Tilbake til oversikten

Testing og simulering

Testing og simulering

Test- og simuleringsscenarier for risikoreduksjon

Det være seg kortsiktige endringer i eksisterende automatiseringssystemer eller oppbygging av en helt ny applikasjon: Løsningens høye kvalitet og den raske og pålitelige engineeringen er en forutsetning for konkurransedyktighet.

Simulering og testscenarier sørger for en kontroll av den endrede automatiseringsløsningen før den endelige idriftsettelsen, og reduserer dermed feil og risikoer. Uansett om det dreier seg om Whitebox-testing, som er en kontroll på om den nye programmeringen kommer til å kjøre med alle funksjoner intakt i den nye kontrolleren, eller om det heller dreier seg om Blackbox-testing, det vil si et  simulert forløp i de virtuelle produksjonsomgivelsene: PLCnext Technology støtter ethvert testscenario optimalt.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

PLCnext Technology: Åpen og fremtidssikker

Med PLCnext Technology takler du kravene som stilles til IoT-verden

PLCnext Technology

Plattformen for grenseløs automatisering.

PLCnext Technology
Til PLCnext-nettside

Bli medlem av PLCnext-Community

Diskuter erfaringer og ideer.

PLCnext-Community
Til PLCnext-Community