Tilbake til oversikten

Visualisering på toppnivå: Med SCADA-teknologi

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) er datastøttet overvåking og styring av tekniske prosesser. Visualiseringsgrensesnittet utgjør selve grensesnittet for interaksjoner mellom menneske og maskin.

Visualiseringer med SCADA-funksjoner imponerer med skaleringsmuligheter og allsidighet. De benyttes overalt der komplekse maskiner, anlegg eller automatiserte prosesser må betjenes og overvåkes.

Takket være den sentrale overvåkingen av anlegg, for eksempel på en PC eller annet HMI-utstyr (Human Machine Interface), bortfaller tidligere visninger som brytere og signalutstyr.

Din fordel: Vanlige standarder i dataformater eller kommunikasjon støttes av SCADA.

Det kan SCADA tilby

Ubegrensede muligheter med SCADA-visualiseringer  

Ubegrensede muligheter med SCADA-visualiseringer

Unikt for SCADA-visualiseringsprogramvare: Det store funksjonsmangfoldet.

  • Betjening og overvåking av maskiner og anlegg
  • Trending: For eksempel tegning av kurver med måledata
  • Alarming: Overvåking av prosessverdier med hensyn til tilstander som er tillatt / ikke tillatt, inkludert informering av brukeren
  • Datalogging: Registrering av data i en database for analyse eller grafisk visning i ettertid
  • Brukeradministrering: Tildeling og begrensning av brukerrettigheter
  • Reporting: Analyse av innsamlede data og visning av dataene som rapport

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00