Fremtidssikre industrielle nettverk, fra Smart Factory til Smart City

Ta kontakt nå

Alt til industrielle nettverk

Digitaliseringen av produkter, produksjonsteknikker og -prosesser går stadig raskere. Utgangspunktet for Smart Factory og Smart City er nettorganiserte anlegg med gode kommunikasjonsegenskaper. Dermed øker ikke bare antall nettverk, men også nettverkenes kompleksitet. En vellykket digitalisering er kun mulig med en ytelsessterk og pålitelig nettverksinfrastruktur.

Med komplette løsninger for morgendagens industrielle datakommunikasjon er Phoenix Contact din samarbeidspartner på lang sikt, slik at du kan omsette digitaliseringens utfordringer i praksis. Vi støtter deg fra begynnelse til slutt når du planlegger og setter opp intelligente nettverk, tilpasset Industri 4.0!

Klargjør nettverket ditt for digitalisering

IT-ansvarlig kontrollerer nettverk på PC

Gjør nettverk tilgjengelig: IT i produksjonen

Som IT-ansvarlig er tilgjengeligheten til alle nettverkene i bedriften meget viktig for deg. Finn ut hvordan Phoenix Contact kan hjelpe deg med å sikre tilgjengeligheten, datasikkerheten og ytelsen til Operational Technology (OT) helt frem til tilknytningen til Information Technology (IT).

Nettverkssikkerhet, nettverkstilgjengelighet og nettverksytelse

Nettverkssikkerhet, nettverkstilgjengelighet og nettverksytelse

Vi tilbyr individuelle sikkerhetsløsninger og konsepter for de nyeste 4.0 sikkerhetsstandarder i bransjen. Med våre mGuard Security-Appliances kan nettverkstilgang og datakommunikasjon helt enkelt kontrolleres og reguleres ved hjelp av filterregler. Utover dette har de et standard fjernvedlikeholdskonsept for sikker tilgang til anlegget. I form av nettverkssegmentering med våre Layer2- og Layer3-Switches er i tillegg økt nettverkstilgjengelighet mulig.

Sentral konfigurering og styring av utstyr

Sentral konfigurering og styring av utstyr

Innen office-IT har programmer for sentral utstyrsstyring blitt standard. Med vår Network Manager tilbyr vi en sentral utstyrsstyring også for våre industrielle Switches, rutere, radiosignalmoduler og Security-Appliances. Slik beholder du oversikten over den viktigste informasjonen som blant annet nettverkskomponenter og deres tilgjengelighet, Firmwarestatus og konfigureringsfiler.

Opplæring og support

Opplæring og support

I tillegg til maskinvare har vi også et stort tilbud med forskjellige tjenesteytelser. Fra veiledning og nettverksplanlegging og helt til oppstart på stedet, vi følger deg hele veien når du skal implementere et meget tilgjengelig og sikkert nettverk. Ved feil er vi her for deg på telefon eller på stedet, og tilbyr også opplæringer for Security-Awareness og sikker håndtering av produktene våre.

Ser det interessant ut? Vi hjelper deg gjerne med å øke nettverkssikkerheten og nettverkstilgjengeligheten din. Ta kontakt med oss, og sammen finner vi de beste nettverksløsningene og komponentene som passer nettopp til ditt behov.

Ta kontakt nå
Maskintekniker foran CNC-maskin

Fra feltbussen til Industrial Ethernet: Pålitelig nettorganisering av maskiner

Som maskinplanlegger eller -konstruktør har du ansvaret for å planlegge maskinene, og dermed også ansvaret for at funksjonene og kvaliteten er som de skal. Finn ut hvordan Phoenix Contact ved hjelp av robust kommunikasjonsteknikk kan bidra til å forbedre maskinenes pålitelighet og syklustider. Vi tilbyr individuelle feltbussystemer som PROFIBUS og INTERBUS, samt høypresterende Ethernet-løsninger med PROFINET og EtherNet / IP ™.

