ACB Technology

ACB Technology

Redundant frem til lasten

Aktive redundansmoduler med ACB Technology sørger for permanent redundant energiforsyning av lasten din.

I anlegg med meget høye krav til sikkerhet sørger redundante strømforsyninger for at svikt i en av strømforsyningene ikke fører til stillstand. Her er det om å gjøre å trekke potensielle feilkilder fra tilførselsledningen via strømforsyingen og helt til lasten, inn i overvåkingsprosessen.

Auto Current Balancing (ACB)

QUINT ORING-strømforsyning  

Symmetrisk oppdeling av laststrøm

QUINT ORING-modulenes ACB Technology sørger for at strømforsyningene belastes symmetrisk.

Her måles inngangsspenningsdifferansen mellom strømforsyningene kontinuerlig, og den reguleres automatisk opp til et avvik på 300 mV. Laststrømmen deles dermed helt symmetrisk opp.

Ved å ta i bruk moderne MOSFET-teknologi reduseres den termiske belastningen, i motsetning til klassisk diode, med opptil 70 %. Et slikt lavere effekttap sørger for at samtlige komponenter i automatikkskapet holder seg kjøligere og at utstyrets levetid oppnås.

Tilbake oppover

Alt i balanse

Bargrafvisning på en QUINT ORING-strømforsyning  

Visning av symmetrisk utnyttelse på utstyret

En bargraf signaliserer symmetrisk utnyttelse av strømforsyningene. Brukeren gjenkjenner umiddelbart hvilken inngangsspenning som er høyest, det vil si hvilken strømforsyning som belastes mest.

De forskjellige tilstandene avleses helt enkelt, eventuelle problemer oppdages raskt og kan elimineres på kort tid. Visning er i samsvar med NAMUR-anbefalelser.

Tilbake oppover

Permanent redundansovervåking

LED-visning potensialfri signalkontakt på en QUINT ORING-strømforsyning  

Komplett overvåking av redundansen

QUINT-ORING-modulene overvåker laststrømmen og sender ut en advarsel straks en innstilt verdi overskrides.

Hvis brukeren i forbindelse med anleggsutvidelser kobler ekstra last til en redundant strømforsyning, kan det føre til at redundansen går tapt.

Eksempelet som er beskrevet i neste avsnitt, tydeliggjør dette.

Tilbake oppover

Eksempel på scenario

Scenario: Redundant bruk av strømforsyninger  

Eksempel 1: Redundans OK, eksempel 2: Ingen redundans

To redundante strømforsyninger med henholdsvis 5 A nominell strøm forsyner en styring som trenger 5 A.

Hvis en ytterligere last på 3 A kobles til, kan denne leveres av strømforsyningens ytelsesreserve. Nødvendig strøm på 8 A står til disposisjon uten spenningsbrudd.

Her foreligger ikke lenger redundans: Hvis en av de to strømforsyningene svikter, kan den andre enheten ikke lenger stille 8 A til disposisjon. LED-en viser driftsansvarlige umiddelbart at ingen redundans er tilgjengelig lenger.

Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00