Maritim 4.0

Kontenerowiec w porcie

Nowocześnie, cyfrowo i efektywnie

Niezawodna automatyzacja statków we wszystkich fazach eksploatacji.

W najbliższych latach statki autonomiczne staną się rzeczywistością, a tematyka Industry 4.0 i cyfryzacji pod szyldem „Maritim 4.0” zyskuje coraz większe znaczenie.
Cyfryzacja statków we wszystkich fazach eksploatacji wymaga nowych technologii i rozwiązań, które spełniają wymagania przyszłości, czyli efektywniejszej i cyfrowej eksploatacji. Istotną rolę odgrywa również modernizacja i cyfryzacja istniejących statków.

Odkryj świat nowoczesnych rozwiązań morskich firmy Phoenix Contact.

Rozwiązania do zarządzania flotą opartego na chmurze

Zarządzanie flotą oparte na chmurze  

Zarządzanie flotą oparte na chmurze

Phoenix Contact we współpracy z partnerem M.A.C. System Solutions stworzyła już rozwiązania pozwalające na zwiększenie wydajności i cyfryzację statków. W ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom armatorów statków, aby móc wykorzystać dane i informacje zebrane na statku, a tym samym zwiększyć efektywność energetyczną, zmniejszając w ten sposób zużycie paliwa i emisje.

Rozwiązania do inteligentnej inżynierii okrętowej dzięki Modular Type Packaging

Modular Type Packaging  

Inteligentna inżynieria okrętowa dzięki Modular Type Packaging

Również w przemyśle okrętowym stocznie i dostawcy będą musieli zapewnić w przyszłości elastyczniejszą i inteligentniejszą inżynierię. We współpracy z VDMA i wiodącymi dostawcami przemysłu stoczniowego firma Phoenix Contact działa w grupie roboczej, która ma na celu stworzenie metody standaryzacji do integracji modeli MTP (Modular Type Packaging) w przemyśle stoczniowym.

Modular Type Packaging (w skrócie: MTP) opisuje standaryzację komunikacji pomiędzy podsystemami na statku a poziomem sterowania, mającą na celu zmniejszenie złożoności dla wszystkich uczestników procesu produkcyjnego w przemyśle stoczniowym. W wielu miejscach dokonaną już modularyzację mechaniczną można przenieść również na system automatyki. Użytkownicy w łańcuchu dostaw w przemyśle stoczniowym korzystają dzięki temu z szybkiego tempa inżynierii oraz poprawy jakości przy integracji podsystemów.

Aplikacja PLCnext Technology „NMEA Data Collector“ dostępna teraz z PLCnext Store

PLCnext Store  

PLCnext Store

Protokół komunikacji między morskimi urządzeniami elektronicznymi NMEA 0183 można implementować bez projektowania i programowania za pomocą aplikacji PLCnext Technology „NMEA Data Collector”.

Aplikacja „NMEA Data Collector” firmy Phoenix Contact dostępna w sklepie PLCnext Store to innowacyjne cyfrowe rozwiązanie, które umożliwia zwiększenie efektywności oraz stopnia inteligencji i cyfryzacji w przemyśle okrętowym i transporcie morskim.

Pozwala w prosty sposób na spełnienie wymogów w zakresie protokołowania danych oraz uproszczenie konfiguracji systemu okrętowego. Zapewnia oszczędność czasu i kosztów przy implementacji protokołu komunikacji między urządzeniami morskimi NMEA 0183 bez projektowania i programowania.

Aplikacja NMEA Data Collector firmy Phoenix Contact została stworzona specjalnie dla branży morskiej. Połącz własne firmowe systemy z rejestratorem danych rejsu, aby zabezpieczyć niezbędne dane systemowe.

Aplikacja zbiera sygnały z systemów obsługujących protokół NMEA i przetwarza je jako NMEA 0183 do Voyage Data Recorder. Jest to rozwiązanie modułowe. Pozwala na indywidualne określenie liczby i rodzaju sygnałów (cyfrowych lub analogowych) potrzebnych do danej aplikacji.

Zintegruj NMEA 0183 ze swoim systemem i pobierz teraz NMEA Data Collector.

Korzyści

  • Szybkie uruchomienie dzięki inteligentnej wizualizacji webowej
  • Prosta parametryzacja, bez projektowania i programowania
  • Indywidualna integracja dowolnych sygnałów cyfrowych i analogowych
  • Automatyczne przetwarzanie danych za pośrednictwem protokołu NMEA 0183
  • Rozwiązanie dedykowane dla przemysłu morskiego

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410