Platforma wiertnicza

Platforma wiertnicza

Do trudnych warunków

Nasze rozwiązania dla platform wiertnicznych posiadają dopuszczenia morskie oraz atesty do obszarów zagrożonych wybuchem.

Platformy wiertnicze łączą wymagania morskie oraz wymagania dotyczące wyposażenia do obszarów zagrożonych wybuchem. Systemy automatyzacji muszą przetwarzać sygnały ze strefy Ex i posiadać atest GL, DNV lub ABS. To stawia wymogi w stosunku do budowy systemu oraz wytrzymałości zastosowanych komponentów.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie offshore i szerokiemu wyborowi produktów do zastosowań morskich oraz Ex i firma Phoenix Contact jest kompetentnym partnerem w zakresie rozwiązań do platform wiertniczych.

Zalety

  • Niezawodna ochrona przed przepięciami z szerokim wyborem ograniczników
  • Efektywne zarządzanie silnikami do wytwarzania energii dzięki systemom I/O do magistrali CAN
  • Systemy gaśnicze fail-safe z redundancyjnymi systemami automatyki

Wytwarzanie energii

Generator prądotwórczy na statku  

Rozwiązania do wytwarzania energii na platformie w zależności od aktualnego zapotrzebowania

Możliwość monitorowania zapotrzebowania energetycznego na platformie i włączania kolejnych generatorów prądotwórczych w zależności od aktualnych potrzeb. Dzięki modułowemu systemowi sterowania i I/O oraz przyłączeniu do magistrali CAN można zrealizować układ zarządzania energią, który zapewni zasilanie elektryczne platformy w zależności od potrzeb.

Modułowa budowa systemu umożliwia późniejszą rozbudowę rozwiązania.

Ochrona przed przepięciami

Morska platforma wiertnicza podczas burzy  

Ochrona morskich platform wiertniczych przed uderzeniami pioruna

Wysokie wieże platformy wiertniczej wraz z żurawiem są narażone na uderzenia piorunów. Kompleksowy system napędu żerdzi musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem na skutek przepięć.

Phoenix Contact oferuje skuteczne rozwiązania do ochrony przed przepięciami oparte na ogranicznikach przepięć POWERTRAB i FLASHTRAB.

Instalacje gaśnicze

Statek zaopatrzeniowy  

Monitorowanie instalacji gaśniczych na statkach zaopatrzeniowych

Dzięki redundancyjnemu rozwiązaniu automatyzacyjnemu składającemu się z systemu sterowania i monitorowania można na bieżąco kontrolować działanie instalacji gaśniczej.

Czujniki przepływu kontrolują dokładnie, czy we wszystkich przewodach przepływa woda. Umożliwia to szybką reakcję w razie potrzeby.

Redundancyjna budowa systemu do najważniejszych zastosowań

Dwa sterowniki, w których jest zainstalowana redundancja aplikacyjna oprogramowania, gwarantują bezpieczeństwo działania nawet w przypadku awarii.

Zespół pompowy kontroluje dopływ wody. Dzięki licznym interfejsom istnieje możliwość przyłączenia do sieci platformy w celu zapewnienia kompleksowego alarmowania.

Topologia: redundancyjna budowa systemu do najważniejszych zastosowań  

Redundancyjna budowa systemu zapewnia maksymalną dyspozycyjność najważniejszych aplikacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410