Innsyn i dashboardet til Time Series Data Service

Enkelt og lett forståelig visualiserte tidsseriedata med Time Series Data Service

Før selve fortolkningen kommer visualisering av data. I den sammenheng er Time Series Data Service på Phoenix Contact IoT-plattformen Proficloud.io absolutt førstevalg. Med kun få trinn kan også bedrifter uten IT-fagpersonell visualisere, dele og trekke konklusjoner for prognoser, vedlikeholdstiltak og kvalitetssikring, helt skreddersydd etter egne behov.

Mer informasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene

Ansatt betrakter data om maskinvaren i Proficloud.io

Samtlige prosessdata er tilgjengelige sentralt Til enhver tid, alle steder

Times Series Data Service gir brukerne mulighet til å hente opp, overvåke og spore prosessdata når som helst og hvor som helst.

Enkelt konfigurerbare, nettbaserte dashboards visualiserer raskt og nøyaktig alle relevante og ønskede parametere, som f. eks. rotasjonshastigheten i et vindhjul, motortemperaturer, gjennomstrømningshastigheter eller også feilproduksjoner. De danner grunnlaget for datadrevne avgjørelser og Big-Data-applikasjoner.

Med Proficloud.io er bruk av Smart Service meget enkelt, også uten at du trenger egne eller begrensede IT-ressurser.

Dine fordeler

  • Ingen omstendelig konfigurering, takket være Plug-and-Play
  • Samtlige prosessdata er tilgjengelige sentralt – til enhver tid, alle steder
  • Enkelt konfigurerbare dashboards som gir praktisk overvåking av alle relevante og ønskede prosessparametere

Detaljert oversikt over fordelene

Produksjonsprosesser på skjermer
Mann kontrollerer Time Series Data på laptop
Time Series Data Service visualisert på laptop
Mann ser på Time Series Data på et nettbrett
Produksjonsprosesser på skjermer

Optimaliseringer og økt effektivitet i verdiskapningskjedene er primærmål for bedriftene. Time Series Data Service gir brukerne tilgang til prosessdata, og det over hele verden.
Dataene for hver tilkoblet maskin blir digitalisert, og kan også analyseres med Smart Service. Brukerne har også mulighet til å overvåke dataene og fastsette brukerdefinerte advarsler.

Få mer informasjon om Time Series Data Service på Proficloud.io
Mann kontrollerer Time Series Data på laptop

Under stillstand foregår det ingen produksjon i bedriftene, ei heller genereres det økt verdi for forretningen. Hver produserende bedrift har som mål å redusere stillstandstidene, eller som minimum å tilrettelegge slik at de kan planlegges. Med Time Series Data Service vet du alltid når svikt må påregnes og når vedlikehold vil være nødvendig.

Få mer informasjon om Time Series Data Service på Proficloud.io
Time Series Data Service visualisert på laptop

Kvaliteten til et produkt kan avgjøres av forskjellige faktorer. Mange av disse faktorene kan visualiseres og analyseres med utgangspunkt i data i maskinene i Time Series Data Service.
Få informasjon allerede på et tidlig tidspunkt dersom produktene ikke samsvarer med innstilte krav, og sørg for at defekte varer utsorteres umiddelbart. Slik kan reklamasjoner reduseres. Videre kan f. eks. energitopper fanges opp ved hjelp av tidlige advarsler.

Få mer informasjon om Time Series Data Service på Proficloud.io
Mann ser på Time Series Data på et nettbrett

Hver bedrift har medarbeidere som kjenner produksjonen og maskinene bedre enn mange av de ansatte, ofte som følge av mange års yrkeserfaring. Denne kunnskapen kan gjøres tilgjengelig og deles via Time Series Data Service. Dataene visualiseres, og alarmer kan settes med utgangspunkt i data.

Få mer informasjon om Time Series Data Service på Proficloud.io
Proficloud.io: ditt inngangskort til Industrial IoT
Mer informasjon om Time Series Data Service
Times Series Data Service gir brukerne mulighet til å hente opp, overvåke og spore prosessdata når som helst og hvor som helst.
Hent informasjon, og test gratis
Time Series Data Services på en skjerm

Smart Service i detalj

Tidsseriedata
Time Series Data utdrag fra en maskin
"Alert List"-widget fra Times Series Data
Tidsseriedata

"Graph"-widgeten er en av de enkleste mulighetene til å vise tidsseriedata som graf. Dataene kan vises som kurver, stolper eller som punkter. Disse kan i tillegg tilpasses med farger.
I denne widgeten kan også alarmmeldinger opprettes.

Få mer informasjon om Time Series Data Service på Proficloud.io
Time Series Data utdrag fra en maskin

Med widgeten "Stat" kan en bestemt verdi (f. eks. aktuell, høyeste, laveste verdi) for en ankommende dataflyt vises. Verdier under eller over en bestemt verdi kan merkes med farger (f. eks. opptil 50 = grønn, over 75 = gul, over 100 = rød).
Brukeren kan velge om bakgrunnen skal vises med en kurve fra foregående data, eller bare aktuell verdi.

Få mer informasjon om Time Series Data Service på Proficloud.io
"Alert List"-widget fra Times Series Data

Widgeten "Alert List" viser i en oversikt de Alerts som har over- eller underskredet en innstilt verdi. Alert-listen viser tidligere grensebrudd.
Videre kan det stilles inn hvorvidt alarmene bare skal vises fra et Dashboard, eller fra alle Dashboards som er opprettet i kontoen.

Få mer informasjon om Time Series Data Service på Proficloud.io
Blade Intelligence Dashboards med Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards med Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards i Time Series Data Service er en omfattende, skybasert løsning for overvåking av vindhjul. Ved hjelp av tidsseriedata kan du til enhver tid overvåke vindhjulenes tilstand online, og iverksette nødvendige tiltak for å forhindre skader. Ved lave temperaturer kan du f. eks. overvåke istykkelsen på rotorbladene, og får med en integrert Alerting-funksjon direkte informasjon dersom issjiktet når et kritisk nivå.
Flere overvåkingsfunksjoner som er mulige med Dashboards på Proficloud.io i Time Series Data Service, er overvåking med hensyn til lynnedslag og derav resulterende topplast samt bøyemomenter for de enkelte rotorbladene.
Kort fortalt: De detaljerte Dashboards gir deg oversikten over vindhjulenes tilstand.

Mer informasjon om overvåking av rotorblader

Det sentrale punktet for å bestille Smart Services
Bestilling av Smart Services
Forbildet til service-store fra Proficloud.io er den vanlige online-shopen, som kanskje de fleste bruker i sine daglige liv. Enkel å forstå, enkel å betjene.
Bestill nå
Smart Services på tre skjermer