Kapasitetsmodul - QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
1076858

QUINT kapasitetsmodul, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, Skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer
Inngangsspenning 24 V DC (SELV)
Inngangsspenningsområde 22,5 V DC ... 30 V DC
Fast tilkoblingsterskel < 22 V DC
> 30 V DC
Strømforbruk IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) 20 A
Strømforbruk Imaks (UN, IOUT = IStat. boost, ICharge = maks) 30 A
Strømforbruk INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) 0,1 A (Uten last)
Strømforbruk ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = maks) 10 A (Lasteprosess)
Inngangseffekt Pmaks (UN, IOUT = IStat. boost, ICharge = maks) 599 W
Inngangseffekt PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) 488 W
Inngangseffekt PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = maks) 244 W
Bufringstid 4 min. (2,5 A)
30 s (20 A)
Ladetid ca. 6,3 min. (2,5 A)
ca. 2,1 min. (10 A)
Gjenoppladetid ca. 5,4 min. (2,5 A)
ca. 1,4 min. (10 A)
Innkoblingsstrømstøt ≤ 7 A (≤ 4 ms)
Innkoblingstid 1 ms (Bufferdrift)
Intern inngangssikring nei
Spenningssikkerhet maks. 35 V DC (Polaritetsbeskyttelse)
Spenningsfall inngang/utgang 0,5 V DC
Signalstatus Parallel Port
Tilkoblingsmerking 3.6
Kanal DI / DO (digital inngang / digital utgang)
Koblingsspenning < 1 V
24 V (UN - 1 V (typisk))
Beskrivelse koblingsinngang Tilkoblingsklemme kommunikasjon, parallelldrift
Status (kan konfigureres) Parallel Mode
Statusbetingelse (kan konfigureres) Ikke aktiv: ingen
Aktiv:
Utgang: bufferdrift < 1 V
Utgang: nettdrift 24 V (UN-1 V (typisk))
Inngang: Tilkoblet SGnd: Start bufferdrift
Strømbelastning 5 mA
Referansepotensial Annen enhet parallell port IN/OUT
Signalstatus Remote
Tilkoblingsmerking 3.5
Kanal DI (digital inngang)
Status (kan konfigureres) Remote
Statusbetingelse Remote
Low-signal Forbindelse etter SGnd med < 3 kΩ
High-signal åpen
Tilordning signal - status low - active
Referansepotensial 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2)

Virkningsgrad > 98 % (når energiakkumulatoren er ladet)
Parallellkoblingsevne ja
Parallellkoblingsevne maks. 4
Seriekoblingsevne Nei
Nettdrift
Utgangsspenning 24 V DC
Utgangsstrøm IN 20 A
Statisk Boost (IStat.Boost) 25 A
Utgangseffekt POUT (UN, IOUT = IN) 480 W
Utgangseffekt POUT (UN, IOUT = Istat. boost) 600 W
Effekttap Nominell last (UN, IOut = IN, ICharge = 0) 10 W
Kortslutningssikker ja (med inngangssikring)
Test uten last ja
Batteridrift
Utgangsspenning 24 V DC
Utgangsstrøm IN 20 A
Statisk Boost (IStat.Boost) 25 A
Utgangseffekt POUT (UN, IOUT = IN) 480 W
Utgangseffekt POUT (UN, IOUT = Istat. boost) 600 W
Effekttap Nominell last (UN, IOut = IN, ICharge = 0) 90 W
Kortslutningssikker ja
Test uten last ja
Signalstatus alarm
Tilkoblingsmerking 3.3
Kanal DO (digital utgang)
Koblingsutgang Transistor
Status (kan konfigureres) Samlealarm
Statusbetingelse (kan konfigureres) Alarmterskel
Utgang kan belastes maks. 20 mA
Tilordning status - signal active - low
Referansepotensial 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2)
LED-statusindikator rød (alarm)
Signalstatus Ready
Tilkoblingsmerking 3.4
Kanal DO (digital utgang)
Koblingsutgang Transistor
Status (kan konfigureres) Ready
Statusbetingelse (kan konfigureres) Ladestatus = 100 % eller bufferdrift
Utgang kan belastes maks. 20 mA
Tilordning status - signal active - high
Referansepotensial 3.7 (SGnd, identisk med 1.3,1.4, 2.2)
LED-statusindikator grønn (ladestatus SOC)
Signalstatus UIN OK
Tilkoblingsmerking 3.1, 3.2
Kanal DO (digital utgang)
Koblingsutgang Elektroniske releer (OptoMOS)
Status (kan konfigureres) UIn OK
Statusbetingelse (kan konfigureres) UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC
Utgang kan belastes 300 mA
Tilordning status - signal active - high
LED-statusindikator grønn (UIn OK)
Signaljord SGnd
Tilkoblingsmerking 3.7
Koblingsspenning 0 V
Strømbelastning maks. 60 mA
Funksjon Signaljord
Referansepotensial 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote

Kapasitet 16 kJ
Bufringstid 4 min. (2,5 A)
30 s (20 A)
Lagringsmedium Dobbellagskondensator

