Tilbake til oversikten

Termomagnetiske automatsikringer

Termomagnetiske vernebrytere er utstyrt med to utløsemekanismer. Den temperaturavhengige delen av mekanismen består av et bimetall med en varmetråd. Strømstyrker som overskrider beskyttelsesutstyrets nominelle strøm, genererer varme i varmetråden. Bimetallet bøyer seg og utøver en kraft på koblingsmekanismen, helt til denne kobles ut. Reaksjonen på overlaststrøm foregår med tidsforsinkelse.

Den mekaniske utløsemekanismen består av en magnetspole og et anker. Strømverdier som overskrider beskyttelsesutstyrets nominelle strøm genererer et magnetisk felt i spolen. Med strømmen forsterkes det magnetiske feltet og tiltrekker seg ankeret. Når forinnstilt grenseverdi er nådd, aktiverer ankeret utløsemekanismen og kobler dermed ut beskyttelsesutstyret. Reaksjonen på kortslutningsstrøm og for høy overlaststrøm følger i løpet av tre til fem millisekunder.

Nominell strøm og typisk innvendig motstand

Nominell strøm (A)Innvendig motstand (Ω)Nominell strøm (A)Innvendig motstand (Ω)
0,55,060,05
11,18≤ 0,02
20,310≤ 0,02
30,1412≤ 0,02
40,0915≤ 0,02
50,0616≤ 0,02
Tilbake oppover

Oppbygging

Innvendig oppbygging termomagnetisk vernebryter  

Innvendig oppbygging termomagnetisk vernebryter

Forklaring:

  1. Spoleanker
  2. Magnetspole
  3. a) Bimetall med omviklet varmeelement, strømgjennomflyt opptil 5 A
    b) Bimetall, direkte strømgjennomflyt fra 6 A
  4. Utløsemekanisme
  5. Koblingshendel av/på
  6. Koblingskontakt
  7. Koblingsstag
  8. Innstilling forspenning

 

Tilbake oppover

Funksjonskoblingsskjema

Funksjonskoblingsskjema for termomagnetisk automatsikring

Funksjonskoblingsskjema for termomagnetisk automatsikring

Forklaring:

1. Power in
2. Power out
11. Common
12. Normally closed (NC)
14. Normally open (NO)

Tilbake oppover

Utløsekarakteristikker

Typisk utløsekarakteristikk for termomagnetisk vernebryter  

Typisk utløsekarakteristikk for termomagnetisk vernebryter

Termomagnetiske automatsikringer finnes generelt med tre forskjellige karakteristikker. Det gjør dem velegnet for samtlige krav. De enkelte områdene og funksjonene er vist i den typiske utløsekarakteristikken.

Forklaring:

a = Virkeområde termisk utløsning
b = Virkeområde magnetisk utløsning
t = Koblingstid (i sekunder)
xl = Mange ganger nominell strøm / utløsefaktor
1 = Strømområde som karakteristikken gjelder for
2 = Utløsningsområde DC (grått)
3 = Utløsningsområde AC (blått)
4 = Utløsningsmaksimum
5 = Utløsningsminimum

Tilbake oppover

Karakteristikken viser at den termiske utløsningen [a] reagerer betydelig senere enn den magnetiske [b]. Grunnen er den nødvendige oppvarmingstiden hos den temperaturavhengige utløsemekanismen. Men også lavere strøm som flyter over lengre tid, registreres som overlaststrøm, og kobles ut. Den magnetiske utløsningen reagerer i løpet av meget kort tid på raskt stigende strømverdier som overskrider nominell strøm.

Ved samme nominelle verdi utløser vekselstrøm raskere enn likestrøm. På kurven fremgår dette i form av blått område. Generelt gjelder disse egenskapene for alle karakteristikker. Praktisk benyttes dette likevel kun ved bruk av vernebrytere med M1-karakteristikk. Vernebrytere med SFB- eller F1-karakteristikk utløser også ved likestrøm allerede så raskt at de ved drift med vekselstrøm ville ha vært for ømfintlige. Derfor er utløsningsområdene for vekselstrøm ikke angitt i SFB- og F1-karakteristikkene.

SFB-karakteristikk

SFB-karakteristikk  

SFB-karakteristikk

Vernebrytere med SFB-utløsekarakteristikk gir optimal beskyttelse mot overstrøm – også i utstrakte anlegg med lange ledninger.

Beskyttelsesutstyr med denne karakteristikken forhindrer unødvendig tidlig utkobling som følge av korte, driftsbetingede strømstigninger. Samtidig forhindrer de langvarig overlaststrøm som vil kunne medføre farlig varmeutvikling i komponentene.

Tilbake oppover

M1-karakteristikk

M1-karakteristikk  

M1-karakteristikk

Vernebrytere med M1-karakteristikk utløser senere enn vernebrytere med SFB- eller F1-karakteristikk. De tåler startstrøm i noe lengre tid, men reagerer senere på situasjoner med feil. På grunn av overlaststrømmen i den forbindelse vil drivenheter med feilaktig blokkering kunne få omfattende skader.

Sammenlignet med likestrømskarakteristikken er karakteristikken for vekselstrøm trukket noe frem på aksen for mange ganger nominell strøm. Vekselstrøm fører altså allerede ved mindre verdier i mange ganger nominell strøm til at vernebryteren utløser.

Forklaring:
Grå karakteristikk: Utløsningsområde for likestrøm
Blå karakteristikk: Utløsningsområde for vekselstrøm

Tilbake oppover

F1-karakteristikk

F1-karakteristikk  

F1-karakteristikk

Disse bryterne er ikke egnet for å beskytte drivenheter som forårsaker temporær startstrøm over nominell strøm. Vernebrytere med F1-karakteristikk utløser raskt i situasjoner med overlast. Under drift kan det føre til unødvendig hyppige utkoblinger.

Sluttutstyr som kan ta skade også ved kortvarig overlast og driftsstrøm med kun mindre økninger, er godt avsikret med disse vernebryterne.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00