100 år med lidenskap for teknologi og innovasjon

For et jubileumsår! I 2023 feiret vi våre forbindelser og samhørighet over hele verden, på verdsettende vis.
Luftopptak av 100-års festival i Essen
100 år Phoenix Contact logo

2023 er det året Phoenix Contact fyller 100 år. Det som gjør oss sterke, er våre tette forbindelser mellom medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Vi feirer vår bedriftshistorie og dette jubileet på forskjellige måter rundt omkring i verden. La deg imponere av disse inspirerende forbindelsene, individuelle prosjekter og våre innovative produkter og løsninger.

Inntrykk fra jubileumsåret vårt Vi styrker våre forbindelser innbyrdes over hele verden, på utallige arrangementer.

Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
100 år med Phoenix Contact
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder
Feiring av medarbeidere og kunder

Vi forener mennesker og teknologier

Innovasjoner, løsninger og også vennskap oppnås i samvær med hverandre. Mål oppnås når vi arbeider sammen mot dem. Fremskritt oppstår når vi omsetter ideene våre i fellesskap. Forbindelser blir sterkere når vi deler felles interesser.

Her forteller vi om alle disse tilknytningene og forbindelsene. Fra overalt der vi hører hjemme. Spredt over hele kloden, og i forskjellige konstellasjoner mellom kolleger, kunder og partnere. Fargerikt og med stort mangfold. Fasettrikt. Og som skaper begeistring på absolutt alle måter. La oss skape begeistring hos deg også, i det du finner ut mer om våre sterke forbindelser.

Frank Stührenberg og Dr. Eberhard Veit

Et samkjørt team Komité og forretningsledelse arbeider hånd i hånd for fremtiden til Phoenix Contact

Så lenge bedriften var i familiehender, var det alltid en administrerende direktør og medeier i det øverste ledelsesnivået. Med overgangen i 2015 til en forretningsledelse i ansattforhold, endret dette seg. Siden den gang har forretningsledelsen blitt støttet av en komité med medeiere samt medlemmer som ikke tilhører bedriften. Et nytt kapittel åpner seg for Phoenix Contact.

Helt siden start har Dr. Eberhard Veit ledet komiteen, i tett samarbeid med daglig leder Frank Stührenberg. I fellesskap har de mestret krevende tider, og har i dag blitt et samspilt team som har gitt resultater. Den tette utvekslingen, den konstruktive støtten og avgjørelser truffet med utgangspunkt i gjensidig forståelse er selve grunnlaget for det gode samarbeidet.

Dr. Eberhard Veit og Frank Stührenberg er representanter for komité og forretningsledelse. Samspillet mellom alle delaktige danner fundamentet for bedriftens vellykkede navigasjon, med samtlige utfordringer.

Medarbeider i møterom

Gjøre kunnskap transparent og videreformidle den Lære av hverandre, og sammen finne frem til løsninger på kort tid

Konstant i takt med tiden, innsamling og distribuering av informasjon, samling av kunnskap, utveksling av erfaringer og fornyelser og finne løsninger sammen – fritt etter mottoet "Kunnskap blir mer kunnskap når den deles" er Office Network hos Phoenix Contact det sentrale stedet for temaer som preger arbeidet til sekretærer og assistenter. Orga-teamet består av fem personer fra forskjellige bedriftsområder. Samlet har nettverket nå rundt 200 medlemmer, som har møtt hverandre siden 2004 og som blir en stadig større gruppe. Alt etter tema finnes det arbeidsgrupper, hovedsakelig betrakter medlemmene seg likevel som multiplikatorer.
God kommunikasjon og et godt samarbeid viser hva som utgjør ekte teamwork. Utvekslingen foregår primært via en Teams-kanal og møter, som nå foregår hybrid, der medlemmer fra datterselskaper i hele Tyskland deltar. Med stadig mer informasjon og kunnskap er det for Office Network en selvfølge at bedriftens grenser tegnes over store områder. En sterk og innbringende forbindelse for i dag og for fremtiden.