Inngang
Posisjon 1.x
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling
entrådet 0,2 mm² ... 6 mm²
flertrådet 0,2 mm² ... 4 mm²
flertrådet med endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 4 mm²
flertrådet med endehylse med plasthylse 0,25 mm² ... 4 mm²
entrådet (AWG) 24 ... 10
Avisoleringslengde 8 mm
Tiltrekkingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Drivenhetsform skruehode Langsgående slisse L
Ledertilkobling 2-leder
entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
flertrådet med TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Utgang
Posisjon 2.x
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling
entrådet 0,2 mm² ... 6 mm²
flertrådet 0,2 mm² ... 4 mm²
flertrådet med endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 4 mm²
flertrådet med endehylse med plasthylse 0,25 mm² ... 4 mm²
entrådet (AWG) 24 ... 10
Avisoleringslengde 8 mm
Tiltrekkingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Drivenhetsform skruehode Langsgående slisse L
Ledertilkobling 2-leder
entrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
flertrådet med TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Signal
Posisjon 3.x
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
entrådet 0,2 mm² ... 1 mm²
flertrådet 0,2 mm² ... 1,5 mm²
flertrådet med endehylse uten plasthylse 0,2 mm² ... 1 mm²
flertrådet med endehylse med plasthylse 0,2 mm² ... 0,75 mm²
entrådet (AWG) 24 ... 18
Avisoleringslengde 8 mm

Grensesnitt EtherCAT
Antall grensesnitt 2
Tilkoblingstype RJ45
Posisjon 5.x
Lås Festehake
Overføringsfysikk Twisted-Pair
Egenskaper Autonegotiation
fulldupleks
Topologi Linje
Ring
Overføringshastighet 100 mb/s
Overføringslengde maks. 100 m
Syklustid < 100 µs
Tilgangstid ≤ 2 s
Støttet protokoll CoE
Chipsett Renesas R-IN32M3
Potensialskille ja

Isolasjonsspenning inngang, utgang/hus 500 V

Produkttype Kapasitetsmodul
MTBF (IEC 61709, SN 29500) 1351036 h (25 °C)
903325 h (40 °C)
470143 h (60 °C)
Isolasjonsegenskaper
Beskyttelsesklasse III (Spesiell anvendelse (SELV))
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 2

Bredde 244 mm
Høyde 130 mm
Dybde 125 mm
Monteringsmål
Monteringsavstand høyre/venstre 0 mm / 0 mm
Monteringsavstand oppe/nede 50 mm / 50 mm

Monteringstype Skinnemontering
Innbygning vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715

Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) V0
Husmateriale Metall

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) -40 °C
Innsatshøyde ≤ 4000 m
Klimaklasse 3K3 (iht. EN 60721)
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) ≤ 95 %
Slag 30g, 18 ms, pr. retning (etter IEC 60068-2-27)
Vibrasjoner (drift) 0,7g

Overspenningskategori
EN 61010-1 II (≤ 4000 m)
EN 61010-2-201 II (≤ 4000 m)
UL 60950-1 II (≤ 4000 m)
Lavspenning
Standarder/forskrifter IEC 61010-1 (SELV)
IEC 61010-2-201 (PELV)

UL
Merking UL 61010-1
UL
Merking UL 61010-2-201
UL
Merking UL 121201
UL
Merking CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12
UL
Merking CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14
UL
Merking CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
CB Scheme
Merking IEC 61010-1
IEC 61010-2-201
EN 61010-1
EN 61010-2-201

Elektromagnetisk kompatibilitet I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
Støyemisjon Støyemisjon etter EN 61000-6-3 og EN 61000-6-4
Støyfasthet Utstyrsstøyfasthet etter EN 61000-6-2
Utlading av statisk elektrisitet
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-2
Utlading av statisk elektrisitet
Kontaktutladning 4 kV (Teststyrkegrad 2)
Luftutladning 8 kV (Teststyrkegrad 3)
Merknad Kriterium B
Elektromagnetisk HF-felt
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-3
Elektromagnetisk HF-felt
Frekvensområde 80 MHz ... 1 GHz
Prøvefeltstyrke 10 V/m
Merknad Kriterium A
Raske transienter (burst)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-4
Raske transienter (burst)
Inngang 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Utgang 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Signal 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Merknad Kriterium B
Støtspenningsbelastning (Surge)
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-5
Ledningsført påvirkning
Standarder/bestemmelser EN 61000-4-6
Ledningsført påvirkning
Frekvensområde 0,15 MHz ... 80 MHz
Merknad Kriterium A
Spenning 10 V
Kriterium A Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser.
Kriterium B Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer.

Artikkelnummer 1076858
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BCMU
Produktnøkkel CMUI43
GTIN 4055626785813
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 3 404 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,86 g
Tolltariffnummer 85322900
Opprinnelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27049201
ECLASS-11.0 27040692

ETIM

ETIM 8.0 EC002850

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26111700

EAC

Godkjennings-ID: D-DE.GB09.V.00570/20

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528

EAC

Godkjennings-ID: RU*DE*HB54.B05799/20

cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"