Nødstopp med transportbåndapplikasjon

Funksjonell sikkerhet for gruppeutkobling ved trefasemotorer

Funksjonell sikkerhet er et viktig tema spesielt innen maskinteknikk og anleggsteknikk. Den forhindrer farer for personellet og skader på anlegg og maskiner.

I praksis brukes ofte grupper av trefasemotorer i forskjellige anvendelser.

Her er enkel implementering av løsninger med funksjonell sikkerhet helt essensielt for sikker og økonomisk drift.

Personer ved maskin med funksjonell sikkerhet

Enkel gruppeutkobling og høy anleggstilgjengelighet

  • Pålitelig og enkel gruppeutkobling som beskyttelse av personellet ditt, maskinene og anleggene.
  • Høy anleggstilgjengelighet takket være 10 ganger lengre levetid med hybridteknologi
  • Sikker utkobling grunnet integrert Safety-funksjon opptil SIL 3 og PL e
Applikasjonsvisning: Funksjonell sikkerhet ved trefasemotorer:

Funksjonell sikkerhet ved trefasemotorer: Applikasjonsvisning

Enkelthet i funksjonell sikkerhet

Via T-konnektoren kan, uten ekstra kablingsarbeid, nødstopp-gruppeutkoblingen av alle etterfølgende hybridmotorstartere foretas.

I tillegg kan samtlige moduler forsynes via systemstrømforsyningen. Tilbakemeldingsmodulen gir enkel overvåking av motorens status.

Hybridmotorstarter med symbol for CONTACTRON-hybridteknologi

Lengre levetid med CONTACTRON-hybridteknologi

Levetiden til CONTACTRON-hybridmotorstartere er ti ganger høyere enn ved vanlige koblingsenheter, noe som gir en betydelig fordel ved hyppige koblinger. Det forlenger vedlikeholdsintervallene, og øker anleggstilgjengeligheten.

Smart kobling og sikker utkobling av motorgrupper

Bilde av produksjonslinje med forskjellige motorgrupper
Anleggsområder med motorgrupper
Sikker drift av anleggsområder med motorgrupper: I nødstilfeller kan samtlige motorer i en gruppe kobles sikkert ut via nødstopp.
Anleggsområder med motorgrupper
Transportbåndlinje med motorer
Transportbåndlinje med en gruppe trefasemotorer, slik man veldig ofte ser det i praksis. Personellet og transportsystemet beskyttes gjennom den enkle integreringen av funksjonell sikkerhet.
Transportbåndlinje med motorer
Nødstopp i industrielle omgivelser

Enkel integrering av sikkerhetsteknikk innen maskinteknikk

Sikkerhetsteknikk er en viktig faktor innen maskinteknikk. Den forhindrer fare for operatørene og skader på maskinen.

Standard EN ISO 13849-1, som skal oppfylle kravene i maskindirektivet, har ikke bare ført til skjerpede krav ved implementering av sikkerhetsfunksjoner, men også åpnet nye muligheter for deg som maskinbygger.