High Power Charging

Vyžádat si konzultaci

Jste výrobce, systémový integrátor nebo provozovatel ultra rychlonabíjecích stanic a máte zájem o naši technologii HPC? Rádi vám poradíme. Zeptejte se nás.


Moderní nabíjecí park s nabíjecími stanicemi HPC a elektromobily

Technologie pro rychlonabíjecí stanice

High Power Charging je nabíjecí technologie, kterou vyvinula společnost Phoenix Contact a která je součástí konstrukce rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. Dlouhé doby nabíjení jsou tak minulostí, neboť akumulátory elektromobilu je možné nabít během 3–5 minut na dojezd 100 km. Společnost Phoenix Contact touto technologií nastavuje milník pro budoucnost elektromobility, protože pomocí technologie High Power Charging je nabíjení elektromobilů u nabíjecích stanic naprosto ideální pro každodenní použití. Nabití elektromobilu na odpočívadle nabíjecím výkonem 500 kW se tak stane maličkostí.

Nabití elektromobilu – rychleji, než jste čekali

Rychleji, než jste čekali – High Power Charging
Rychleji, než jste čekali – High Power Charging YouTube

Jak funguje technologie High Power Charging?

High Power Charging
High Power Charging YouTube
High Power Charging – tok proudu

500 000 W v jednom chlazeném nabíjecím konektoru Nový rozměr rychlonabíjení

Doposud bylo technicky možné realizovat pomocí Combined Charging System (CCS) pouze nabíjecí výkony do 200 kW. Obzvlášť krátké doby nabíjení však vyžadují podstatně vyšší výkony. To by s tradiční technologií nabíjení vedlo k nebezpečným přehřátím nebo by bylo zapotřebí vyšších a nevhodných průměrů kabelů.

Naše technologie HPC je proto založena na aktivním kapalinovém chlazení, které umožňuje nabíjecí výkony do 500 kW, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti či ovladatelnosti. Děláme tak revoluci v technologii rychlonabíjení.

Rychlonabíjecí konektor s inteligentními senzory

Při vývoji nabíjecího konektoru naši technici zdolali řadu překážek

CCS podporuje HPC Další vývoj Combined Charging System v High Power Charging

Naše technologie High Power Charging se zakládá na CCS, Combined Charging System, jehož standard vznikl ve společnosti Phoenix Contact ve spolupráci s automobilovým průmyslem. Jednou z největších výzev při vývoji rychlonabíjecího konektoru bylo co nejpraktičtěji zkonstruovat průřez nabíjecího kabelu a velikost a hmotnost nabíjecího konektoru. To bylo možné pouze vyvinutím důmyslného a efektivního chlazení a také promyšlenou konstrukcí kabelu.

Konektory jsou navíc opatřeny postříbřenými kontakty a obsahují držák kontaktu, který díky svým špičkovým tepelným vlastnostem současně slouží jako chladič. Tím je docíleno obzvlášť vysoké stability i výborného chladicího výkonu.

Průběh teploty s chlazením a bez něj

Chlazení zaručuje, že normou předepsaná mezní teplota ΔTmax nebude překročena

Jak funguje chlazení? A co předepisují normy?

Podle směrnice VDE-AR-E 2623-5-3 a normy IEC TS 62196-3-1 smí být nabíjecí konektory a vedení během procesu nabíjení maximálně o 50 K teplejší než okolní vzduch (ΔTmax = 50 K).

Několik integrovaných teplotních senzorů proto v reálném čase měří v systému HPC vznik tepla jak přímo u výkonových kontaktů nabíjecího konektoru, tak v nabíjecím vedení.

Řídicí jednotka vyhodnocuje data a v případě potřeby reguluje chladicí výkon. Tím se lze bezpečně a v souladu s normou vyhnout přehřátí a zároveň zvýšit energetickou efektivitu.

Detail nabíjecího konektoru HPC Propracovaná technika pro rychlý a bezpečný postup nabíjení

