I forbindelse med praktisk omsetting av automatiseringsoppgavene inngår implementering av pumpeverk via mobilradio og SHDSL-teknikk i renseanleggets styresystem samt integrering av feltutstyret.
  • ZWAG drar nytte av fordelene som en konsekvent teknologi kan gi.

Kundeprofil

Geiseltalsee ved Braunsbedra  

Geiseltalsee er Tysklands største kunstige innsjø

I området rundt Braundsbedra der ZWAG har sitt virke, ligger Geiseltalsee, Tysklands største kunstige innsjø. Frem til 1995 ble brunnkull utvunnet i Geiseltal, og i dag er dette et rekreasjonsområde.

For at regionens vannbalanse ikke skal bli negativt påvirket, må alt avløpsvann som oppstår ledes inn i sentralrenseanlegget hos ZWAG.

Anvendelse

I forbindelse med moderniseringstiltak lette de ansvarlige hos ZWAG etter en løsning for tre avløpspumpeverk. Pumpeverket Stöbnitzer Mitte pumper det skitne vannet direkte i kanalen som leder inn i renseanlegget. I motsetning til dette mater de to nye pumpeverkene ved Geiseltalsee – hovedpumpeverket Strand Mücheln og pumpeverket Strand Mücheln – kanalen skiftesvis, noe som fra et energiperspektiv er mer hensiktsmessig enn en kaskadeformet tilførsel.

Løsningen skulle være helhetlig, det vil si at den ikke skulle inneholde kun enkeltkomponenter fra forskjellige produsenter. I tillegg skulle beskyttelse mot overspenningsskader være gitt og driftsklarheten opprettholdes av en moderne avbruddsfri strømforsyning. Med dette som utgangspunkt har det optimalt tilpassede konseptet fra Krohne Messtechnik og Phoenix Contact absolutt vist sitt potensiale. Utgangspunktet for initiativet er funksjonsblokkene i vannprosessbiblioteket Waterworx, som er utviklet av begge foretakene. Via blokkene kan måleteknikken helt enkelt implementeres i automatiserings- og styreteknikken.

Løsning

Avløpspumpeverk ved Geiseltalsee ved Braunsbedra  

Måleteknikk fra Krohne og automatiseringsenheter fra Phoenix Contact

I den sammenheng er forskjellige automatiseringstekniske oppgaver omsatt. Det omfatter implementering av pumpeverkene via mobilradio og SHDSL-teknikk i renseanleggets styresystem og integrering av feltutstyret – som gjennomstrømningsmåleren Optiflux 2050 W fra Krohne – samt andre komponenter innen måle- og drivteknikk.

Med det industrielle telefonlinjemodemet PSI-modem SHDSL/ETH kan serielle enheter nettorganiseres via bedriftens egne kobberledninger over et bredt bånd. SHDSL-teknologien som benyttes åpner for datahastigheter opptil 30 Mbit/s. Med SHDSL-modemet kan punkt-til-punkt-forbindelser, strekningsredundans samt linje- og stjernetopologier bygges opp. Slik formidler modemene automatisk SHDSL-hastigheten innbyrdes, og konfigurering via DIP-brytere bortfaller.

Tilordning av IP-adresse samt klient-/server-konfigurering er ikke nødvendig. En integrert loggbok samt alarmutgangene letter servicetiltak på stedet.

Avløpspumpeverk med berøringspanel  

Betjening via berøringspanel på stedet

Mobilradio erstatter manglende kabelbaserte forbindelser

Hvis verken bedriftsegne ledninger eller offentlig telefonnett er tilgjengelig, benyttes den ytelsessterke 3G-ruteren i produktserien PSI-modem for radiosignalbasert videreføring av dataene til styresystemet. Pumpeverkene er impementert i IP-nettverket via en UMTS/HSPA-forbindelse. Hvis denne forbindelsen ikke fungerer, kobler 3G-ruteren automatisk om til GPRS/EDGE. Den integrerte brannmuren og VPN-støtten gir beskyttelse mot uberettiget tilgang.

Utover dette overvåkes dataforbindelsen og mobilradionettets kvalitet. Hvis kvaliteten avtar, genererer 3G-modemet en melding eller etablerer mobilforbindelsen på nytt. Seks konfigurerbare koblingsinnganger gjør det mulig å sende sms eller e-post uavhengig – og det til flere mottagere. De fire integrerte koblingsutgangene kan betjenes via sms med passordbeskyttelse, slik at anleggets tilstand kan kontrolleres fra avstand og funksjoner kan kobles.

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Unmanaged Ethernet-ekstender for punkt-til-punkt-forbindelser, linje- og ringstrukturerSI-modem-SHDSL/ETH2313643
PROFINET-busskobler for tilknytning av desentral periferiIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Programvarebibliotek WATERWORX for PC WORXWATERWORX2400180
Security-appliance i metallhusFL MGUARD RS4000 TX/TX VPN2200515
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER2402685
Visualiseringsprogram atvise®ATVISE2400478
Programvare for datastyring ACRONACRON2400115
AXIOCONTROL for direkte styring av AXIOLINE F I/O-erAXC 30502700989
BeskrivelseTypeArt.nr.
Unmanaged Ethernet-ekstender for punkt-til-punkt-forbindelser, linje- og ringstrukturerSI-modem-SHDSL/ETH
PROFINET-busskobler for tilknytning av desentral periferiIL PN BK DI8 DO4 2TX
Programvarebibliotek WATERWORX for PC WORXWATERWORX
Security-appliance i metallhusFL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER
Visualiseringsprogram atvise®ATVISE
Programvare for datastyring ACRONACRON
AXIOCONTROL for direkte styring av AXIOLINE F I/O-erAXC 3050

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: