Beskyttelseskonsept

Overspenningsbeskyttelsesutstyr fra Phoenix Contact gir en effektiv beskyttende krets rundt utstyret og anleggene. Og man unngår effektivt overspenning utenfra. Passende beskyttelsesutstyr må installeres på alle grensesnitt mellom ledningene og beskyttelseskretsen.

I fire overordnede kategorier finner du passende overspenningsbeskyttelsesutstyr for strømforsyning, måle-, styre- og reguleringsteknikk, informasjonsteknikk samt for sende- og mottaksanlegg.

Beskyttelsessoner

Plassering av de enkelte beskyttelsessonene med en typisk enebolig som eksempel  

Plassering av de enkelte beskyttelsessonene med en typisk enebolig som eksempel

For å oppnå effektiv beskyttelse er det viktig å fastsette hvor utsatt utstyr befinner seg og hvilke påvirkninger som gjør at de nettopp er utsatt. Bildet viser en typisk enebolig som eksempel med forklaring av plasseringen av de enkelte beskyttelsessonene.

Forkortelsen LPZ står for "Lightning Protection Zone" og betegner de forskjellige fareområdene. Man skiller mellom følgende soner:

 • LPZ 0A (direkte lynpåvirkning): Betegner det utsatte området utenfor bygningen.
 • LPZ 0B (direkte lynpåvirkning): Betegner det beskyttede området utenfor bygningen.
 • LPZ 1: Betegner en sone innenfor bygningen som er utsatt som følge av energirik overspenning.
 • LPZ 2: Betegner en sone innenfor bygningen som er utsatt som følge av mindre energirik overspenning.
 • LPZ 3: Sonen er utsatt som følge av overspenning og andre påvirkninger som oppstår fra utstyret og selve ledningene.

Effekter av støtstrøm i ledninger

Hvordan induksjonsspenning i ledninger oppstår  

Hvordan induksjonsspenning i ledninger oppstår

Ved begrensning av overspenning dreier det seg om avledning av høyfrekvent strøm og dermed om transiente prosesser. Det betyr at det i første omgang ikke er den ohmske motstanden, men den induktive motstanden i en ledning som er utslagsgivende.

Når slik støtstrøm avledes mot jordpotensialet genereres det på nytt overspenning mellom innkoblingspunktet og jord i henhold til induksjonsloven.

u0 = L x di/dt
u0 = Indusert spenning i V
L = Induktivitet i Vs/A i H
di = Strømendring i A
dt = Tidsintervall i s

Den induktive motstanden kan kun reduseres ved å forkorte ledningslengden eller parallellkoble avlederstrekninger. Derfor er en maskeformet potensialutligning med tettest mulige masker den absolutt beste tekniske løsningen for å holde avlederstrekningens totale impedans og dermed restspenningen på et minimum.

Potensialutjevning

Potensialutjevningssystemer  

Potensialutjevningssystemer

Komplett beskyttelse oppnår man kun med en fullstendig isolering eller fullstendig potensialutjevning. Men fordi en fullstendig isolering ikke er mulig for mange praktiske anvendelser, gjenstår kun den fullstendige potensialutjevningen.

I den forbindelse skal alle elektrisk ledende deler tilkobles potensialutjevningssystemet. Forbindelsen fra spenningsførende ledninger til den sentrale potensialutjevningen etableres ved hjelp av beskyttelsesutstyr. Ved overspenning blir disse ledende og kortslutter overspenningen. På den måten kan skader som følge av overspenning effektivt forhindres.

Potensialutjevningssystemer kan være oppbygget på forskjellige måter:

 • Linjeformet potensialutjevning
 • Stjerneformet potensialutjevning
 • Maskeformet potensialutjevning

Den maskeformede potensialutjevningen er i den forbindelse den mest effektive metoden, da alle elektrisk ledende deler har en separat ledning, og ekstra ledninger kobler alle sluttpunkter via kortest mulige vei. Denne typen potensialutjevning er hensiktsmessig i spesielt ømfintlige anlegg, for eksempel datasentre.

Flertrinns beskyttelseskonsept for strømforsyningen

Nødvendige tiltak for å beskytte utstyr og anlegg er inndelt i to eller tre trinn, avhengig av avledervalg og ventede miljøpåvirkninger. Beskyttelsesutstyret for de enkelte trinnene har primært forskjellige avlederegenskaper og beskyttelsesnivå i henhold til hvilket beskyttelsestrinn de kan tilordnes.

Tretrinns beskyttelseskonsept med adskilt installerte beskyttelsestrinn:

 • Type 1: lynavleder
  Beskyttelsesnivå < 4 kV, vanlig installeringssted: hovedfordeling
 • Type 2: overspenningsavleder
  Beskyttelsesnivå < 2,5 kV, vanlig installeringssted: underfordeling
 • Type 3: utstyrsbeskyttelse
  Beskyttelsesnivå < 1,5 kV, vanlig installeringssted: foran sluttutstyret

Beskyttelsestrinnene 1 og 2 er også mulig i en avlederkombinasjon. Dette beskyttelsesutstyret imøtekommer kravene som stilles til avledere type 1 og 2. Den enkle installeringen utgjør den største fordelen. Det finnes heller ingen spesielle installeringsbetingelser å ta hensyn til. Avlederkombinasjoner som fungerer etter AEC-prinsippet har vist seg å være meget ytelsessterke. AEC står for aktiv energikontroll. Med utgangspunkt i triggerelektronikk sørger AEC for at energien fra en overspenning fordeles hensiktsmessig på de forskjellige beskyttelsestrinnene. Det forhindrer overbelastning i de enkelte beskyttelsestrinnene og sørger for nødvendig lavt beskyttelsesnivå.

Tretrinns beskyttelseskonsept med avlederkombinasjon type 1/2 og separat avleder type 3:

 • Type 1/2: lynstrøm-/overspenningsavlederkombinasjon
  Beskyttelsesnivå < 2,5 kV, vanlig installeringssted: hovedfordeling
 • Type 3: utstyrsbeskyttelse
  Beskyttelsesnivå < 1,5 kV, vanlig installeringssted: foran sluttutstyret

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk