Energiovervåking innen elektrisk installasjon Enkel og transparent overvåking, kommunisering og analyse av energidata med våre produkter for effektiv energiovervåking.

Installatør installerer EMpro-energimåleutstyr i automasjonskap

Overvåking av energi er selve nøkkelen for mer effektiv energibruk: For å samle inn forbrukserverdier i maskiner, anlegg og bygninger, og avlede energisparetiltak, må energimåleteknikk installeres på stedet.

Et system for overvåking av energi må være enkelt å implementere, all den tid fokuset hos den senere brukeren vanligvis ligger på andre oppgaver, nemlig kjerneforretningens egentlige virkeområder.

Under utviklingen av vår portefølje med sensorer og måleteknikk, som er tilpasset hverandre, var det viktig at betjeningen skulle være så enkel som overhodet mulig. Bestemte produkttyper i vårt EMpro-energimåleutstyr er egnet for direkte tilkobling av produsentuavhengige Rogowski-spoler. mV-signalet behandles i enheten, eksterne måleomformere er derfor ikke nødvendig.

Idriftsettingen er utført i kun tre trinn. Den er unnagjort på få minutter selv for brukere med minimal fagkunnskap. Digitale tjenester og fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger, som direkte skytilkobling, hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.

  • Spar kablings- og konfigureringsarbeid med energimåleutstyr og direkte tilkoblingsmulighet av Rogowski-spoler
  • Rask integrering i styre- og administreringssystemer grunnet fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser
  • Raskt tilgjengelige måledata, uten spesielle kunnskaper om komplekse nettverk, via IoT-kompatible målere med enkel Plug-and-Play-tilkobling til Proficloud.io

EMpro-energimåleutstyr Med bare tre trinn er EMpro-energimåleutstyret ferdig konfigurert og integrert i nettverket

  • Rask og enkel installering
  • Mindre kablingsarbeid grunnet direkte tilkobling av vanlige Rogowski-spoler
  • Intuitiv konfigurering direkte på enheten