Asistenční systém pracovníka clipx WIRE assist pro efektivní přípravu vodičů

Asistenční systém pro pracovníky k přípravě vodičů

Asistenční systém pracovníka clipx WIRE assist umožňuje účinné zpracování vodičů. Systém se softwarovou podporou provede uživatele procesem poloautomatizovaného zpracování vodičů, ovládá automaticky příslušná výstupní zařízení a poskytuje potřebné informace na základě dat CAE.

Více informací

Vaše výhody

  • Pohodlné používání díky intuitivním uživatelským rozhraním a snadnému přenosu dat z programů CAE
  • Vysoká spolehlivost procesů díky softwarově podporované přípravě vodičů s přímým ovládáním zařízení
  • Zvýšení účinnosti a flexibility prostřednictvím možnosti mobilního používání a optimálního umístění ručního nářadí, automatického nářadí a tiskových systémů

Asistenční systém pro pracovníky pro efektivní úpravu vodičů

V průmyslové výrobě rozvaděčů se procesy stále vyznačují vysokým podílem manuálních pracovních operací. Zejména příprava a zpracování vodičů ještě skrývá výrazný potenciál. Tato časově náročná činnost tak zabírá více než polovinu doby práce při výrobě rozvaděčů. Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist od společnosti Phoenix Contact je „nástrojem“ k co nejekonomičtějšímu a nejflexibilnějšímu využití tohoto potenciálu.

Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist s podporou softwaru pro efektivní přípravu vodičů

Softwarově podporovaná příprava vodičů

Procesní spolehlivost díky softwarově podporované přípravě vodičů

Potřebné informace o propojení pro softwarové zpracování procesů se exportují z běžných programů CAE. Informace jsou předávány do systému clipx WIRE assist. Integrovaná funkce editoru kromě toho umožňuje i ruční shromažďování dat.

Software clipx WIRE assist na základě těchto údajů vede pracovníka procesem částečně automatizované výroby vodičů. Přístroje systému jsou při tom přímo ovládány a informace nezbytné pro další zpracování a propojení se automaticky zobrazují na monitoru ve vizuálně vylepšené a snadno srozumitelné formě.

Žena pracující v sedě u asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist

Ergonomické uspořádání pracovního místa

Flexibilní díky ergonomickému uspořádání a mobilitě

Výškově nastavitelný pracovní stůl clipx WIRE assist splňuje požadavky na ergonomii. Systém nabízí výhodnou možnost změny pracovní polohy vestoje a vsedě a slouží i k přizpůsobení polohy výšce pracovníka a/nebo prováděné činnosti. Optimální umístění tiskových systémů a nástrojových automatů v pracovní oblasti zkracuje dráhy uchopení, a tím přispívá k ergonomii.

Asistenční systém pro pracovníky stojí na čtyřech průmyslových vodicích kolečkách s brzdou, díky čemuž je mobilní. Proto můžete systém decentralizovaně použít tam, kde je třeba provést práci, a zkrátit tak zbytečné přemísťování.

Asistenční systém pro pracovníky založený na principech štíhlé výroby

Asistenční systém pro pracovníky založený na principech štíhlé výroby

Strukturováno za použití principu 5S

Koncept systému je založený na principech štíhlé výroby, jako je např. 5S.
Tyto principy pomáhají eliminovat chaos a vytvořit pořádek.

Díky použití vícevrstvých vložek z tvrdé pěny, ve kterých má každý nástroj a každá pomůcka předdefinovaný otvor, je ve výsledku dosaženo krátkých časů vyhledávání a přístupu. Často používané nástroje jsou po ruce a ty, které se používají méně často, jsou umístěny dál.

Modulární a individuální uspořádání asistenčního systému pro pracovníky Modulární struktura systému ponechává uživateli při úpravě pracoviště dostatečnou volnost.

Umístění automatů na pracovním stole asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist
Modulární konstrukce asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist
Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist v plné výbavě
Umístění automatů na pracovním stole asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist

Nástrojové automaty a tiskové systémy lze umístit na povrch desky stolu. Příslušenství jako zásuvky, odkládací police nebo nádoby k uložení zbytků materiálu lze podle potřeby upevnit přímo na pracovní stůl systému.

Modulární konstrukce asistenčního systému pro pracovníky clipx WIRE assist

Nástrojové automaty a tiskové systémy lze spolu s odpovídajícím příslušenstvím prostorově úsporně připojit přímo k pracovnímu stolu asistenčního systému pro pracovníky. Na nosných konzolách a sloupech jsou umístěna vedení, která umožňují uchycení dalšího příslušenství.

Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist v plné výbavě

Výšku umístění zařízení a pracovní orientaci lze zcela flexibilně přizpůsobit podle individuálních potřeb a požadavků konkrétního pracovního úkolu.

Pomocí systému vedení vodičů můžete předem naskladnit velké množství různých vodičů, které budou poté k dispozici přímo u zkracovacího nebo řezacího automatu.

Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist

Asistenční systém pro pracovníky pro efektivní úpravu vodičů
clipx WIRE assist
Použití asistenčních systémů pro pracovníky zvyšuje produktivitu a procesní bezpečnost a zaručuje bezproblémový výrobní proces. S clipx WIRE assist nabízí společnost Phoenix Contact softwarový nástroj pro efektivní přípravu vodiče a propojení.
Na leták
Asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist