Tankanlegg

Tankanlegg

Konsekvent overvåking

Ta i bruk vår omfattende løsningskunnskap og den store produktporteføljen for tank- og ventilovervåking.

Tankanlegg består ofte av tanker i forskjellig størrelse med til dels over 100 000 m3 volum. Kontinuerlig fylling og tømming av tankene må overvåkes, og en pålitelig overløpsbeskyttelse må installeres. En automatisk overvåking av ventilstillinger er i den sammenheng helt uunnværlig.

Med sikre modulære styre- og I/O-systemer, fjernstyre- og fjernvedlikeholdsteknikk samt skilleforsterkere for Ex-området tilbyr Phoenix Contact et bredt fundament for konsekvent automatisering av alt som har med lagringstanker å gjøre.

Dine fordeler

  • Godkjent sikkerhet med SIL-sertifisert teknikk for overløpsbeskyttelse
  • Standardisert sensorkommunikasjon med I/O-teknikk i henhold til NAMUR
  • En kontakt for tank- og ventilovervåking takket være stor portefølje samt løsnings- og bransjekunnskap

Overvåking av ventilstilling

Løsning for overvåking av ventilstilling  

Løsning for overvåking av ventilstilling

Reduser rørlednings- og transportsystemets svikttilfeller og senk samtidig kostnadene.

Den modulære overvåkingsløsningen for NAMUR ventilstillingssensorer åpner for en kontinuerlig bekreftelse og evaluering av samtlige prosesser fra felten.

Overløpsbeskyttelse

Styreteknikk og Safety-komponenter for overløpsbeskyttelse  

Styreteknikk og Safety-komponenter for overløpsbeskyttelse

Automatisk tankfylling gir mange fordeler. For å oppnå absolutt pålitelig overløpsbeskyttelse må et uavhengig sikkerhetssystem i henhold til SIL 2 likevel installeres.

Kun slik kan man i nødstilfeller være sikker på at ventilene for tilløp kobler pålitelig. I denne sammenheng tilbyr Phoenix Contact velegnede løsninger med redundant styreteknikk og Safety-komponenter.

Nivåovervåking

En ansatt kontrollerer nivået i en tank  

Overvåking av fyllnivåer og rask reaksjon

For effektiv styring av tankanlegg må man alltid ha full oversikt over fyllnivåer samt trykk. Et system som består av forskjellige sensorer, delvis på Ex-området, registrerer de forskjellige måleverdiene.

Vi tilbyr en velegnet pakke med styre- og kommunikasjonsteknikk for å overføre og behandle disse signalene samt for å kunne reagere raskt.

Komplette løsninger for automatisert styring av tankanlegg

En stor portefølje med SIL-sertifisert teknikk for funksjonell sikkerhet, Ex-i-skilleforsterkere
samt modulære styresystemer sørger for at du får en effektiv nivåregulering.

Parallelt med nivåreguleringen installeres en overløpsbeskyttelse som i nødstilfeller styrer en sikkerhetsventil og stanser strømmen av transportgods.

Komplette løsninger for automatisert styring av tankanlegg  

Med komplette løsninger fra Phoenix Contact automatiserer du tankanleggets styring både effektivt og sikkert

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00