Interaktivní obrazová mapa: Pohled na vnitřní část nabíjecího konektoru pro High Power Charging
Mikroprocesor a senzory
Integrované senzory poskytují informace o obecném stavu nabíjecího konektoru, jeho použití a opotřebení a další analytická data. Mikroprocesor zpracovává a ukládá všechny informace a přenáší je v reálném čase sběrnicovým rozhraním CAN do řídicí jednotky nabíjení.
Chladicí kapalina
Jako chladicí kapalinu používáme ekologickou a z hlediska údržby nenáročnou směs vody a glykolu. Ta chladí nabíjecí kabely i výkonové kontakty.
Držák kontaktu
Držák kontaktu funguje díky svým výborným tepelným vlastnostem zároveň jako chladič. Ve spojení s chladicí kapalinou optimálně odvádí vznikající teplo.
Vyměnitelné výkonové kontakty s teplotními senzory
Postříbřené výkonové kontakty DC se při údržbě jednoduše vymění – není třeba vypouštět chladicí kapalinu. Integrované teplotní senzory měří v reálném čase vývoj tepla pro energeticky efektivní chlazení podle potřeby.
Vyměnitelný rám čelní plochy konektoru
V případě poškození lze čelní plochy konektoru jednoduše vyměnit uvolněním pěti šroubů. Žádné další kroky nejsou zapotřebí.
Senzor netěsností
Senzor netěsností poskytuje zvlášť vysokou bezpečnost: pokud by došlo k úniku chladicí kapaliny dovnitř nabíjecího konektoru, ohlásí tuto skutečnost ihned řídicí jednotce a postup nabíjení se přeruší.
Systém HPC se skládá z nabíjecího kabelu, stěnové průchodky, chladicího agregátu a řídicí jednotky

Komponenty systému HPC

Přehled systému HPC Modulárně konstruovaný systém HPC od společnosti Phoenix Contact sestává z několika navzájem sladěných komponent:

  • Chlazený DC nabíjecí kabel (CCS typu 1 pro Serverní Ameriku a CCS typu 2 pro Evropu)
  • Stěnová průchodka s definovanými rozhraními pro přenášení výkonu, komunikaci a chlazení
  • Chladicí agregát nebo výměník tepla vhodný pro konkrétní konstrukční prostor
  • Řídicí jednotka pro DC nabíjecí proces a chlazení
  • DC výkonové moduly v systémové skříni pro napájení nabíjecí stanice stejnosměrným proudem
Samostatná nabíjecí stanice s vlastním chladicím agregátem

Samostatná nabíjecí stanice s vlastním chladicím agregátem

Jeden systém pro mnoho způsobů použití Systém HPC od společnosti Phoenix Contact lze použít flexibilně

High Power Charging se používá všude tam, kde mají řidiči elektromobilů málo času. Modulární konstrukce našeho systému HPC umožňuje flexibilní použití v různých konceptech nabíjecí infrastruktury.

Možná je vestavba kompletního systému HPC do jednotlivé, soběstačné nabíjecí stanice. To znamená, že chladicí agregát a řídicí jednotka jsou integrovány v nabíjecí stanici a spolu s nabíjecím konektorem a nabíjecím vedením vytvářejí samostatný chladicí okruh.

Několik nabíjecích stanic na proudové čerpací stanici s centrálním chladicím agregátem

Několik nabíjecích stanic na proudové čerpací stanici s centrálním chladicím agregátem

Obvyklejší je však použití našeho systému HPC v dobíjecích parcích, kde je společně seřazeno několik nabíjecích stanic. Takové rychlodobíjecí parky najdete především u dálnic a hlavních dopravních uzlů, ale také ve velkoměstech a aglomeracích.

Chladicí agregát a jeho řídicí jednotka se zde ukládají centrálně, např. v oddělené budově. Decentrální nabíjecí stanice se odtud zásobují chladicí kapalinou a mají pouze vlastní tepelné výměníky. Všechny nabíjecí stanice tak využívají společný chladicí okruh.

Projektový tým FastCharge

Projektový tým FastCharge s nabíjecím kontejnerem, nabíjecími stanicemi a výzkumnými vozidly od společností Porsche a BMW

Výzkumný projekt umožňuje rychlonabíjení elektromobilů Nabíjecí konektory HPC a řídicí technika od společnosti Phoenix Contact

Spolu s firmami BMW, Porsche, Siemens a Allego společnost Phoenix Contact realizovala a otevřela celosvětově první nabíjecí stanici High Power Charging s nabíjecím výkonem 450 kW v rámci výzkumného projektu FastCharge.

Projekt FastCharge je provozován průmyslovým sdružením pod vedením koncernu BMW Group, kam spadají společnosti Allego GmbH, Phoenix Contact E-Mobility GmbH a Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG a Siemens AG. Projekt FastCharge je financován Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury částkou v celkové výši 7,8 milionu eur. Realizaci dotačních směrnic koordinuje Národní organizace pro vodíkové technologie a palivové články (NOW).

Krátká doba nabíjení

HPC zajišťuje krátkou dobu nabíjení elektromobilů

Společnost Phoenix Contact dodává chlazený, CCS kompatibilní DC nabíjecí kabel, nabíjecí konektor High Power Charging a řídicí techniku.

Nové rychlonabíjecí stanice v autocentru Jettingen-Scheppach na dálnici A8 jsou vhodné pro elektrické modely všech značek s obvyklou evropskou variantou typu 2 celosvětového systému kombinovaného nabíjení (CCS). Řidiči elektromobilů je mohou ihned bezplatně používat.

