Intralogistikk: Transportsystem transportbånd med flasker

Høy anleggstilgjengelighet ved transportbånd for intralogistikk

I disse tider underligger intralogistikkmarkedet stadige endringer og høyere krav. Transportbånd, -systemer og høyreollagre er selve kjerneelementene i logistikken.

Raskere leveringer, økende leveransemengder eller returvolum: Alt dette krever fleksible proesser og effektive transportsystemer, samtidig som anleggstilgjengeligheten må være optimal.

Disse systemene driftes i første rekke av trefaseasynkronmotorer. For at bevegelsesforløpene skal bli så effektive, sikre og fleksible som mulig, er enkle løsninger viktigere enn noen gang.

Intralogistikk: Motorer i et høyreollager

Mykstart og ulike turtall

  • Økonomisk effektiv løsning med alle nødvendige funksjoner for ulike turtall og mykstart
  • Ulike hastigheter for posisjonering, start og unngåelse av kollisjoner
  • Effektiv energibruk for drift av IE2-motorer etter EUP-Lot-direktiv
  • Safe Torque Off (STO) for sikker drift
  • Enkel oppstart uten programmeringskunnskaper
Zoomperspektiv høyreollager innen intralogistikk

Den kompakte og enkle løsningen for varetransport og materialflyt

Sikker, enkel og effektiv drift av trefaseasynkronmotorer er et viktig mål ved mange typer bruk innen logistikk.

Med CONTACTRON-Speed-Starter tilbyr Phoenix Contact en kompakt løsning med intuitiv betjening. Alle nødvendige funksjoner for enkel motorapplikasjon er integrert:

  • Forskjellige turtall (vanlig kjøring, krypgang)
  • Mykstart
  • Rampefunksjon
  • Safe Torque Off
  • Effektiv energibruk

Fleksible hastigheter og effektiv energibruk

3D-applikasjonsbilde av et logistikksenter
Vifte med høy startstrøm
For å unngå høy startstrøm, for eksempel ved større vifter, er mykstart av motoren en funksjon som kan benyttes.
Vifte med høy startstrøm
Forhindre kollisjon ved transportbånd
Et transportbånd bremses forsiktig ned ved hjelp av rampefunksjonen (forhindring av kollisjon).
Forhindre kollisjon ved transportbånd
Effektiv energibruk ved transportbånd
Effektiv drift av motorer etter EUP-Lot-direktiv (direktiv for effektiv energibruk) i logistikksystemet ditt.
Effektiv energibruk ved transportbånd
Reolbetjeningsenhet med forskjellige transportfaser
Vanlig kjøring for rask transportfase, og krypgang for langsom posisjoneringsfase.
Reolbetjeningsenhet med forskjellige transportfaser