Nettverksinfrastruktur fra en og samme leverandør

Nettverksinfrastruktur fra en og samme leverandør

Uansett om du vil at maskinen skal ha en klassisk feltbuss eller moderne Ethernet-teknologi, hos Phoenix Contact finner du alltid produkter som passer: Fra kabel til Switch, fra fjernvedlikehold til Security.

Når du skal velge produkt, hjelper vi deg gjerne med våre valgkriterier eller med en personlig veiledning.

Tidsbesparende oppsetting og vedlikehold av nettverk

Tidsbesparende oppsetting og vedlikehold av nettverk

Tid er en verdifull ressurs for deg. Derfor tilbyr vi produkter som kan konfeksjoneres henholdsvis konfigureres meget raskt og enkelt. Ved feil tilbyr Managed Switches spesielle funksjoner for rask feilmeldingsdiagnostikk og enkel utskiftning av utstyr. I programmet Network Manager har du dessuten alltid oversikt over nettverket ditt.

Pålitelig fjernvedlikehold av maskinen

Pålitelig fjernvedlikehold av maskinen

Kundene dine er fordelt over hele verden og trenger effektiv veiledning. Våre mGuard-fjernvedlikeholdskonsepter gir deg et standard fjernvedlikeholdskonsept via VPN som kunden din kan styre selv. Avhengig av krav kan kunden selv bruke disse komponentene som ruter, brannmur eller nettverkssegmentering.

Ser det interessant ut? Vi hjelper deg gjerne når du skal velge nettverkskomponenter, og overtar oppgaven med å sette opp maskinnettverket. Ta kontakt for en personlig rådgivning.

Ta kontakt nå
Anleggsoperatør kobler nettbrett trådløst til anleggets nettverk

Planlegge og sikre produksjonsnettverk

Som anleggsoperatør vet du at anleggstilgjengelighet og produktivitet er blant de aller viktigste faktorene. Finn ut hvordan Phoenix Contact ved hjelp av pålitelig kommunikasjonsteknikk og profesjonell nettverksplanlegging kan hjelpe deg, slik at du unngår anleggssvikt og kan øke ytelsen. Vi støtter deg fra begynnelse til slutt i planlegging og sikring av globale produksjonsnettverk.

Stabile anleggsnettverk

Stabile anleggsnettverk

Meget tilgjengelige anlegg forutsetter et stabilt og tilgjengelig nettverk. Produktene våre muliggjør en nøyaktig analyse og diagnostikk av nettverket ditt for forebyggende vedlikehold. Med våre Security-Appliances kan du sikre nettverket mot uberettiget tilgang, og med NAT-Switches integrerer du også maskiner med identiske IP-adresseområder lekende lett i anlegget, uten at IP-adressene må endres.

Industrielt eksternt vedlikehold for ditt anleggsnettverk

Industrielt eksternt vedlikehold for ditt anleggsnettverk

mGuard-produktene gir deg et standard fjernvedlikeholdskonsept for samtlige maskiner i anlegget ditt. Fjernvedlikeholdet kan som eksempel reguleres via en nøkkelbryter, slik at du selv kan bestemme når det skal være mulig å få tilgang til maskinen. I tillegg har mGuards brannmur- og filterfunksjoner som kan regulere tilgangen til og dataflyten i maskinen. Slik beskytter du anlegget mot virus og utilsiktede endringer.

Rådgivning og opplæring

Rådgivning og opplæring

Vi støtter deg med vår kompetanse ved planlegging, idriftsetting og vedlikehold av anleggsnettverket ditt. Med våre mange års erfaring innen automatiseringsteknikk kjenner vi godt til utfordringene du står overfor, og kan samtidig gi deg veiledning rundt de nyeste bransjens 4.0-standardene og teknologiske utviklingene.

For personellet ditt kan vi tilby opplæring rundt Security-Awareness og riktig omgang med produktene våre.