Med samlet kraft mot energiskiftet Samlet kunnskap med tradisjon og fremtidsvisjoner

Det å skape varme fra kulde, er det forenende elementet mellom Viessmann, som er spesialist på klimaløsninger, og Phoenix Contact. I et felles prosjekt på hovedkontoret i Blomberg utformer de to ekspertene en bygning som er komplett CO2-nøytral: hos Phoenix Contact kjent som "Gebäude 60", det fremtidige hjemmet til maskinteknikken.

Viessmann viste seg å være den perfekte partneren, på letingen etter et varme- og kjølesystem for denne bygningen. I løpet av bare kort tid oppstod det en helt skreddersydd isenergiakkumulator.

Det som kjennetegner de to partnerne, er en opprinnelse med mange fellestrekk og en identisk visjon om fremtiden: Med familiebedrift som tradisjon i bagasjen har de som mål å bli klimanøytrale og sammen overta ansvar for livsrommene til fremtidige generasjoner.

Matthias Unruhe, Manager Technical Engineering hos Phoenix Contact og Rainer Schmalenberg, som er ansvarlig for salg av isenergiakkumulatoren hos Viessmann, snakket dermed samme språk helt fra start. Faglig og menneskelig. Det var harmonisk på alle plan – fra planlegging og tildeling av oppdrag og helt til implementeringen – og begge to bekrefter at det hele forløp både feilfritt og forbilledlig.

Sinan Sezer og Tanja Claes

Produksjon som arrangement Planlegging er alfa og omega

I International Industrial Engineering planlegger Sinan Sezer en optimal produksjonsprosess for nye produkter som skal oppstå. For å øke effektiviteten og fleksibiliteten i leveransekjeden kan produkter produseres i forskjellige produksjonsanlegg over hele verden.

Lidenskapen til Tanja Claes er å planlegge arrangementer. Blant annet planlegger hun en gang i året, skiftevis på ett av våre internasjonale anlegg, et arrangement for over 60 deltakere fra forskjellige land, slik at disse kan lære mer om produksjonsprosessene direkte ved maskinene.

Tanja og Sinan arbeider på helt forskjellige områder. Og nettopp disse forskjellene er det som fører til at et meget effektivt, globalt nettverk kan oppstå hos Phoenix Contact, i det man sammen planlegger arrangementene.

Shahd Mansour og Melissa Sommer

Nettverk for kvinnelige ingeniører Knytte kontakter og inspirere neste generasjon

Stadig flere jenter velger en MINT-karriere, samtidig som studier viser at heller få forblir i yrket og bare enkelte kvinnelige ingeniører når mellomnivå og ledelsesnivå. Melissa Sommer og Shahd Mansour er medlemmer i et bedriftsnettverk for kvinnelige ingeniører. I nettverket fører de samtaler med likesinnede, og deler sine erfaringer og fremgang, på både lokalt og globalt nivå.

For å inspirere kvinner til å vurdere en karriere innenfor områdene naturvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk er Shahd, Melissa og andre medlemmer engasjert på frivillig, ulønnet basis ved lokale skoler og på arrangementer. De deler sin forkjærlighet for ingeniørvitenskap, og bidrar til å styrke neste generasjon.

UPDATE-jubileumsutgave – 100 år med Phoenix Contact

100 år med aktive forbindelser UPDATE-jubileumsutgaven

Helt siden begynnelsen har det vært nettopp de aktive kontaktene, som med vår hovedavdeling i Blomberg, med kundene våre, i internasjonale omgivelser og også mellom arbeidskolleger, som har styrket oss.

Les de spennende historiene gjennom 100 år, som Phoenix Contact har tilrettelagt for at du kan oppleve, i vårt kundemagasin UPDATE.

I går, i dag, i morgen

For å bidra til en fremtid som er god å leve i er det vår største prioritet å handle ansvarsbevisst. For å finne de riktige løsningene på nettopp dette ser vi tilbake på våre erfaringer og lar disse blant annet flyte inn i internasjonale bærekraftsprosjekter og i vår visjon om en bedre verden: All Electric Society Park i Blomberg. Her blir All Electric Society en realitet som kan oppleves.

Smarttelefon med sosiale medier-symboler i en hånd

La oss holde kontakten

Til enhver tid på disse kanalene: