FL Network Manager

FL Network Manager Enkel idriftsettelse av nettverk og overvåking av utstyr

Med programmet for nettverksmanagement FL Network Manager setter du Managed Switches, WLAN-komponenter og Security-Appliances fra Phoenix Contact helt enkelt i drift.

I tillegg kan du overvåke disse nettverkskomponentene og holde Firmware på nyeste status. Multi-Device-konfigureringen sparer deg for mye tid ved oppsett og bruk av ditt Ethernet-nettverk.

Dine fordeler

 • Rask og enkel Firmware-oppdatering på flere enheter
 • IP-adresseplanlegging for praktisk utrulling av IP-adressene via DCP, BOOTP, DHCP
 • Oversikt over samtlige nettverkskomponenter gjennom nettverks-Scan også ved ukjent IP-adresse
 • Integrert TFTP-, DHCP/BOOTP-server
 • Enkel konfigurering av mange infrastrukturkomponenter med Multi-Device-konfigureringen
 • Pålitelig kommunikasjon med nettverkskomponentene via SNMPv3
 • Konfigurering av vilkårlige SNMP-kompatible enheter takket være SNMP-Scripting

Med programmet FL-Network Manager setter du nettverket raskt og enkelt i drift. Programmet hjelper deg i følgende trinn:

Skanneopsjoner i FL-Network Manager

Konfigurerbare skanneopsjoner i FL-Network Manager

Nettverksskanning – enkel gjenkjenning av eksisterende utstyr

Med Network Manager kan utstyr leses inn via forskjellige mekanismer i eksisterende nettverk. I tillegg til typiske metoder for søk på IP-områder kan ytterligere mekanismer som DCP eller SNMP Broadcast benyttes.

Utstyr som lokaliseres, vises i en oversiktlig tabell og kan benyttes i prosjektet ved hjelp av et enkelt tastetrykk.

IP-tilordning og konfigurering av utstyr i FL Network Manager

IP-adresseendring i FL-Network Manager

IP-tilordning og konfigurering av utstyr

Grunnet støtte av de mest forskjellige IP-tilordningsmekanismer (BootP, DHCP, DCP) kan du med få tastetrykk tilordne IP-adresser til både Industrial Ethernet-enheter, PROFINET- og EtherNet/IP™-komponenter. Ved hjelp av utstyrs-MAC-adressene er det også mulig å planlegge IP-adressetilordningen.

Nettverkskomponentene som er integrert i prosjektet ditt, kan konfigureres detaljert. Utover dette er det også mulig å endre typiske parametere som IP-adresse, subnettmaske, Gateway-adresse og utstyrsnavn i en tabellarisk oversikt.

Enkel håndtering av konfigurasjonsfilene i FL Network Manager

Opplasting av utstyrskonfigurasjon med FL-Network Manager

Enkel håndtering av konfigurasjonsfilene

I forbindelse med rask utskiftning av utstyr eller Backup kan konfigurasjonsfiler lastes ned samtidig fra flere enheter med kun et par tastetrykk. Filene lagres med IP-adresse og tidsstempel, noe som gir rask tilordning og problemfri revisjonsstyring.

Konfigurasjonsfilene lagres også helt enkelt på utstyret med få tastetrykk:

 1. Velg utstyr
 2. Velg funksjonen "Last konfigurasjonsfiler på enheten"
 3. Velg fil pr. enhet fra fortegnelsen, og klikk for å starte alle
Multi-Firmware-oppdatering i FL Network Manager

Velg filer for Firmware-oppdatering med FL-Network Manager

Multi-Firmware-oppdatering

Ved hjelp av Network Manager oppdaterer du alle enheter samtidig med kun få klikk. Programvaren inneholder samtlige nødvendige funksjoner, slik at ingen ytterligere verktøyer er nødvendig.

 1. Merk utstyret
 2. Velg Firmware-filer
 3. Start oppdateringen parallelt for alle enheter
Samtidig konfigurering av flere enheter i FL Network Manager

Multi-Device-konfigurering

Samtidig konfigurering av flere enheter

For å stille inn samme parametere på forskjellige enheter, f. eks. aktivering av redundansmekanismer, har Network Manager Multi-Device-konfigureringen. Med kun få klikk aktiverer du en funksjon meget enkelt og på et vilkårlig antall enheter i nettverket ditt.

Konfigurering og diagnostikk for hver SNMP-kompatible enhet i FL Network Manager

SNMP-Scripting

Konfigurering og diagnostikk for hver SNMP-kompatible enhet

I forbindelse med komplett utstyrsparametrisering kan SNMP-skripter opprettes. Disse skriptene kan lagres og på et senere tidspunkt også benyttes på andre enheter. På den måten kan hver SNMP-kompatible enhet parametriseres og diagnostiseres. I tillegg til nettverksinfrastrukturprodukter som Switches, WLAN-Access-Points og Ethernet-ekstendere kan slik også I/O-stasjoner og Ethernet-kompatible strømforsyninger fra Phoenix Contact konfigureres. Takket være den enkle syntaksen og ferdige maler er dette et alternativ ikke bare for IT-eksperter.

RSTP-topologi i FL Network Manager

RSTP-topologi i FL Network Manager

Topologivisning med integrert ringdiagnostikk

For å gjenkjenne og vise Ethernet-nettverk støtter FL Network Manager en topologivisning med ringdiagnostikk. Topologien gjenkjenner nettverksinfrastrukturkomponenter og sluttutstyr samt VPN-forbindelser og NAT-arkitekturer, og viser dem på forskjellige måter. Utover dette finnes det detaljerte visninger med diagnostikkparametere til redundansprotokollene RSTP, MRP, DLR og Extended Ring.