Prosessteknikk

Prosessteknikk

Sikker prosessteknikk

Vi hjelper deg i form av individuelle tjenesteytelser slik at du oppnår sikker drift i prosesstekniske anlegg.

Våre bransjeeksperter hjelper deg produktnøytralt ved planlegging og gjennomføring av sikkerhetslivssyklusen i henhold til EN 61511 samt ved PLT-beskyttelsesanordninger. Utover dette kan integrering av maskiner i prosessanlegg forutsette bruk av maskindirektivet. Her står vi ved din side med våre tjenesteytelser i henhold til EN ISO 13849.

Rådgivning

Rådgivning hos kunden

Vi gir deg veiledning på stedet rundt alle aspekter av sikkerhetslivssyklusen

Vi gir deg veiledning når du skal planlegge og implementere anlegget:

  • Utforming av sikkerhetslivssyklusen
  • Utforming av PLT-beskyttelsesanordninger
  • Grensesnitt: Trykkenheter, maskiner
  • ATEX, EMC, lavspenningsdirektiv
  • Utforming av Proof-Tests

Engineering

Safety-engineering hos kunden

Vi implementerer kravene til maskindirektivet for deg

For å bekrefte sikkerhetsintegriteten fastsetter vi, ved hjelp av tekniske dokumenter hos deg, sikkerhetsfunksjonenes SIL.

Disse må være tilstrekkelig robuste mot tilfeldige feil. Ved krav i henhold til maskindirektivet implementerer vi den komplette prosessen rundt sikkerhetslivssyklusen.

Seminarer

Sikkerhetsopplæring hos kunden

Vi besvarer dine spørsmål rundt sikkerhet

Grunnleggende funksjonell sikkerhet innen prosessteknikk
Du får en oversikt over kravene som stilles til prosesstyretekniske beskyttelsesanordninger og blir kjent med metoder for å identifisere og analysere risikoer. Du får også nødvendige grunnleggende kunnskaper om Safety Integrity Level, forkortet SIL.

Anvendelse av EN 61511

Med utgangspunkt i IEC 61511-1:2016 og andre relevante standarder gir dette seminaret deg grunnleggende kunnskaper for å oppnå funksjonell sikkerhet. I den forbindelse vises sikkerhetslivssyklusen ved hjelp av et konsekvent eksempel - fra risikoanalyse og utforming av PLT-sikkerhetsanordninger og helt til validering, drift og modifikasjon. Typiske spørsmål rundt valg av feltutstyr, driftsegnethet og utforming av sikker programvare blir besvart.

Beskrivelse
Anvendelse av EN 61511 [PDF, 0,11 MB]
Dagsseminar

Integrering av maskiner i prosesstekniske anlegg

Det finnes ofte grensesnitt mellom kravene som stilles til prosessindustrien og til maskinsikkerhet: I prosesstekniske anlegg benyttes eksempelvis også emballeringsmateriell eller maskiner for transport av (større eller mindre) containere.

Bruksområde maskindirektiv
Sammenkobling av disse maskinene kan føre til en enhet av maskiner. Modifisering av maskinene og anleggene underligger definisjonen Vesentlig endring. I slike tilfeller blir en operatør til produsent, og er ansvarlig for samsvarsevalueringen. Vi hjelper deg med å overholde spesifikke krav til maskinsikkerhet og ved sikring av grensesnitt på sikkerhetsområder med utgangspunkt i kriterier som gjelder i Tyskland og Østerrike.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany