Komponenty pro nabíjecí stanice pro elektromobilitu

Vyžádat si konzultaci

Jste výrobce, systémový integrátor nebo provozovatel nabíjecí infrastruktury?
Rádi vám poradíme!


Volkswagen ID. Buzz se nabíjí u nabíjecí stanice HPC s komponenty Phoenix Contact

Inovativní technologie nabíjení od jednoho výrobce

Vybavte svá nabíjecí místa systémem CHARX od společnosti Phoenix Contact: Jako výrobce komponent dodáváme veškeré vybavení pro vaši nabíjecí infrastrukturu, ať už jde o střídavé domácí nabíječky, stejnosměrné rychlonabíjecí stanice nebo nabíjecí park HPC, a nezáleží ani na tom, zda jde o montáž na desku plošných spojů, nosnou lištu nebo 19" rack. Naše široké portfolio pokrývající vše od nabíjecích kabelů CCS až po řízení zatížení tvoří základ pro vysoce výkonnou nabíjecí síť pro elektromobily.

Prozkoumejte naše široké portfolio Naše produkty pokrývají všechny funkční oblasti moderních nabíjecích stanic

Interaktivní obrazová mapa: produktové portfolio technologie nabíjení
Řízení a monitorování
Jak optimálně řídit a monitorovat postup nabíjení?
Přejít k produktům
Načíst
Jak nabít vozidlo zcela bezpečně, co nejrychleji a nejšetrněji?
Přejít k produktům
Zásobování a ochrana
Jak spolehlivě napájet nabíjecí stanici a chránit ji před výpadky?
Přejít k produktům
Vytváření sítí a komunikace
Jak propojit nabíjecí stanici s různými subjekty?
Přejít k produktům
Instalace a označení
Jak optimalizovat instalační kroky u nabíjecí stanice a jak zajistit pořádek a přehled?
Přejít k produktům
Připojení
Jak efektivně propojit všechny komponenty nabíjecí stanice?
Přejít k produktům

Čistě elektrická mobilita je klíčovým faktorem na cestě k All Electric Society. Pohodlný a uhlíkově neutrální proces nabíjení vyžaduje nejen rychlou nabíjecí síť pro elektromobily, ale také propojení s ostatními sektory. S našimi vysoce výkonnými a inteligentními produkty CHARX vás připravíme na elektromobilitu zítřka – udržitelnou, praktickou a propojenou do sítě.

Joachim Pucker, Senior Director Market Segment Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker
Produkty funkční jednotky – nabíjení

Načíst

Naše doporučené produkty ke spolehlivému, rychlému a pohodlnému nabíjení elektromobilů ve všech každodenních situacích:

Produkty funkční jednotky – řízení a monitorování

Řízení a monitorování

Naše doporučené produkty pro optimální řízení postupu nabíjení a monitorování elektrických parametrů pro účely bezpečnosti a fakturace:

Produkty funkční jednotky – propojení do sítě a komunikace

Vytváření sítí a komunikace

Naše doporučené produkty pro spolehlivou a bezpečnou komunikaci mezi vašimi nabíjecími stanicemi, uživateli, provozovateli a poskytovateli systémů backend:

Produkty funkční jednotky – zásobování a ochrana

Zásobování a ochrana

Naše doporučené produkty k ochraně nabíjecích stanic před výpadky a k zajištění spolehlivého napájení 12V a 24V komponent:

Produkty funkční jednotky – instalace a označování

Instalace a označení

Naše doporučené produkty k optimalizaci montážních kroků a zajištění většího pořádku i přehledu o nabíjecí stanici:

Osoba nabíjí svůj elektromobil Tesla pomocí nabíjecího kabelu NACS v domácí nabíječce

NACS přichází – a my jsme u toho První nabíjecí kabely NACS budou dostupné ve 4. čtvrtletí roku 2024

Důležitost Severoamerického standardu pro nabíjení (NACS) stále roste a v dlouhodobém horizontu nahradí standard pro nabíjení CCS typu 1. NACS proto bude hrát ústřední roli v elektrifikaci dopravního sektoru a rozvoji nabíjecí infrastruktury v Severní Americe.

