Energikontroller: Modulært huskonsept med T-konnektor.

Oversikt

Elektronikkhus fra Phoenix Contact  

Elektronikkhus er mye mer enn bare en innpakning til elektronikken

  • Modulær oppbygging, fleksibel kretskorttilkobling og tiltalende design – dagens elektronikkhus må skilte med litt av hvert.
  • Scheidl GmbH, som har hovedsete i Nürnberg, bruker hussystemet BC fra Phoenix Contact som funksjonell emballasje til sin Energy Controller.
  • Firmaet Optimus Meine Energie GmbH, som holder til i Regensburg, styrer, nettorganiserer og overvåker kraft-varmeaggregater på denne måten.
  • Ved det modulære huskonseptet til Energy Controller spiller T-konnektoren en meget viktig rolle.

Kundeprofil

Firmaet Scheidl GmbH, som er en ung bedrift fra Nürnberg, har spesialisert seg på ny måle-, styre- og reguleringsteknikk innen varmeanleggsteknikk med hovedfokus på regenerative energier og effektiv energibruk. Energy Controller finnes også som uavhengig produkt som måledatalogger - for overvåking av anlegg ved hjelp av registrering av temperatur, tilstand og målere.

Anvendelse

Dipl.-Ing. (FH) Achim Scheidl og Dipl.-Ing. Arno Friedrich  

Achim Scheidl og Arno Friedrich benytter hus fra Phoenix Contact i sine løsninger

"En måledatalogger – som er et apparat som registrerer temperaturer og energi – gjør funksjonene i komplekse varmeanlegg transparente", forteller daglig leder Achim Scheidl. "Tidligere var detaljerte måleverdier sjelden viktig, systemene var enkle og energikostnadene ikke relevante.“ Nye varmeanlegg, og da spesielt for bruk av regenerative energier, er mer komplekse. Scheidl: "Det er kun mulig å virkelig forstå anleggene dersom de elektriske og termiske dataene evalueres over en lang tidsperiode."

Mye utviklingsarbeid måtte fullføres før Energy Controller nådde dagens funksjonsomfang. "Ved første generasjon så vi nesten ikke på huset, men kun på funksjonene,“ forteller Scheidl. "Vi hadde et sammensurium av deler i forskjellige hus som var tilkoblet hverandre via kabel.“ Da en Re-Design stod for døren, lette Scheidl etter et egnet hussystem for alle utstyrskomponentene.

Løsning

Hus BC 107 fra Phoenix Contact  

Basismodulen i Energy Controller er huset BC 107 fra Phoenix Contact

"Med elektronikkhuset BC fra Phoenix Contact fikk vi et fleksibelt system for basis- og tilleggsmoduler som tilpasser seg slik at utformingen blir slik vi ønsker“, forteller Scheidl. Husbreddene fra 17,8 mm til 161,6 mm åpner for enkel installering av forskjellige moduler i samme husdesign.

Den generøst utformede kretskortbestykningsflaten forenkler prosjekteringen under layout- og utviklingsprosessen. Innenforliggende kretskortføringer i alle tre retninger sørger for en funksjonstilpasset og komfortabel installering av elektronikken – kretskortene kan sneppes både parallelt og rettvinklet på monteringsskinnen i forskjellige posisjoner. "Den 16-polede busspluggen er selve nøkkelen til utstyrsutformingen vår“, forteller Scheidl. Data og energi kan overføres praktisk serielt eller parallelt, og kablingsarbeidet holder seg absolutt i grenser."

T-konnektor fra Phoenix Contact  

Praktisk modulskift grunnet T-konnektor

Også på sin videre vei frem til sluttbruk – for eksempel på kraft-varmeaggregater – spiller T-konnektoren en viktig rolle.

"Grunnet den selvoppbyggende kontakten fra enhet til enhet uten ekstra kabling forenkles konfigureringen til vår energimanager“, sier Arno Friedrich, daglig leder hos Optimus Meine Energie GmbH. "Også installeringen på stedet samt utskiftning av moduler i ettertid uten at hele enheten må løses opp, er en rask og enkel sak.“

Energimanager fra Phoenix Contact  

Tilgang til kraft-varmeaggregater via Internett – måledataene forblir i energimanager

Som kunde og samarbeidspartner for Scheidl GmbH benytter Optimus Meine Energie GmbH deres Energy Controller som sentral komponent til sin energimanager. Energimanager brukes blant annet i kraft-varmeaggregater hos den regionale energileverandøren Rewag i Regensburg – varmeanleggene med kraftvarmeblanding blir slik styrt behovstilpasset og tilpasset hverandre.

Alle relevante driftsspesifikasjoner kan avleses via fjerntilgang, ved feil informeres operatøren automatisk og omgående. Dermed bortfaller tidkrevende kontrollarbeid på anlegget på stedet, og tilgjengeligheten øker.

Fasit

Optimus tilbyr ikke bare installeringer, men også energiovervåking som komplett pakke og som tjenesteytelser for operatøren – i den sammenheng spiller også det modulære monteringsskinne-huskonseptet en viktig rolle.

"Dette modulære konseptet gjør oss i stand til å konfigurere vår energimanager nøyaktig for hvert anlegg, og modifisere det på en praktisk måte“, sier Friedrich når han forklarer prinsippet nærmere. "Hvis operatøren deretter likevel ønsker et ekstra aggregat, tilføyes helt enkelt en ytterligere modul fra Scheidl.“ Den såkalte Hot-Plugging er her en støtte – enheten trenger ikke å stenges ned, og ingen ekstra programvare må installeres.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Referrer: