MAN oppretter monteringsfabrikk ved Krakow på rekordtid

Oversikt

Siste kvalitetskontroll på slutten av båndet  

Kvalitetskontroll hos MAN

I 2007 ble den nye monteringsfabrikken til MAN gruppen for nyttekjøretøyer åpnet i Niepolomice ved Krakow i Polen. Her produseres lastebiler med vekt over 16 tonn. For første gang benytter MAN i Niepolomice nettverks- og styreteknikk samt I/O-systemer fra Phoenix Contact på samtlige produksjonsområder.

På det 142 hektar store området har den internasjonalt ledende lastebilprodusenten på meget kort tid etablert en av de mest moderne monteringsfabrikkene, med et grunnareal på rundt 250 000 kvadratmeter – 78 000 kvadratmeter er under tak. Byggeprosessen startet høsten 2005, og allerede i midten av 2007 kunne de første kjøretøyene rulle ut fra fabrikken.

Fabrikken ble konstruert slik at det pr. sjikt, med 650 ansatte, produseres 15000 lastebiler pr. år. "Dette tallet ble forbigått allerede i 2009", forteller Dr. Carsten Intra, leder av avdelingen for tunge lastebiler. For å kunne omsette et prosjekt i denne størrelsesorden raskt og friksjonsfritt ble en automatiseringsstandard som hadde blitt testet ut på fabrikken i München, benyttet og videreutviklet.

Applikasjon

Før byggingen av fabrikken i Polen ble påbegynt, fastsatte et team i München med åtte planleggere, ledet av MAN vedlikeholdsplanleggerne Peter Gutjahr og hans stedfortreder Alexander Röhrl, alle vesentlige krav til automatiseringskonseptet. All data som var relevant for produksjonen, skulle via et nettverk formidles fra sentralen i Bayern til de enkelte produksjonsstedene i Polen.

For at en rask og konsekvent kommunikasjon over samtlige bedriftsnivåer samt mellom produksjonsstedene over hele verden skulle være mulig, måtte automatiseringsløsningen ha sitt utspring i åpne og internasjonale standarder. I tillegg måtte samtlige anleggsdeler og komponenter kunne integreres helt problemfritt i bedriftens nettverk, og tilpasses fleksibelt etter endrede bruksbetingelser. En forutsetning var også et omfattende diagnostikkonsept som kunne redusere stillstand til et minimum. Automatiseringssystemet fra Phoenix Contact tar utgangspunkt i konseptet med IT-matet automasjon og imøtekommer derfor disse kravene."

Løsning

Kommunikasjon med elektrohengebanesystemet via kontroller  

Kontrolleren ILC 350 ETH-IB regulerer kommunikasjonen til elektrohengebanesystemet

I den utstrakte monteringsfabrikken i Polen må over 100 000 signaler registreres, anvisninger videreføres og strøm overvåkes for at anleggene skal kunne fungere feilfritt. Til dette formålet benytter MAN I/O-systemer fra Phoenix Contact i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67. For monteringen i automatikkskapet benyttes systemet Inline Modular.

Pålitelig trådløs kommunikasjon

Bluetooth utmerker seg blant annet med en stabil og pålitelig dataoverføring selv ved vanskelige omgivelsesforhold. Wireless-protokollen kan helt enkelt integreres i Ethernet-kommunikasjonen, og mange lokale Bluetooth-nettverk kan benyttes parallelt.

Styreteknikk med meget gode kommunikasjonsegenskaper

Ved elektrohengebanene benyttes RFC 450 ETH-IB som hovedkontroller også i de fire arbeidsstasjonene til rammemonteringen. I de to formonteringsstasjonene viderefører henholdsvis en Inline-kontroller ILC 200 IB dataene videre til den desentrale periferien via INTERBUS-systemet.

Av miljømessige hensyn lakkeres samtlige chassiser i den polske MAN-fabrikken med vannbasert lakk. For at lakkeringsprosessen skal forløpe trygt og sikkert, kreves meget raske reaksjonstider i kontrolleren. RFC 450 ETH-IB regulerer også her trykk, heving, senking og transport av chassiset samt dosering av farge. De underlagrede systemene er tilkoblet via INTERBUS.

Omfattende diagnostikk

Ved hjelp av det integrerte programvareverktøyet Diag+ kan samtlige anleggsområder diagnostiseres i MAN-fabrikken. Anleggsoperatører og vedlikeholdspersonell får ikke bare opp hvor feilen er lokalisert og feilens årsak, men mottar også informasjon om hvordan feilen kan utbedres. I tillegg til økt produktivitet som følge av redusert stillstand er dette også i henhold til den høye MAN-kvalitetsstandarden.

Fasit

MAN tar i bruk automatiseringsløsninger fra Phoenix Contact  

MAN tar i bruk automatiseringsløsninger fra Phoenix Contact

Fordi automatiseringssystemet hos Phoenix Contact bygger på konseptet med IT-matet automasjon, valgte de ansvarlige i MAN-gruppen for nyttekjøretøyer enstemmig denne automatiseringsløsningen.

"I tillegg til høy produktivitet la vi stor vekt på rask ramping og fleksible muligheter til å utvide anleggene", forteller Peter Gutjahr, som er ansvarlig for planlegging og vedlikehold hos MAN-nyttekjøretøyer. "Det er kun mulig i form av en enkel integrering av anleggsdelene og komponentene i produksjonsnettverket samt en konsekvent og rask dataoverføring over samtlige bedriftsnivåer og -lokaliseringer."

"Automatiseringssystemet fra Phoenix Contact har alle nødvendige, internasjonalt standardiserte grensesnitt som INTERBUS, Ethernet TCP/IP, Bluetooth eller OPC", supplerer hans stedfortreder Alexander Röhrl. "Sammen med den enkle håndteringen og maskin- og programvarens høye yteevne åpnet dette for besparelser i forbindelse med engineering og gir en rask anleggsoppstart."

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00