Ser det interessant ut? Vi støtter deg med en profesjonell planlegging og oppsetting av anleggsnettverket ditt. Ta kontakt, og fortell oss om utfordringen du står overfor – vi finner en løsning.

Ta kontakt nå

Opplev en fremtidssikker nettverksteknikk:
Fra feltbuss til Industrial Ethernet

I videoene og faginnleggene nedenfor finner du utallige eksempler på hvordan vi hjelper kundene våre videre ved utfordringer rundt planlegging, konfigurering og sikkerhet i nettverk. Du finner i tillegg spennende informasjon om teknologiske trender på området datakommunikasjon: Fra klassisk feltbuss til moderne Ethernet-teknologi med Cyber Security.

Hvis du abonnerer på vår YouTube kanal, kan du se samtlige brukseksempler og Live-rapporter.

Rask og pålitelig WLAN for maskiner og kontrollskap Why is industrial security so important? YouTube
OPC UA FLC: New standard in industrial communication technology YouTube
Twisted-Pair-Cable: Single Pair Ethernet YouTube
Rask og pålitelig WLAN for maskiner og kontrollskap Rask og pålitelig WLAN for maskiner og kontrollskap YouTube
Easy cabling with M12 PUSH-PULL from PHOENIX CONTACT YouTube
Nettverkssikkerhet med FL mGuard Nettverkssikkerhet med FL mGuard YouTube
Koblinger for data og signaler - SACC QUICKON Koblinger for data og signaler - SACC QUICKON YouTube
RJ45-kontakter - sikker tilkobling for Ethernet og PROFINET RJ45-kontakter - sikker tilkobling for Ethernet og PROFINET YouTube

Praktiske eksempler:
Fagrapporter, tekniske artikler og suksesshistorier

Raskere automatisering av produksjonsanlegg med CC-Link IE

Innen automatisert produksjon fungerer et effektivt nettverk som selve ryggraden for datautvekslingen. Kravene til kommunikasjon og fleksibilitet øker stadig. 100 ganger så høy overføringshastighet samt en etablert, universell Ethernet-infrastruktur gir bussystemet CC-Link, som er kjent fra Asia, med innføringen av CC-Link IE. Pluggforbindere må her tilfredsstille strenge krav.
Raskere automatisering av produksjonsanlegg med CC-Link IE

Fremtidssikre nettverk med kraftige 10GBit M12 Ethernet-kabler

Hvordan kan mest mulig PROFINET-data overføres raskt og pålitelig innenfor et anlegg? Dette er et spørsmål som konstruktører og planleggere stiller seg stadig oftere, for mengden informasjon som må håndteres, stiger kontinuerlig. M12-grensesnittet med X-koding etablert i Ethernet-miljøet, sammen med 4-par PROFINET-kabler, gir dataoverføring på opptil 10 GBit og kan installeres effektivt og enkelt.
Nettverkskomponenter: Seriell utstyrsserver, Switch, brannmur, radiosignalmodul, konfeksjonert kabel, M12-pluggforbinder, RJ45, optisk fiber

Sikker WLAN-tilgang til maskinnettverk

I sentrum av digitaliseringen, i Industri 4.0 og i tingenes Internet(IoT) finner vi den fullt nettverkstilknyttede maskinen. Men hvordan kan tilgangen til brukere til en så kommunikativ applikasjon sikres? Med trådløs WLAN 1100-modul gir Phoenix Contact et tilgangspunkt som realiserer denne oppgaven på en brukervennlig måte.
Sikker WLAN-tilgang til maskinnettverk

Tilveiebragt tilgang til maskiner og anlegg

I det industrielle Internett-området er de fleste maskiner og systemer i produksjonsnettene nettverksbasert. Å gi tjenestetilgang til disse maskinene gir betydelige fordeler for operatørene, men utgjør også store utfordringer når det gjelder tilgangssikkerhet. Med de rette løsningene kan denne oppgaven bli mestret, og dermed redusere vedlikeholdskostnadene og samtidig øke tilgjengeligheten.
Tilveiebragt tilgang til maskiner og anlegg

