MyOmega Systems: Universelt huskonsept for IoT-Gateway

Oversikt

Universelt elektronikkhus innen logistikk: Opptil 1500 nivåer flyter inn i skyen via IoT-Gateway  

Opptil 1500 nivåer flyter inn i skyen via IoT-Gateway

  • Teknologibedriften MyOmega Systems GmbH fra Nürnberg fører Tingenes Internett (IoT) inn i logistikken og til vingården.
  • I forbindelse med IoT skulle det utvikles en Gateway med utgangspunkt i et universelt og fleksibelt huskonsept.
  • Som hus til Gatewayen, med betegnelsen "d3", valgte man det universelle elektronikkhuset UCS fra Phoenix Contact.
  • Gatewayens gode fleksibilitet på den funksjonelle siden har sitt utgangspunkt i UCS-husseriens tilpasningsegenskaper.

Kundeprofil

Bernd Möller, grunnlegger og CEO hos MyOmega Systems GmbH  

Bernd Möller, grunnlegger og CEO hos MyOmega Systems GmbH

Overvåking og styring av maskiner, produksjon og logistikk – det er selve kjerneoppgaven til "IoT-økosystemet" innenfor rammmen av IoT-strategien til MyOmega Systems GmbH. "Vi utviklet IoT-økosystemet MYNXG med utgangspunkt i solid plattformerfaring", forteller Bernd Möller, daglig leder hos MyOmega.

Anvendelse

Registrering av nivå ved hjelp av kamerasensor TracoBin  

Logistikk 4.0: Registrering av nivå ved hjelp av kamerasensor TracoBin

En applikasjon som viser styrken til IoT-plattformen MYNXG, finner man ved logistikken av C-deler, som er artikler som vanligvis har lav verdi og høye anskaffelseskostnader. Ved administrering av C-deler dreier det seg om å optimalisere anskaffelsesprosessene, all den tid det mest kritiske øyeblikket i logistikkjeden alltid er erkjennelsen av at en komponent må bestilles på nytt.

Håndteringen av komponentene som lagres i de små lastbærerne og som merkes som C-deler, er ofte problematisk. Såkalte kanbansystemer (Just In Time-systemer) med en metode for styring av produksjonsprosessen som retter seg etter det faktiske forbruket av materialer på stedet for klargjøring og bruk, er her løsningen. "I den logistikkapplikasjonen som vises her, registrerer kamerasensorene nivåene i de små lastbærerene og kommuniserer relevante data til Gateway d3", forteller Möller. "Denne automatiske prosessen kan redusere lagerholdet betydelig."

Løsning

Modulært hus UCS  

Det modulære huset UCS forenkler produksjonen av Gateway d3

Ved valg av huset bestemte MyOmega seg for Universal Case System UCS fra Phoenix Contact. "Fordi vår maskinvare må være absolutt robust og pålitelig i industrielle omgivelser, er husserien UCS nettopp det vi trenger", forteller Möller. "Vi legger også stor vekt på husdelenes modularitet."

UCS-huset er sammensatt av to identiske halvskall, uttakbare sidevegger og fargemerkede hjørneinnlegg. Disse fungerer også som feste for hovedkortet. "Med utallige grensesnitt kan vi helt enkelt tilpasse Gatewayen etter brukerens behov", fortsetter Möller. "Her gir hussystemet UCS støtte ved at kun tilhørende sidevegger trenger å tilpasses kravene, og det på alle fire sidevegger."

Hjørneinnleggene finnes i forskjellige farger, og åpner for rask og kostnadsoptimalisert individuell tilpasning. Med de to grunnfargene og sideveggene samt de individuelle delene fra byggeklossystemet er forskjellige designkonsepter mulig. Og ved hjelp av forskjellige tilbehørsdeler kan d3-Gateway, alt etter behov, monteres på monteringsskinnen i automatikkskapet, på veggen eller på bordet.

Visualisering av formidlede data i MYNXG-plattformen  

Visualisering av formidlede data i MYNXG-plattformen

Den smarte kameramodulen, TracoBin-system, som er integrert i systemet med små lastbærere, sender dataene via det kapillære ISM båndet ved 868 MHz til Gateway d3, der de behandles og analyseres og sendes som relevant informasjon til skyen. Hvis man tar utgangspunkt i opptil 1500 sensorer som hver og en sender et bilde hver sjette time, forstår man raskt hvilke enorme datamengder som her må håndteres. Hvis dette begrenses betydelig og det kommuniseres til skyen via Gateway, åpnes det for tilnærmet latensfrie handlinger. Disse kan deretter visualiseres på MYNXG-plattformen og vises på skjermen.

Fasit

Gateway d3, som bygger på et hus i serien Universal Case System (UCS), er med MYNXG-plattformen, som tilpasser seg optimalt etter tilgjengelige infrastrukturer, en sentral byggekloss ved digitalisering av industrielle prosesser. Husserien UCS danner et solid fundament også for fremtidige Gateway-utbygginger. Möller: "Den høye fleksibiliteten til vår Gateway på den funksjonelle siden flankeres av UCS-husseriens tilpasningsevne." Også "Initiative Mittelstand" lot seg imponere av IoT-plattformen fra MyOmega. Innovasjonsprisen IT i kategorien Industri og logistikk gikk i 2018 til MyOmega Systems GmbH.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00