100 år med lidenskap for teknologi og innovasjon

Forbindelser som utmerker oss.
Medarbeider foran 100-årslogoen til Phoenix Contact

Det er nettopp menneskene bak produktene og løsningene fra Phoenix Contact som utgjør den hundreårige historien. Forbindelser mellom kolleger, kunder og partnere. Globalt. Og overalt der du er.

Opplev inspirerende forbindelser fra et helt århundre. 2023 er for oss det året der vi feirer disse bedriftsforbindelsene. La oss begeistre deg!

Noah Greene og Barry Carter

Læring og praktiske erfaringer Utdannelse knytter bånd

Mekatronikk-utdanningsprogrammet fra Phoenix Contact var det første av sin type som ble sertifisert av Commonwealth of Pennsylvania i USA. Noah Greene begynte sin utdannelse i 2016. Da de var klassekamerater på den lokale skolen, fortalte han Barry Carter om sine erfaringer i den sammenheng, og Barry ble inspirert til å påbegynne sin egen utdannelse.

Etter Noah fullførte også Barry utdannelsen sin, og i dag er de aktive på forskjellige områder hos Phoenix Contact. De er enige om at kombinasjonen av undervisning og praktisk læring, samt veiledningen fra ingeniører og teknikere, er ideelt for oppstarten i en teknisk karriere.

Team som utformer automasjonsskap med automasjonsskapkomponenter

I fellesskap for en vellykket automasjonsskapbygging Styrking av bransjen gjennom forbindelse av produsenter og brukere

Digitalisering og Industrie 4.0 gir tysk automasjonsskapbygging utallige muligheter, og likevel hånd i hånd med store utfordringer. For å drive denne utviklingen videre helt målrettet har fem bedrifter slått seg sammen med initivativet automasjonsskaputformer: EPLAN, Phoenix Contact, Rittal, Siemens og Wago. I miljøer med for-konkurranse og nyskapning har det oppstått et kunnskapsnettverk som fører ekspertise og mennesker sammen. Felles mål med automasjonsskaputformeren: styrke bransjen og gjøre den egnet for fremtiden.

Plattformen gir utveksling av kunnskap og ideer, nettorganisering av fagfolk og fremming av innovasjoner. I fellesskap tar produsenter og automasjonsskapbyggere i dette initiativet for seg regulatoriske krav, teknologiske utviklinger og globale trender, og utvikler løsninger.

Hånd i hånd til en bærekraftig bygning Mål: Bygge og drifte bygninger annerledes i fremtiden

Firmaet Drees & Sommer tilbyr planleggings- og veiledningstjenester, og har i flere år samarbeidet tett med Phoenix Contact rundt temaet bygging og drift av bygninger. Når nye bygninger skal planlegges eller eksisterende bygninger skal endres, forutsetter dette en integral fremgangsmåte, som betyr konkret: samtlige aktører i prosjektet må begynne å samarbeide tidsnok. Målet er å oppnå mer effektiv energibruk og samtidig utforme bygningene slik at de kan brukes så fleksibelt som mulig.

Plusshuset OWP12 i Stuttgart-Vaihingen er en bærekraftig og digital blåkopi for fremtidens kontorbygg. Helt fra start arbeidet ekspertene sammen med spørsmålet om hvordan samspillet mellom menneske og bygning ville kunne fungere ideelt. Christof Göbel hos Drees & Sommer og Sebastian Palmer hos Phoenix Contact betrakter resultatet av sin fremtidsrettede forening med stolthet: En bygning som retter seg fleksibelt etter behovene til menneske og miljø.

Toshihiro Kimoto og Alexander Haneke

Begeistring for teknikk og innovasjon på tvers av landegrenser Strømforsyning spesielt for maskinteknikk

Til tross for at push-in-teknologien blir stadig mer utbredt, var skrutilkobling i lang tid normaltilfellet for strømforsyninger innen maskinteknikk. I forbindelse med videreutvikling av en strømforsyning bistod Toshihiro Kimoto, som er produktmanager fra Japan, sin tyske kollega Alexander Haneke med informasjon om viktige krav som stilles på det japanske markedet. Resultatet er et produkt i mindre byggeform med push-in-teknologi og en integrert sikring.

For å bringe en strømforsyning på markedet som er tilpasset kundenes behov innen maskinteknikk gjorde det tillitsfulle samarbeidet mellom de to at de kunne implementere erfaringene sine i prosjektet.

Begeistring er grunnlaget for fremtiden Phoenix Contact forener oss gjennom en spirit om å utvikle nye ting i fellesskap

Hvordan skape begeistring hos unge mennesker for teknologier og tekniske sammenhenger, og hvordan kontinuerlige opplæringer kan bidra til dette, viser forbindelsen mellom Klaus Hengsbach, som organiserer opplæringskonkurranser som xplore-konkurransen, og Anton Schönenberg, som nå utvikler programvaretjenester for Phoenix Contact-gruppen.

Fascinasjon E-mobilitet Mennesker, teknologi, lidenskap

Drive ideer fremover sammen med kolleger og kunder, omsette dem i praksis og kjenne hvordan teknologien oppleves. Nettopp dette er den drivende og forenende kraften hos Ralf Bungenstock, Julia Plöger og Cedric Deppe. I fellesskap tar hver og en med seg styrkene sine rundt ett felles tema som de brenner for: Hvordan drive E-mobilitet fremover.

Klaus Eisert og Frank Stührenberg

Lidenskap for tekniske innovasjoner En drivkraft med bedriftsmessig vidsyn

Medeier Klaus Eisert og CEO Frank Stührenberg har et felles mål om å ivareta familiebedriftens verdier og være en pådriver for teknologiske løsninger som bidrar til en verden som er god å leve i. En forbindelse som har dannet selve grunnlaget for den bærekraftige utviklingen til Phoenix Contact.

Det å utvikle, og kontinuerlig forbedre, tekniske løsninger, og være nær kunden, har alltid vært en av drivkreftene til Klaus Eisert. Det å møte fremtidens store utfordringer med teknologisk kunnskap, er motivasjonen til Frank Stührenberg. Sammen har de forberedt Phoenix Contact på fremtiden, og det over hele verden.

Utvikling av løsninger i fellesskap Blandingen av erfaringer og det å begi seg inn på nye veier driver det felles prosjektet vårt videre også i fremtiden.

For å utvikle en ny, bruksorientert programvare etter dagens tekniske status, i fellesskap, bidro Peter Issak med sine internasjonale erfaringer med programvareløsninger, og Sophia Hardeck med sine nye ideer om en plattform, der nå alle produkter for automasjonsskapet føres sammen.

Jörg Nolte og Prof. Dr. Jürgen Jasperneite

Samarbeid mellom industri og forskning På veien mot en smart by forenes mennesker, konsepter og løsninger

Hvilke synergier som oppstår i samarbeidet mellom industri og forskning, viser modellbyen Lemgo. Jörg Nolte fra Phoenix Contact og Dr. Jürgen Jasperneite fra Fraunhofer Institut for industriell automasjon arbeider sammen om å skape digital transparens på forskjellige boområder i byene, i form av løsninger for varmeforsyning, trafikkstyring og belysning av veier.

De to ekspertene har som felles mål å forbedre menneskenes livskvalitet i byene og nyttiggjøre ressursene på en bærekraftig måte. Samtlige anvendelser skaleres helt problemfritt og overføres til store byer. Lenken mellom digitalisering og virkelighet – dette er slik man kan betegne forbindelsen mellom industri og forskning.