Smart Wiring: Intelligente kablingsløsninger for intelligent produksjon

Ved Smart Factory smelter informasjonsteknikk, telekommunikasjon og produksjonsteknikk sammen til en digital fabrikk som styrer seg selv. Industrie 4.0 forutsetter at maskiner og anlegg ikke bare kommuniserer med hverandre, men også med mange andre anordninger innenfor og utenfor bedriften. Emnene kommuniserer med produksjonsanleggene: Produktene kan identifiseres og lokaliseres til enhver tid.
Smart Wiring: Intelligente kablingsløsninger for intelligent produksjon

Bektraktelig avlastning ved vedlikeholdstiltak i form av fjernvedlikehold

En essensiell forutsetning for enhver driftsansvarlig er at maskinen eller anlegget er tilgjengelig i størst mulig grad. Innenfor rammen av sitt fjernvedlikeholdskonsept benytter Hermes Systeme GmbH derfor Phoenix Contact-skyen som en fleksibel og økonomisk effektiv løsning for å få sikker tilgang til kundeapplikasjonene.
Bektraktelig avlastning ved vedlikeholdstiltak i form av fjernvedlikehold

Reduserte arbeidskostnader og stillstandstider ved hjelp av mobilradioteknolologi

CNC-frese- og andre automatiserte maskiner kjennetegnes vanligvis av lange gjennomløpstider. Dette innebærer ofte ytterligere kostnader, fordi fagpersonellet enten må forbli på stedet uten å utnytte all arbeidskapasiteten sin, eller returnere til produksjonshallen innen arbeidsstykket er forventet ferdigstilt. Hvis det ved personellets fravær skulle oppstå en feil, vil maskinen eventuelt stå stille i mange timer. I slike tilfeller overstiger kostnadene betraktelig de kostnadene som spares inn ved personellet. Ved slike scenarier er statusmeldinger i form av SMS en enkel løsning.
Reduserte arbeidskostnader og stillstandstider ved hjelp av mobilradioteknolologi

Våre nettverkskomponenter til din industrielle datakommunikasjon

For at nettverket ditt skal bli sikkert og stabilt, trenger du komponenter av høy kvalitet som er optimalt tilpasset hverandre og som gir en feilfri kommunikasjon.

Phoenix Contact tilbyr en stor portefølje med nettverkskomponenter. Fra velkjent feltbussteknikk og helt til moderne Ethernet-teknologi er vi rett sted når du skal digitalisere maskinene og anleggene dine. Uansett om du er på leting etter forbindelsesteknikk som kabler og pluggforbindere eller aktive nettverkskomponenter som Switches, medieomformer eller brannmur, hos oss finner du et velegnet produkt.

Finn ut mer om produktene våre ved å klikke på temaene:

Nettverkskomponenter: Seriell utstyrsserver, Switch, brannmur, radiosignalmodul, konfeksjonert kabel, M12-pluggforbinder, RJ45, optisk fiber

Ta kontakt med våre nettverkseksperter

Hos oss trenger du ikke å være ekspert på digitalisering. Vi hjelper deg med å nettorganisere anlegget slik at det er rustet til fremtidens datakommunikasjon. Fra planlegging av nettverk og helt til valg av egnede komponenter og implementering i praksis, våre nettverkseksperter gir deg den veiledningen og støtten du trenger.

Her kan du ta kontakt med oss. Vi avtaler deretter en individuell veiledningssamtale for nettopp ditt behov.

Høy nettverkstilgjengelighet grunnet nyskapende produkter og fagkyndig veiledning
Spar tid og kostnader: Vi leverer alle komponenter til ditt industrielle nettverk
Mange tiårs erfaring innen automatisering, kommunikasjonsteknikk og Security
nær

Lukk