Eksplosjonsbeskyttelse

Eksplosjonsbeskyttelse

Fordi sikkerhet er uunnværlig

Med Phoenix Contact sørger du for høyeste sikkerhet på potensielt eksplosive områder.

Eksplosjonsbeskyttelsen er en del av sikkerhetsteknikken, og befatter seg med beskyttelse, det vil si før eksplosjoner og deres konsekvenser blir et faktum. Overalt der brennbare stoffer, surstoff og tennkilder potensielt kan oppstå sammen, spiller sikkerhet for mennesker, sikre, feilfrie produksjonsprosesser og rene omgivelser en viktig rolle.

Det er ikke bare i klassiske anlegg innen kjemisk og petrokjemisk industri man blir konfrontert med temaet eksplosjonsbeskyttelse. For også på områder som ved første øyekast kan se harmløse ut, for eksempel næringsmiddelindustrien, finnes det store potensielle farer. Eksplosjonsbeskyttelse settes ofte i forbindelse med gass. Men også ved støv kan det oppstå eksplosiv atmosfære. For krav som stilles til potensielt eksplosive områder tilbyr Phoenix Contact et bredt spekter med produkter og løsninger.

Teori og praksis

Tittelbilde brosjyre: Eksplosjonsbeskyttelse – teori og praksis  

Eksplosjonsbeskyttelse – teori og praksis

Oppslagsverket rundt temaet eksplosjonsbeskyttelse for planleggere, konstruktører og operatører av anlegg. Det inneholder de nasjonalt gyldige standardene og direktivene og informerer om oppsett av anlegg på potensielt eksplosive områder. Brosjyren suppleres med teknisk grunnleggende kunnskap om måle-, styre- og reguleringsteknikk og funksjonell sikkerhet

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00