Vekselretterkommunikasjon

Oversikt

Programvarebibliotek Solarworx  

Programvarebibliotek Solarworx

  • For en pålitelig drift av solenergianlegget må samtlige komponenter tåle de gitte forholdene, som er krevende.
  • Ferdige funksjonsblokker støtter opp om en mest mulig ukomplisert oppstart av vekselrettere eller energimåleapparater.
  • Systemintegratorer og brukere profiterer av SunSpec®-kompatible funksjonsblokker.

Anvendelse

For å sikre solenergianleggenes økonomiske effektivitet må samtlige komponenter være rustet for de krevende forholdene over lengre tid. Men selv den beste maskinvare kan også bare settes ukomplisert og friksjonsfritt i drift så lenge påkrevd programvare er moden og velprøvd.

Eksisterende funksjonsblokker åpner for bruk av forskjellige vekselrettere eller energimåleutstyr uten omstendelig analyse av protokollen. Dermed kan programmeringens fokus ligge fullt og helt på databehandling og kommunikasjon.

Løsning

Funksjonsblokker i Solarworx  

Ferdige funksjonsblokker letter implementeringen av solenergiprosjekter

Phoenix Contact tilbyr programvarebiblioteker spesielt for solenergianlegg, som utvides kontinuerlig med forskjellige funksjoner.

Ferdige funksjonsblokker muliggjør ukomplisert kommunikasjon med vekselrettere. De gjør det for eksempel mulig å lese av generell vekselretterinformasjon som serienummer eller vekselrettertype. Utover dette kan også solenergi-trackingsystemer styres, og alle vanlige AC- og DC-måleverdier kan fastsettes, for eksempel aktuell forsyningseffekt eller utbytte. Registrering av hendelses- og statusmeldinger som er typisk for vekselrettere, er heller ikke noe problem. Porteføljen suppleres med funksjonsblokker og en programmal for å regulere forsyningen av reaktiv effekt i et solenergianlegg.

Phoenix Contact støtter systemintegratorer og brukere som tar i bruk den åpne standarden SunSpec®, med dertil kompatible funksjonsblokker.

SunSpec®-Alliance er en global brukerorganisasjon med flere enn 70 deltakere fra fagmiljøet for solenergi. Den har som mål å definere kommunikasjonsstandarder for slik å åpne for Plug-and-Play-løsninger. Det reduserer kostnadene og kompleksiteten i solenergisystemer og gjør dem mer attraktive for investorer.

Dine fordeler

  • Redusert engineering takket være forprogrammerte funksjonsblokker
  • Pålitelig drift av solenergianlegget grunnet omfattende testing av funksjonsblokkene
  • Fleksibilitet grunnet programmeringsstandard IEC 61131, som benyttes internasjonalt
  • Kontinuerlig økt funksjonsomfang grunnet regelmessig utvidelse av blokkbiblioteket

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: