100 år med Phoenix Contact

I 100 år har Phoenix Contact i samarbeid med kunder og partnere utviklet innovative produkter og løsninger som forbinder. Dermed tilrettelegger vi for verdiskapende prosesser på global basis, og er banebrytere for en fremtid som er god å leve i for alle.

Det kan vi, da vi forener mennesker og teknologier.

Vi er overbevist om at innovasjoner bare kan lykkes når vi skaper en forbindelse mellom riktige mennesker til riktig tid. Slik at mange forvandles til ett Team. Slik at ideer modnes til innovasjoner.

Vi forbinder mennesker

Innovasjoner, løsninger og også vennskap oppnås i samvær med hverandre. Mål oppnås når vi arbeider sammen mot dem. Fremskritt oppstår når vi omsetter ideene våre i fellesskap. Forbindelser blir sterkere når vi deler felles interesser. Opplev hvordan våre kolleger, kunder og samarbeidspartnere føler seg forbundet med hverandre og også med Phoenix Contact.

Anton Schönenberg og Klaus Hengsbach
Klaus Hengsbach
Det å vekke interessen hos unge mennesker for teknologier og tekniske sammenhenger, og tilby dem en plattform, dette er en av oppgavene mine hos Phoenix Contact. Ved konkurranser i forbindelse med utdanning kan grupper med elever, lærlinger og studenter over hele verden omsette alle de kreative ideene sine for å løse store utfordringer. Mange av dem beholder vi kontakten med, og noen av dem finner veien til oss i bedriften gjennom utdannelse eller etter endte studier.
Klaus Hengsbach
Anton Schönenberg
Jeg har alltid vært veldig interessert i teknikk. Da jeg var 14 år, deltok jeg i Nanoline Contest hos Phoenix Contact. Jeg fikk førsteplass for min autopilot for rullestoler. Kontakten med Phoenix Contact ble aldri brutt. Hvert år var jeg på Hannover Messe, etter å ha blitt invitert av Phoenix Contact. Slik etablerte jeg mange nye kontakter. For tiden utvikler jeg programvaretjenester for Phoenix Contact sammen med en gruppe.
Anton Schönenberg
Sophia Hardeck og Peter Isaak
Sophia Bulmahn
Allerede veldig tidlig ble jeg interessert i tekniske sammenhenger, og veien til den teoretiske og praktiske utdanningen produksjonsteknikk hos Phoenix Contact var nærliggende. Ved strategisk markedskommunikasjon på forretningsområdet ICE var oppgaven min å posisjonere programvareløsningen vår på nytt. Sammen med Peter skapte jeg en ny plattform for alle produkter, en overflate, der samtlige produkter for automasjonskapet nå føres sammen.
Sophia Bulmahn
Peter Isaak
Jeg reiste rundt i verden i forbindelse med produktmarkedsføringsprogramvaren. Økende antall brukere og nye krav til bestillingsmetodene og oppretting av data var selve startskuddet for å utvikle en brukerrettet programvare. Med mine erfaringer og Sophia sine nye ideer har vi fått fart på utviklingsprosesser, som nå også kommer til å få effekt gjennom hele bedriften. Her hviler det fremdeles et stort potensial.
Peter Isaak
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite og Jörg Nolte
Jörg Nolte
Stadig flere mennesker flytter inn i byene. Hvordan kan nettorganiserte teknologier forbedre livskvaliteten til menneskene, og gjøre ressurser som energi og vann eller kapasiteter i lokale transportmidler og parkeringsområder nyttige på en bærekraftig måte? Samarbeidet med Jürgen Jasperneite rundt Smart City-anvendelser har vist at man ikke trenger en Megacity for å arbeide sammen på ideer og forestillinger. Sammen implemenenterte vi teknikk i byen Lemgo for å måle og analysere data.
Jörg Nolte
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite
Forskning blir bare mulig å implementere og omsette i praksis dersom den gir forenkling og mening i hverdagen. Sammen med industrisektoren kan ideer implementeres og testes ut. I samarbeidet med Jörg Nolte oppstod det ideer om hvordan nettorganiserte livsområder i en by kan skape digital transparens. Resultatene viste seg i form av tekniske løsninger for varmeforsyning, trafikkstyring og belysning av gatepartier, som vi har implementert i Lemgo med godt resultat. Disse anvendelsene kan vi helt problemfritt skalere og overføre til store byer.
Prof. Dr. Jürgen Jasperneite

I går, i dag, i morgen

Som innovativ familiebedrift er det vårt største mål å handle på en så ansvarsfull måte at vi etterlater kommende generasjoner en bedre verden. Våre erfaringer fra fortid hjelper oss på veien mot riktige løsninger.

Smarttelefon med sosiale medier-symboler i en hånd

La oss holde kontakten

Til enhver tid på disse kanalene:

Med Phoenix Contact må jeg umiddelbart tenke på det profesjonelle og likevel avslappede samarbeidet i øyehøyde, og den ekstreme drivkraften i retning All Electric Society. Temaer som digitalisering og E-mobilitet har blitt drevet fremover i mange år allerede. For meg er det derfor absolutt troverdig at Phoenix Contact vil klare å bidra til en grønn verden."

Dipl.-Ing. (FH) Christian Vilsbeck - Fachzeitschrift A&D in der Publish-Industry Verlag GmbH, Deutschland, Managing Editor