Společnost Phoenix Contact je se svou technologií High Power Charging inovátorem roku 2019

Dirk Moseke, Robert Ewendt a Michael Heinemann ze společnosti Phoenix Contact s Dr. Wladimirem Klitschkem a jednatelem společnosti DDW Michaelem Oelmannem (Foto: Uwe Erensmann/@uepress)

Cena za inovaci pro HighPower Charging Technology Držitel čestného ocenění Dr. Wladimir Klitschko předává cenu za inovaci

Společnost Phoenix Contact je se svou technologií High Power Charging inovátorem roku 2019. Michael Heinemann, jednatel společnosti Phoenix Contact E-Mobility, oficiálně převzal obchodní ocenění Deutsche Wirtschaft (DDW) na slavnostním ceremoniálu v Düsseldorfu: „Jsme velmi poctěni, že nás porota vybrala. Navíc jsme nečekali, že získáme cenu publika.“

Celkem bylo oceněno 20 společností, pouze 3 z nich obdržely kromě toho také cenu publika v hlasování čtenářů. Cenu osobně předal nositel čestného ocenění Dr. Wladimir Klitschko. Další informace a fotografie z předávání cen naleznete v našem článku na LinkedIn.

Loga svazu CharIN a platformy NPM

Jsme členem svazu CharIN a platformy NPM

Společnost Phoenix Contact udává směr Zakládající člen sítí elektromobility

V oblasti elektromobility a rychlonabíjení elektromobilů se společnost Phoenix Contact na trhu etablovala jako jedna z předních společností – nejen svými produkty a technologiemi, ale také jako účastník na tvorbě standardů v elektromobilitě. Tak je společnost Phoenix Contact kromě předních výrobců automobilů a TÜV SÜD jedním ze zakládajících členů svazu CharIN (Charging Interface Initiative), který pohání a podporuje rychlé nabíjení elektromobilů. Cílem svazu CharIN je etablování systému Combined Charging System (CCS) jako globálního standardu pro elektromobily.

Stejně tak je Phoenix Contact díky jednateli společnosti Rolandu Bentovi zastoupena v nově založené platformě Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM). Roland Bent je předsedou pracovní skupiny pro standardizaci, normování, certifikaci a schválení (AG 6). Předtím působil jako místopředseda v AG 4 předcházející organizace Nationale Plattform Elektromobilität (NPE). Významně se podílel na navrhování mezinárodních norem a standardů pro elektromobilitu. Tyto úkoly bude v nové pracovní skupině NMP dále rozvádět a rozšiřovat.

Jana Schwarze a Alexandra Kerps s vozem VW e-Golf při účasti v soutěži WAVE TROPHY 2019

Soutěž WAVE TROPHY prokazuje vhodnost elektromobility pro každodenní použití

Elektromobilita dnes a v budoucnosti Se zákazníky a partnery hledáme jiné cesty

Elektromobilita v současné době získává stále větší význam nejen na národní úrovni, ale i celosvětově. Elektromobilita navíc představuje ekologickou a udržitelnou budoucnost mobility, jak ji známe dnes. K dosažení tohoto cíle je zapotřebí mnoha nových způsobů a inovativních technologií v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. V neposlední řadě je cílem spolkové vlády a průmyslu, aby se Německo stalo mezinárodně vedoucím trhem a aktivně přispělo k obratu mobility jako globálního měřítka.

Díky naší technologii High Power Charging pro nabíjecí stanice elektromobilů se podařilo dosáhnout dalšího úspěšného kroku ke každodennímu používání vozidel napájených z akumulátorů. Schopnost rychlého nabíjení elektromobilů bude formovat budoucnost elektromobility, protože spotřebitelé ji přijmou natrvalo pouze v případě, že bude stejně praktická a rychlá jako tankování aut se spalovacími motory. Nabíjecí stanice pro elektromobily jsou v současné době výrazně podporovány EU a spolkovou vládou, včetně výstavby rychlonabíjecích stanic vybavených technologií High Power Charging.

Elektromobilita a nabíjecí stanice pro elektromobily budou ještě čelit mnoha výzvám, které musí být úspěšně zvládnuty pomocí inovativních nápadů, technologií a výrobků. Společnost Phoenix Contact bude pracovat společně se spolkovou vládou, zástupci automobilového průmyslu, provozovateli nabíjecí infrastruktury a dalšími partnery a aktivně utvářet budoucnost elektromobility – v neposlední řadě prostřednictvím technologie High Power Charging a veškerého budoucího vývoje elektromobility.

Díky své několikanásobné úspěšné účasti v soutěži WAVE TROPHY, největší světové rally určené pro elektrická vozidla, společnost Phoenix Contact již několikrát prokázala, že elektromobilita je již dnes vhodná pro každodenní použití.