Jako specialista na technologie nabíjení pro elektromobilitu chceme samozřejmě reagovat na měnící se požadavky našich zákazníků, a proto nabízíme nabíjecí kabely NACS, které splňují normy SAE, jsou opatřeny certifikací UL a vyhovují nejvyšším nárokům.

Nyní se s ní můžete seznámit také v elektronickém formátu
Nová brožura o elektromobilitě
Na více než 160 stranách se můžete seznámit s naším rozsáhlým portfoliem nabíjecích technologií pro elektromobily a nabíjecí infrastrukturu. Také se dozvíte vše potřebné o naší společnosti a seznámíte se se základy technologie nabíjení.
Zobrazit elektronický dokument
Brožura o elektromobilitě v tištěné podobě a jako elektronická dokumentace v tabletu

Vaše výhody Proč si vybrat Phoenix Contact

Poradenský rozhovor o produktech elektromobility
Montáž a propojení nabíjecí stanice
Elektromobil se nabíjí technologií High Power Charging
Správa nabíjecího parku v řídicí centrále
Parkovací garáž s mnoha nabíjecími místy
Poradenský rozhovor o produktech elektromobility

Podporujeme vás při vývoji vašeho projektu nabíjecí infrastruktury: prostřednictvím širokého portfolia, profesionálního poradenství při výběru produktů a v konstrukčních záležitostech, praktickými příklady použití a odbornými znalostmi. V případě potřeby vyvineme také řešení na zakázku nebo dokonce nové technologie. Jsme tu pro vás na celém světě – i ve vaší blízkosti.

Služby a kontaktní osoby
Montáž a propojení nabíjecí stanice

Díky jednotnému modulárnímu provedení produktu a technologiím připojení bez použití nástrojů, jako jsou Push-in nebo Push-X, lze komponenty nabíjecí stanice instalovat a propojit rychle, pohodlně a prostorově úsporně. Speciální stěnová průchodka zajišťuje snadnou montáž nabíjecího kabelu HPC. S vyměnitelnými komponentami nenáročnými na údržbu ušetříte čas a náklady při servisních úkonech.

Elektromobil se nabíjí technologií High Power Charging

Jakožto průkopníci technologie rychlonabíjení vyvíjíme perspektivní technologie jako High Power Charging (HPC), a poskytujeme tak krátké doby nabíjení vhodné pro každodenní používání. Spolehlivé zásuvné nabíjecí systémy, řídicí jednotky nabíjení, velmi výkonné napájení, ochranné přístroje a produkty pro kybernetickou bezpečnost zajišťují bezpečný, úsporný a nepřetržitý provoz vaší nabíjecí infrastruktury.

Správa nabíjecího parku v řídicí centrále

Propojte svá nabíjecí místa do sítě pomocí komunikačních produktů, otevřených standardních protokolů a zavedených rozhraní, jako například Modbus/TCP, REST, MQTT nebo OCPP (Open Charge Point Protocol). Vytvořte pohodlné řízení a transparentní monitorování svého nabíjecího parku, včetně dynamického řízení zatížení a bezproblémové integrace do systémů správy budov a backendu. Údaje o stavu a využití nabíjecího konektoru vám navíc umožní plánovat údržbu preventivně a v závislosti na opotřebení.

Parkovací garáž s mnoha nabíjecími místy

Podle počtu, nabíjecího výkonu a rozsahu funkcí vašich nabíjecích míst si z našeho škálovatelného portfolia vyberte nejvhodnější kombinaci produktů. Díky modulárním řídicím jednotkám nabíjení a výkonové elektronice, odstupňovaným softwarovým licencím a bezdrátovým aktualizacím budete nejlépe připraveni na budoucí vývoj a rozšiřování vašeho nabíjecího parku.

Náš nejnovější reklamní spot

Od domácí nabíječky až po rychlonabíjecí park S naším škálovatelným portfoliem uskutečníte každé řešení nabíjení

Interaktivní obrazová mapa: Krajina s typickými oblastmi použití nabíjecí infrastruktury
Společnost
Možnosti nabíjení pro zaměstnance, hosty a vozový park vyžadují řízení zatížení a jsou často integrovány do systému řízení budov a energií. Typické nabíjecí výkony jsou zde 22 kW u střídavého proudu a 150 kW u stejnosměrného. Obvykle jsou ovládány z centrálního terminálu s uživatelskou autorizací. Volitelně lze zavést účtování postupů nabíjení nebo dálkovou údržbu nabíjecích stanic.
Města a obce
Komplexní síť nabíjecích stanic v městských oblastech slouží ke snížení emisí a tím i ke zvýšení kvality života. Typické nabíjecí výkony jsou zde 22 kW u střídavého proudu a 150 kW u stejnosměrného. Je vyžadována autorizace uživatelů, účtování postupů nabíjení a dálková údržba nabíjecích míst. Volitelně lze do nabíjecích stanic integrovat dotykový panel nebo ovládací tlačítka.
Hotely, obchody a restaurace
Možnosti nabíjení nabízejí hostům přidanou hodnotu a podporují věrnost zákazníků, zejména pokud je nabíjení zdarma. Vzhledem k delší době pobytu se nabíjení obvykle provádí střídavým proudem a výkonem 11 nebo 22 kW. Pro zákazníky, kteří spěchají, lze jako volitelnou možnost nabídnout nabíjení stejnosměrným proudem, např. s výkonem 50 kW. U více nabíjecích míst je třeba se postarat o řízení zatížení. Řešení nabíjení doplňují různé možnosti účtování, dálkové údržby a integrace do systému správy budov.
Nájemní byty
Nabíjecí stanice pro nájemce obvykle nabízejí nabíjení střídavým proudem s výkonem 11 kW. Aby nedocházelo k přetížení domovní přípojky, používá se pro několik stanic systém řízení energie. Přímé účtování jednotlivých postupů nabíjení není nutné, pokud je spotřebovaná elektřina odečítána na samostatných elektroměrech a hrazena v rámci ročního vyúčtování. Aby se však zabránilo krádežím elektřiny, je rozumné zavést omezení přístupu nebo autorizaci uživatelů.
Rodinné domy
Domácí nabíječky pro garáže a automobilové přístřešky obvykle nabíjejí střídavým proudem s výkonem 11 kW. V módě jsou však také stejnosměrné domácí nabíječky s výkonem 22 kW, které mohou využívat stejnosměrný proud fotovoltaického zařízení jen s minimálními ztrátami při přeměně. Volitelně lze domácí nabíječku integrovat do systému inteligentní domácnosti, ke kterému je připojeno i fotovoltaické zařízení a akumulátor energie. Tím lze zajistit inteligentní nabíjení optimalizované pro fotovoltaiku.
Parkoviště a parkovací domy
Na malém prostoru se nachází mnoho nabíjecích míst a obslužný terminál pro autorizaci uživatelů. Nabíjení probíhá obvykle střídavým proudem s výkonem 11 až 22 kW, případně volitelně stejnosměrným proudem. K zajištění bezproblémového provozu jsou nezbytné funkce, jako je dynamické řízení zatížení, přesné vyúčtování postupů nabíjení a možnost dálkové údržby v případě poruchy. Pokud jsou v budově další spotřebiče nebo fotovoltaické zařízení na střeše, je smysluplné začlenit je do systému řízení energie.
Vozové parky
Při rychlonabíjení osobních, dopravních a užitkových vozidel je prioritou ekonomická efektivita spojená s intenzivním využíváním vozidel. Kvůli tomu jsou vyžadovány krátké doby nabíjení a vysoký nabíjecí výkon, obvykle 22 kW u střídavého proudu a 400 kW u stejnosměrného. K bezpečnému, spolehlivému a inteligentnímu provozu je nutná autorizace uživatelů, správa zatížení, dálková údržba a začlenění do systému budovy.
Rychlonabíjecí parky, čerpací stanice a odpočívadla
Tyto veřejné nabíjecí stanice se obvykle nacházejí na dálnicích a hlavních dopravních uzlech a nabízejí nabíjení High Power Charging (HPC) s výkonem až 400 kW u střídavého proudu, které umožňuje rychlé pokračování v cestě po několika minutách nabíjení. Každá nabíjecí stanice má vlastní obrazovku pro pohodlné ovládání. Autorizace a vyúčtování probíhá prostřednictvím aplikace, platební karty nebo kreditní karty. K bezpečnému, spolehlivému a nepřetržitému provozu jsou zapotřebí dynamické řízení zatížení a vzdálená diagnostika.

Úspěšně realizované projekty zákazníků Podívejte se, jaké zajímavé projekty jsme společně se zákazníky a partnery realizovali

GP Joule – nabíjecí park s inteligentním řízením zatížení
Nabíjecí park s inteligentním řízením zatížení: Německá společnost GP Joule se specializuje na obnovitelné zdroje energie a vybavila svůj firemní nabíjecí park systémem řízení zatížení a energie. Cílem je nabíjet vlastní flotilu 28 elektromobilů a zároveň optimalizovat využití bioplynu a solární energie, které si společnost vyrábí sama. Vše je řízeno centrálním rozvaděčem, který je vybaven řídicími jednotkami nabíjení střídavým proudem, elektroměry a softwarem od společnosti Phoenix Contact.
Evtec – domácí nabíječka pro obousměrné nabíjení
Stejnosměrné domácí nabíječky pro obousměrné nabíjení: Švýcarská společnost Evtec ve svých nových nabíjecích stanicích sází na obousměrné nabíjení. Elektromobil se tak může nabíjet pomocí solární energie, kterou si sám vyrobí, a v noci dodávat elektřinu zpět do budovy. K tomuto účelu se používají naše nabíjecí kabely CCS CHARX connect compact, které byly speciálně vyvinuty pro nabíjení stejnosměrným proudem v domácnostech s nižším nabíjecím výkonem do 80 kW.
Hesotec electrify – udržitelné designové nabíjecí stanice z nerezové oceli
Udržitelné designové nabíjecí stanice z nerezové oceli: Německá rodinná firma hesotec electrify klade důraz nejen na kvalitu a design, ale také na udržitelnost. Díky nadčasovému designu nabíjecích stanic z nerezové oceli nabízí společnost recyklovatelná řešení nabíjení střídavým proudem pro vysoké nároky jak na vizuální, tak na technickou stránku. K tomu se dokonale hodí naše několikrát oceněné designové nabíjecí kabely CHARX connect comfort a modulární nabíjecí zásuvky CHARX connect modular.
Ingeteam – největší nabíjecí park HPC v jižní Evropě
Největší nabíjecí park HPC v jižní Evropě: Společnost Ingeteam je průkopníkem elektromobility, a to nejen ve Španělsku, kde se již dvanáct let věnuje elektrifikaci pro udržitelnou budoucnost. V dopravním uzlu v jižním Španělsku umožňují rychlonabíjecí stanice společnosti Ingeteam o jmenovitém výkonu 4 MW nabití vozidla přibližně za pět minut. Firma přitom sází na nabíjecí kabel HPC CHARX connect professional od společnosti Phoenix Contact.
FastCharge – nabíjecí konektor High Power Charging
Výzkumný projekt umožňuje ultrarychlé nabíjení: Společně se společnostmi BMW, Porsche, Siemens a Allego jsme v rámci výzkumného projektu FastCharge vyvinuli, realizovali a otevřeli první nabíjecí stanici HPC na světě s nabíjecím výkonem 450 kW. Projekt ukázal, že ultrarychlé nabíjení v praxi funguje, což by mělo podpořit širší přijetí elektromobility. Dodali jsme naše kapalinou chlazené nabíjecí kabely HPC CHARX connect professional a řídicí techniku.
E-GAP – první mobilní služba rychlého nabíjení na vyžádání
První mobilní služba rychlého nabíjení na vyžádání: Italská společnost E-GAP, jejímž posláním je poskytovat zelenou energii všem a všude, působí v několika velkých evropských městech a prostřednictvím aplikace dodává majitelům elektromobilů požadované množství energie. Modulární nabíjecí systém v dodávkách E-GAP obsahuje vše potřebné ke střídavému i stejnosměrnému nabíjení elektromobilů výkonem až 80 kW a je vybaven technologii nabíjení, elektroměry a technologii připojení od společnosti Phoenix Contact.
Velocity – nabíjecí stanice se speciální bilancí CO₂
Nabíjecí stanice se speciální bilancí CO₂: Velocity, německý poskytovatel systémů mobility na bázi pronájmu, ve spolupráci se společností Pion Technology zavedl řešení nabíjení pro svá elektrokola a elektromobily. Beton použitý na kryty nabíjecích stanic filtruje jemný prach z okolního vzduchu, a proto má mimořádně příznivou ekologickou stopu. Kromě technologie nabíjení střídavým proudem a napájecích zdrojů využívá společnost Pion Technology také naši komunikační technologii pro cloudovou fakturaci.

Díky softwaru CHARX lze naše řešení nabíjení flexibilně používat v různých prostředích nabíjecích parků. Díky tomu nabízíme stále většímu počtu našich zákazníků kompletní řešení: od analýzy přes plánování a implementaci až po provoz.

Jonas Elbroend a Piet Gömpel, Vývojář produktů, GP Joule GmbH
Jonas Elbroend a Piet Gömpel ze společnosti GP Joule
Nový rozměr rychlonabíjení
High Power Charging
Dojezd 100 kilometrů při 3- až 5minutovém nabíjení: naše technologii High Power Charging (HPC) znamená revoluji v technologii rychlonabíjení. Dlouhé nabíjecí doby elektromobilů tak patří minulosti. Zjistěte více o tom, jak tato technologie funguje.
Více informací o High Power Charging
Nabíjecí park HPC s elektromobily
Rozhovor se zákazníky zajímajícími se o elektromobilitu s 3D zobrazením produktů na tabletu

Rádi vás podpoříme Přehled našich služeb a podpor

  • Profesionální poradenství ohledně výběru produktů a konstrukčních záležitostí
  • Poskytování ukázkové dokumentace pro typické nabíjecí stanice
  • Podpora při integraci do systémů backend, systému správy budov a systému řízení energie
  • Podpora při začlenění do sítě a při využívání obnovitelných zdrojů energie k ekologicky šetrnému nabíjení
  • Výroba nabíjecích zástrček a nabíjecích zásuvek s vaším vlastním logem pro jednotný branding vašich nabíjecích stanic
  • Příprava nabíjecího kabelu podle vašich požadavků – se zalomeným řezem, osazený nebo kompaktní
  • V případě potřeby také vývoj individuálních řešení nebo nových technologií

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Josef Růžek
Josef Růžek
Product Engineer for Connectors & E-Mobility
+420 702 213 814
Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.
Sídlo společnosti Phoenix Contact E-Mobility GmbH v Schieder-Schwalenbergu v Severním Porýní-Vestfálsku

Phoenix Contact E-Mobility Váš silný a spolehlivý partner

Od svého založení v roce 2013 jsme v rámci skupiny Phoenix Contact specialisty na technologie nabíjení pro elektromobilitu. S více než 1 000 zaměstnanci po celém světě a 25 výrobními linkami na ploše 33 200 m² nabízíme více než 500 produktů k vytvoření propojené nabíjecí infrastruktury a elektrifikaci vozidel všeho druhu. Jako společnost s certifikací IATF splňujeme vysoké požadavky automobilového průmyslu.